Rozliczenie roczne z PIT 2016 Format – odpowiedzi na pytania

Program PIT FORMAT to pomoc przy sporządzaniu rocznego rozliczenia podatkowego. Ten pit program sprawia, że rozliczenie PIT jest szybkie i proste. Umożliwia złożenie deklaracji za pośrednictwem internetu. Z tym programem łatwo sporządzasz pit-36 i pit-37 oraz inne pity 2016.

Wypełnij
zeznanie podatkowe
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Wybierz kategorię:

Czy pobierając automatyczną aktualizację do programu PIT FORMAT 2014 będę bez problemu rozliczać deklaracje za rok 2016? Czy muszę usunąć i zainstalować nową wersję?

Aktualizacje kierowane są wyłącznie do wersji dla danego roku. Natomiast dla kolejnego roku, należy zainstalować osobną, nową wersję programu. Najlepiej to zrobić uruchamiając program w wersji ubiegłorocznej. Następnie w górnym menu wybrać Pomoc, a tam Wiadomości. Pojawi się komunikat zapraszający do pobrania wersji na aktualny rok.

Po uruchomieniu Programu, nie ukazała się żadna aktualizacją do pobrania. Skąd mogę ją pobrać?

Podczas startu program sprawdza dostępność nowych wersji i przeprowadza proces aktualizacji. Jeśli jednak zachodzą problemy z tym procesem, użytkownik może przeprowadzić aktualizację na życzenie. Należy w górnym menu wybrać Pomoc, a tam Aktualizacja. Pojawi się kilka wariantów wykonania tej czynności.

Czy istnieje wersja programu na OS, Macintosh system?

Program jest dostępny w dwóch wersjach: instalacyjnej oraz online. Z wersji online mogą korzystać internauci i użytkownicy systemów: Windows, Mac OS, Linux.

Skorzystałem z programu do wypełnienia PIT-28. W formularzu drukowanym występują rubryki Suma wpłat oraz Ryczałt za grudzień. Nie wiem gdzie w Kreatorze wypełnić te rubryki.

W Kreatorze kwoty do w/w rubryki można wpisać w punkcie: Kreator - kwoty ryczałtu -
Podaj kwotę należnego ryczałtu za miesiące od stycznia do listopada roku podatkowego lub za I, II i III kwartał roku podatkowego
  oraz
Podaj kwotę należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień lub za IV kwartał roku podatkowego.

Dlaczego nie można wypełnić PIT-28, na str. 1 nie można wpisać danych od komórki nr 20 do końca (pola są żółte) - korzystam z aktywnych deklaracji?

Dane te proszę wprowadzić na załączniku PIT-28 A, a do PIT-28 zostaną przeniesione automatycznie.

Jak PESEL należy wprowadzić, aby poprawnie wysłać PIT-11 dla pracownika z innego kraju (np. Ukrainy)?

Proszę w polu nr NIP / PESEL wprowadzić: 9999999999 (10 x 9).

Nie widzę, gdzie mogę wypełnić PIT-11.

Deklaracja PIT-11 do wypełnienia, dostępna jest w górnym menu pod przyciskiem jest w zakładce Dla firm.

Jak rozliczyć PIT-37 wspólnie z małżonką, która pobiera rentę/emeryturę?

W przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem, rozliczając się poprzez kreator w programie PIT FORMAT 2016, odpowiednio musimy wybrać sposób opodatkowania: Wspólnie z małżonkiem.
Następnie wprowadzić dane podatnika i małżonka; przez Dodaj. W pierwszej kolejności podatnika, zaznaczając odpowiednio posiadaną deklarację i/lub inne możliwości np. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej itp.
Następnie w kolejnym kroku: Źródła przychodów małżonka zaznaczamy odpowiednio posiadane deklaracje (w przypadku emerytury i rent na podstawie PIT40A/11A, którą otrzymano od ZUS). Po wyborze źródeł uzupełniamy dane zgodnie z posiadanymi deklaracjami ZUS (PIT-40A/11A) i/lub od pracodawcy (np. PIT-11).

Chcę się dowiedzieć, gdzie wpisać kwotę za oddaną krew.

Przepisy ustawy o PIT dają podatnikowi, który oddał nieodpłatnie (honorowo) krew, prawo odliczenia wartości tej krwi od dochodu wykazywanego w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37.
Korzystając z ulgi dla honorowych krwiodawców, należy dodatkowo wypełnić załącznik PIT-O, w którym wykazuje się kwotę odliczenia w ramach określonego przepisami limitu darowizny krwi oraz wprowadza dane obdarowanego. W przypadku tej ulgi, obdarowanym jest stacja krwiodawstwa, w której podatnik oddał krew.
Korzystając z kreatora rozliczenia deklaracji w programie PIT FORMAT 2016, należy przejść do kroku: Źródła Ulg i Odliczeń - tu należy zaznaczyć: Darowizny i podać liczbę obdarowanych i przejść dalej. W kolejnym kroku wprowadzamy dane stacji krwiodawstwa i przy: Rodzaj darowizny zaznaczamy opcję: na cele krwiodawstwa.

Dlaczego wśród formularzy do rozliczeń nie ma PIT-UZ, czyli uzupełnienia do zeznania w przypadku, gdy jest zbyt mało podatku do odliczenia ulgi na dzieci.

Począwszy od roku 2017 nie składa się już załącznika PIT-UZ. Obecnie zwrot wynika bezpośrednio z deklaracji PIT-36 lub PIT-37 i nie wymaga dodatkowego składania jakiegokolwiek wniosku.
Gdy korzystamy Kreatora i z wyliczeń programu wynika, iż nie starczy podatku do pełnego odliczenia, należy w kroku Podsumowanie ulgi prorodzinnej zaznaczyć pole: Chcę otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi. Następnie w kroku Kwoty dodatkowej ulgi prorodzinnej należy wpisać dodatkowo zapłacone i odliczone w PIT-36 L, PIT-28 lub wykazanych jako odliczone w PIT-16 A lub PIT-19 A.
Gdy korzystamy z Aktywnych deklaracji należy wpisać wprost w deklarację w odpowiednie pole cześć H. Dodatkowy zwrot z  tytułu ulgi na dzieci kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przypadku zeznania PIT-37 będzie to pole 130.

Program wyliczył mi podatek, ale wartość 1% podatku nie pojawia się na deklaracji

Aby wartość 1 % podatku pojawiła się na formularzu należy wybrać Organizację Pożytku Publicznego, dla której będzie on przekazany. W Kreatorze dokonamy tego na kroku 1% podatku dla ... natomiast w Aktywnych Deklaracjach należy wypełnić pole poprzedzające kwotę 1% podatku, np. dla deklaracji PIT-37 będzie to komórka o numerze 124 - Numer KRS.

Jak w programie PIT FORMAT pobranym ze strony www.pit-format.pl wprowadzić inny KRS?

Program udostępniany z naszej strony jest wynikiem współpracy pomiędzy naszą firmą a Organizacjami Pożytku Publicznego , których działalność wspieramy od lat. Sugerujemy, by tym OPP przekazać swój 1% podatku, Jeśli natomiast Państwo pragną wesprzeć inną Organizację, to takie wersje są udostępniane na kilku stronach internetowych, m.in. w roku 2016 na stronie Gazety Prawnej..

Wypełniłam i wysłałam e-deklaracje, program nie wykazał żadnych błędów, próbując pobrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) wyskoczył mi następujący błąd:
*414*Weryfikacja negatywna - błąd w danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu)

Proszę ponowić wysyłkę e-deklaracji, weryfikując wprowadzone dane autoryzujące. Należy zwrócić szczególną uwagę na kwotę przychodu. Prawidłowa wartość to kwota przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składane zeznania, czyli jeżeli zeznanie jest składane w 2017, weryfikujemy przesyła kwotą przychodu za rok 2014 ‼
Więcej informacji na temat komunikatu znajdą Państwo na stronie: Co oznacza status dokumentu 414.

Jak wysłać/podpisać e-deklarację, przez osobę nie będącą osobą fizyczną (np. spółka)?

Jeżeli składający zeznanie podatkowe nie jest osobą fizyczną weryfikacja PIT-ów jest możliwa tylko przy pomocy podpisu elektronicznego. Taka możliwość istnieje w programie PIT FORMAT 2016 w wersji komercyjnej.

Czy z programu można wysłać e-deklaracje z potwierdzeniem profilu zaufanego?

Ministerstwo Finansów nie umożliwia podpisywania e-deklaracji za pomocą profilu zaufanego e-puap.
Zeznania roczne osób fizycznych (np. PIT-28, PIT-36, PIT-37) można podpisywać poprzez uwierzytelnienie danymi osobowymi i kwotą przychodu z poprzedniego zeznania podatkowego.
Te, a także pozostałe deklaracje i informacje (np. ZAP-3, NIP-2, NIP-7), można wysyłać z użyciem podpisu kwalifikowanego.

Jakie dane będą potrzebne do pobrania i wysłania PIT-37 za pomocą PFR?

W celu pobrania wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR) PIT-37 potrzebne będą: identyfikator podatkowy (PESEL / NIP), imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia oraz łączna kwota przychodu za 2016 rok ze wszystkich informacji podatkowych PIT-11, PIT-8C, PIT-R lub też PIT-40A/11A otrzymanych od organów rentowych.
Natomiast do podpisania e-deklaracji potrzebna będzie kwota przychodu z zeznania z roku o 2 lata wstecz w stosunku do roku, w którym wysyła się e-deklarację.

Czy prowadząc działalność gospodarczą będę mógł skorzystać z PFR?

Nie, możliwe jest sporządzenie za pomocą PFR jedynie zeznania PIT-37 i PIT-38. Pobierane są bowiem z informacje z: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacje od organów rentowych: PIT-40A/11A lub też PIT-8C w przypadku rozliczenia PIT-38.

Weryfikując możliwość pobrania danych, popełniłam błąd i program zablokował mi możliwość pobrania danych . Dlaczego?

W przypadku wprowadzenia pięciokrotnie błędnych danych uwierzytelniających, możliwość pobrania wypełnionego PIT PFR jest blokowana przez serwery Ministerstwa Finansów.

W jaki sposób mam dokonać korekty zeznania podatkowego w programie PIT FORMAT?

Należy otworzyć pierwotną wersję zeznania, którą zapisano w programie PIT FORMAT.
Gdy korzystano z Kreatora, należy znaleźć kartę: Cel złożenia zeznania i zmienić tam zaznaczenia.
Gdy korzystano z Aktywnych deklaracji, należy zmiany wykonać w części A. Miejsce i cel składania zeznania.

W zeszłym roku wypełniłam i wysyłałam deklarację przez Program PIT FORMAT online. Następnie zapisałam wypełnioną deklaracje, a teraz chcę ją otworzyć. Jak to wykonać?

Zapisaną deklarację z ubiegłych lat należy otworzyć w Programie online w wersji z roku, w którym była tworzona dana deklaracja. Link do uruchomienia programu znajdą Państwo w mailu, który otrzymaliście wraz z plikiem. Po włączeniu programu należy wybrać Otwórz, a następnie odszukać i wskazać posiadany plik z rozszerzeniem pf i oznaczeniem roku. Np. plik z zeznaniem podatkowym za rok 2016 będzie miał rozszerzenie: pf15.

Od wielu lat rozliczam się z waszego programu, jednak otwierając program nie ma tam informacji o poprzednich rozliczeniach. Czy jest możliwość pobrania tych informacji?

Programy przeznaczone są na dany rok podatkowy i są to osobne instalacje na komputerze. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z danych z zeszłego roku, należy sięgnąć do wersji z danego roku.
W przypadku wersji instalacyjnej powinien być skrót na pulpicie, który uruchomi właściwa wersję. A tam po kliknięciu Otwórz powinna otworzyć się lista z wypełnionymi zeznaniami podatkowymi.
Gdy brak ikonki na pulpicie należy odszukać pliki o nazwie: PIT_Format_20rr.exe, gdzie rr to oznaczenie roku np. 2015.

Jak wydrukować zeznanie z roku 2016 wraz z numerem referencyjnym, jeżeli korzystałam z wersji online?

Aby móc wydrukować deklarację z nadrukowanym numerem referencyjnym konieczne jest posiadanie wcześniej zapisanej deklaracji w pliku o rozszerzeniu pf i oznaczeniem roku. Np. plik z zeznaniem podatkowym za rok 2016 będzie miał rozszerzenie: pf15. Można go zapisać w programie za pomocą przycisku Zapisz lub zamówić przesłanie mailem. Posiadając taki plik należy ponownie wejść na stronę z programem, kliknąć Otwórz i wskazać wcześniej zapisany na dysku plik. Następnie przejść do zakładki e-deklaracje i wydrukować wysłaną deklarację poprzez kliknięcie przycisku Wydruk.

Czy program umożliwia dokonanie dwóch osobnych rozliczeń podatkowych? Np. rozliczenie moje i mojego syna.

W programie PIT FORMAT 2016 jest możliwość wypełnienia nieograniczonej liczby deklaracji, należy jednak pamiętać, iż jest to wersja programu niekomercyjna, czyli taka do użytku domowego.
Po wypełnieniu deklaracji na górnym panelu jest opcja zapisu powstałego PIT-u (Zapisz), możliwość otworzenia wcześniej zapisanych (Otwórz) oraz możliwość utworzenia nowego zeznania PIT(Nowy). Więcej informacji pod przyciskiem: POMOC - Poradnik - Zasady obsługi - Funkcje programu.

Nie mogę wydrukować zeznania, pojawia się komunikat, żeby zainstalować drukarkę, a ja mam zainstalowane aż trzy. Co może być przyczyną?

Program korzysta z ustawień tej drukarki, która określona została w systemie jako domyślna. Wymagane jest więc zainstalowanie aktualnych sterowników odpowiednich dla posiadanej drukarki i ustawienie jej w Panelu sterowania - Urządzenia i drukarki jako domyślnej.
Proponuje więc pobranie najnowszych sterowników albo zainstalowanie w systemie Windows uniwersalnego sterownika HP IIIP lub HP 5L.
W przypadku, gdy sterowniki zostaną zainstalowane pomyślnie, a drukarka ustawiona w systemie jako domyślna, jednak komunikat będzie nadal występował - proszę o przesłanie zrzutu ekranowego występującego komunikatu.

Przepracowałem część roku w jednym zakładzie pracy gdzie miałem podwyższone koszty uzyskania przychodu i drugą część w innym gdzie koszty były standardowe. Kreator na karcie 'Kontrola kosztów' wylicza mi koszty albo podwyższone, albo standardowe za cały rok. Co mam zrobić?

W Kreatorze na karcie "Kontrola kosztów" należy wybrać opcję: zastosuj inną kwotę kosztów uzyskania przychodu i wpisać prawidłową kwotę.

Czy program można zainstalować na komputerze firmowym i rozliczać nieodpłatnie pracowników?

Darmowy program PIT FORMAT 2016 kierowany jest do podatników indywidualnym do osobistego użytku. Program przeznaczony do celów komercyjnych, z którego czerpie się korzyści materialne lub inne profity (prestiż, wdzięczność pracowników) jest płatny.
Zainteresowanych zapraszamy na stronę: Oferta dla biur, można tam zamówić płatną wersję programu przeznaczoną do takich celów, jak np. rozliczenie PIT-37 pracowników z urzędem skarbowym.

Kwoty wpisane do PIT-O są zerowane (wpisane kwoty są widoczne w tle, a wyraziste są tylko zera 0,00).

Ulgi wykazane na PIT-O podlegają odliczeniu w zależności od rodzaju, albo od dochodu, albo od podatku. W sytuacji, gdy odliczony dochód lub podatek jest nie wystarczający na pełne odliczenie, wpisane wartości są rejestrowane, ale ograniczone do dopuszczalnej wysokości.

Proszę o informację, gdzie zapisywane są poszczególne formularze deklaracji podatkowych. Dlaczego nie ma możliwości ustawienia ścieżki do zapisu na wybranym dysku?

Dane poszczególnych formularzy są zintegrowane wzajemnie oraz z pozostałymi danymi programu. Formularze nie są zapisywane w odrębnych plikach. W przypadku potrzeby zapisania wypełnionej deklaracji w dowolnej lokalizacji np. w celu późniejszego wydruku można ją wyeksportować do pliku w formacie PDF.
Aby to uzyskać należy przejść do widoku formularzy deklaracji (jeżeli pracujemy w Kreatorze należy kliknąć zakładkę "Deklaracje: …"). Następnie na liście formularzy z lewej strony wskazać wybrany formularz i kliknąć u góry na ikonę PDF. Powtórzyć dla kolejnych formularzy.

PIT 2016 wypełniałam przez Waszą stronę (pit-format.pl). Potrzebuję potwierdzenia, że go wysłałam i został on rozliczony.

Jedynym dokumentem potwierdzającym przyjęcie deklaracji jest UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Na podstawie otrzymanego numeru referencyjnego można je pobrać z naszego programu lub ze strony Ministerstwa Finansów. Numer referencyjny jest wyświetlany i drukowany w programie po wysyłce e-deklaracji, bez względu, czy została ona sporządzona prawidłowo, czy nie.
Jeżeli podczas pobierania UPO pojawia się komunikat o błędzie, oznacza to, że pomimo wysłania, deklaracja nie została przyjęta na serwer Ministerstwa Finansów i należy ją złożyć ponownie. Przyczyna odrzucenia zawsze jest opisana w treści komunikatu.
Informujemy, że nasza firma nie ma wglądu w dane wpisywane przez Użytkowników programu, tym bardziej nie przechowujemy deklaracji złożonych za pośrednictwem programu, a co za tym idzie nie możemy wskazać jaki numer referencyjny został przypisany do deklaracji i jaka była weryfikacja przy pobieraniu UPO. Dane te Użytkownik może posiadać na swoim komputerze.

Jak nadrukować numer referencyjny na deklaracji?

Aby wydrukować deklarację z nadrukowanym numerem referencyjnym w programie PIT FORMAT 2016, należy skorzystać z zakładki e-deklaracje. Tu należy wybrać wysłaną e-deklaracje do US (kliknąć na nią) i wybrać: Wydrukuj e-deklarację. Informacja z numerem referencyjnym oraz data wysłania deklaracji będzie umieszczona w górnej części deklaracji, tuż pod identyfikatorem podatnika.

Mam numer referencyjny wysłanej e-deklaracji. Jak teraz pobrać UPO?

UPO można pobrać bezpośrednio z programu PIT FORMAT 2016, korzystając z okna: e-Deklaracja - Lista utworzonych e-Deklaracji – Pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru, bądź za pośrednictwem strony internetowej, którą oferuje Ministerstwo Finansów.

Jak zaimportować dane płatnika z programu z zeszłego roku?

W programie na rok 2016 istnieje możliwość zaimportowania danych podatnika z lat ubiegłych. Należy uruchomić program PIT FORMAT przygotowany na rok 2016 i przejść do wyboru Podatnika. Gdy pojawi się okno dialogowe: Podatnicy należy wybrać Importuj i wskazać lokalizację programu zeszłorocznego.

Jak zaimportować dane płatnika z programu z zeszłego roku?

W programie PIT FORMAT jest możliwość zaimportowania danych podatnika z lat ubiegłych. Należy uruchomić program PIT FORMAT przygotowany na rok 2016 i przejść do wyboru Podatnika. Gdy pojawi się okno dialogowe: Podatnicy należy wybrać: Importuj i wskazać lokalizację programu zeszłorocznego.

Zainstalowałem Państwa program, zrobiłem rozliczenie i chciałbym je wysłać podpisując podpisem elektronicznym. Czy możliwa jest wysyłka z bezpiecznym podpisem, a jeśli tak to jak ją uruchomić?

Z darmowego programu PIT FORMAT 2016 można wysyłać e-Deklaracje wyłącznie podpisując je danymi autoryzacyjnymi.
Aby móc posługiwać się certyfikowanym podpisem, należy zakupić licencjonowaną wersję programu. Tutaj: formularz zamówienia.

Czy program w wersji dla biur rachunkowych jest wersją wielostanowiskową?

Program PIT FORMAT 2016 w wersji komercyjnej (tzw. wersja dla biur rachunkowych) jest wersją wielostanowiskową, osobno instalowaną na każdym komputerze. Nie działa ona sieciowo.

Gdzie w programie znajdę druk NIP-3?

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1765), od stycznia 2012 roku nie obowiązuje już druk NIP-3 stosowany przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, objęte rejestrem PESEL. Jego miejsce zajął druk ZAP-3, który w programie PIT FORMAT 2016 można odnaleźć w formularzach aktywnych deklaracji.

Jak wprowadzić do kartoteki osobowej miejsce zamieszkania podatnika w innym kraju (np. Niemcy)?

W Danych podatnika po zmianie pola Kraj pojawi się inny zestaw danych do wypełnienia, właściwy dla miejsca zamieszkania innego niż Polska.

Wspieramy:

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2017 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2017 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2017 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2016 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2017
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2016 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2017 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2016 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2016 online, także pit-37 i inne pity 2016