Aby otrzymać szybki zwrot podatku, złóż bezbłędnie wypełnioną deklarację

Podatnik, który w rozliczeniu rocznym zanotował nadpłatę, otrzyma jej zwrot do trzech miesięcy od momentu złożenia swojego zeznania podatkowego. Forma złożenia deklaracji może mieć wpływ na szybkość zwrotu Twojej nadpłaty podatku.

Wybierz najlepszy program PIT 2016 / PIT 2017

Wypełnij
zeznanie podatkowe
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Wersja archiwalna programu PIT FORMAT do rozliczeń podatkowych za rok 2008

Powrót do listy programów

PRZYPOMNIENIE : Korzystanie z ulg i odliczeń oraz opłacanie składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, może przynieść efekt, w postaci nadpłaty podatku. W takiej sytuacji, Urząd Skarbowy ma wobec podatnika obowiązek zwrotu nadpłaconego podatku.

Jeśli w rozliczeniu PIT 2016 – PIT 2017 zanotowałeś nadpłatę podatku, Urząd Skarbowy ma obowiązek do zwrotu nadpłaty w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia Twojej deklaracji. W sytuacji, gdy okazało się, że Twoja deklaracja zawierała błędy i składałeś korektę zeznania, zwrot nadpłaty musi nastąpić do 3 miesięcy od złożenia korekty.

Warto wiedzieć przy tym, że nie wszystkie sposoby złożenia deklaracji PIT 2016 – PIT 2017, są jednakowo korzystne pod względem czasu otrzymania zwrotu podatku. Chociaż nie ma oficjalnego stanowiska w tej sprawie, jest przyjęte, że PIT-y złożone przez system e-Deklaracje, są rozliczane szybciej niż te składane w urzędzie.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2017 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2017 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2017 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2016 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2017
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2016 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2017 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2016 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2016 online, także pit-37 i inne pity 2016