Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Rozliczając PIT 37 przez internet masz szybszy zwrot podatku

  • Dzięki programowi PIT FORMAT możesz złożyć deklaracje za pośrednictwem internetu. Jako autoryzację i wiarygodny „podpis” należy podać kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za rok ubiegły. Gdy zeznania nie składano należy wpisać wartość "0".
  • Możliwe też jest złożenie przez internet rozliczenia wspólnie z małżonkiem, bez wymogu pełnomocnictwa.
  • Wypełnione w programie PIT FORMAT zeznanie podatkowe jest przesłane w formie elektronicznej do systemu
    e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Tam otrzymuje unikalny numer referencyjny i jest analizowane.
  • Gdy system e-Deklaracje zaakceptuje zeznanie wówczas przesyła je do wskazanego w nim Urzędu Skarbowego. Generuje też Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest to plik zawierający takie dane jak: nazwa deklaracji i jej numer referencyjny, data złożenia, nazwisko i NIP podatnika, itp.

Program PIT FORMAT wspomaga użytkownika w całym procesie. Pobiera z systemu e-Deklaracje numer referencyjny, informacje o stanie przetwarzania, a także pobiera i drukuje UPO.

Może się zdarzyć, że po wysyłce deklaracji zamiast UPO zostanie zwrócony błąd. Oznacza to, że zeznanie nie zostało zaakceptowana i nie będzie przekazane do Urzędu Skarbowego. Należy błąd usunąć poprawić deklarację, załączniki lub dane autoryzujące. Następnie należy utworzyć i wysłać nową e-deklarację i oczekiwać na UPO.

Jedynie otrzymanie prawidłowego UPO (brak informacji o błędach oraz o tym, że dokument jest w trakcie przetwarzania) jest potwierdzeniem, że zeznanie podatkowe złożono i dotarło do urzędu skarbowego.

e-deklaracja - powody odrzucenia

Dzięki asyście i kontroli programu PIT 2024 FORMAT podczas składania zeznania, odrzucenie e-Deklaracji może nastąpić wyłącznie z powodu podania błędnych danych identyfikacyjnych lub autoryzacyjnych. Np.:

  • niewłaściwy wybór Urzędu Skarbowego, do którego ma trafić zeznanie podatkowe;
  • brak posiadania przez wskazany urząd skarbowy aktualnych danych identyfikacyjnych podatnika;
  • niezgodność danych podatnika wpisanych w deklaracji z danymi, które posiada Urząd Skarbowy (niewłaściwe imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, itp., także literówki i zbędne spacje);
  • podanie jako danej autoryzacyjnej błędnej kwoty przychodu z zeszłego roku (należy podać bez zaokrągleń, nie łączyć przychodów podatnika oraz małżonka – należy wpisać jedynie kwotę przychodu podatnika).

Jak wysłać e-Deklaracje z programu PIT FORMAT?

Aby z programu PIT FORMAT wysłać e-Deklaracje należy, tak jak w każdym przypadku, za pomocą Kreatora lub Aktywnych deklaracji sporządzić zeznanie. A następnie w punkcie menu: „e-Deklaracje” wskazać je do wysłania.

Po prostu !