Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Wybierz kategorię:

Wypełniłam i wysłałam e-deklaracje, program nie wykazał żadnych błędów, próbując pobrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) wyskoczył mi następujący błąd:
*414*Weryfikacja negatywna - błąd w danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu)

Proszę ponowić wysyłkę e-deklaracji, weryfikując wprowadzone dane autoryzujące. Należy zwrócić szczególną uwagę na kwotę przychodu. Prawidłowa wartość to kwota przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składane zeznania, czyli jeżeli zeznanie jest składane w 2024, weryfikujemy przesyła kwotą przychodu za rok 2022 ‼
Więcej informacji na temat komunikatu znajdą Państwo na stronie: Co oznacza status dokumentu 414. A tutaj o innych błędach i statusach e-deklaracji.

Jak wysłać/podpisać e-deklarację, przez osobę nie będącą osobą fizyczną (np. spółka)?

Jeżeli składający zeznanie podatkowe nie jest osobą fizyczną weryfikacja PIT-ów jest możliwa tylko przy pomocy podpisu elektronicznego. Taka możliwość istnieje w programie PIT FORMAT 2023 w wersji komercyjnej.

Czy z programu można wysłać e-deklaracje z potwierdzeniem profilu zaufanego?

Ministerstwo Finansów nie umożliwia podpisywania e-deklaracji za pomocą profilu zaufanego e-puap.
Zeznania roczne osób fizycznych (np. PIT-28, PIT-36, PIT-37) można podpisywać poprzez uwierzytelnienie danymi osobowymi i kwotą przychodu z poprzedniego zeznania podatkowego.
Te, a także pozostałe deklaracje i informacje (np. ZAP-3, NIP-7), można wysyłać z użyciem podpisu kwalifikowanego.