Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Ministerstwo Finansów – Poradniki – Partnerstwo publiczno-prywatne

Powrót do listy poradników


Wyjaśnienia dotyczą rozliczania przez partnera prywatnego transakcji realizowanych w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w myśl ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.


Zobacz lub pobierz w formie pdf:

Partnerstwo publiczno-prywatne
 
 
 
 

Żródło: serwis Ministerstwa Finansów RP

Z dnia 1 grudnia 2017 r. Na wstępie poradnika sprawdź, czy obejmuje aktualnie obowiązujące przepisy.