Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Ministerstwo Finansów – Poradniki – Instrukcja do załącznika PIT-O

Powrót do listy poradników


PIT O – Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

Formularz stanowi załącznik do zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-37.Dokonasz na nim odliczeń następujących ulg:

Od dochodu :

 • ulgi internetowej,
 • ulgi rehabilitacyjnej (w związku z wydatkami na cele rehabilitacyjne i związanymi z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych),
 • darowizny( krew, na cele kultu religijnego, na pożytek publiczny, na cele charytatywno - opiekuńcze kościołów i związków wyznaniowych),
 • zwrotu nienależne pobranych świadczeń,
 • wydatków na nowe technologie,
 • ulgi z tytułu wpłat na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego)
 • ulgi termoizolacyjnej

Natomiast od podatku:

 • ulgi prorodzinnej (na dziecko),
 • ulgi na wyszkolenie uczniów i zatrudnienie celem przygotowania zawodowego,
 • ulgi z tytułu umowy aktywizacyjnej,
 • abolicyjnej.


Zobacz lub pobierz w formie pdf:

Instrukcja do załącznika PIT-O
 
 
 
 

Żródło: serwis Ministerstwa Finansów RP

Dotyczy zeznania za rok 2023. Na wstępie poradnika sprawdź, czy obejmuje aktualnie obowiązujące przepisy.