Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

1 procent podatku

Warto zwrócić, że masz prawo wybrać organizację pożytku publicznego tzw. OPP i przekazać jej 1% podatku należnego, który wynika ze złożonej deklaracji rocznej. Warto też podkreślić, że nic Cię to nie kosztuje a możesz wspomóc tych najbardziej potrzebujących.

Które organizacje możesz wybrać

Organizacje Pożytku Publicznego są wskazane w specjalnym wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku. Wykaz ten jest prowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w formie elektronicznej i jest udostępniany na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Znajdziesz tu szeroką listę organizacji, którym będziesz mógł przekazać 1% podatku. Warto również zwrócić uwagę, iż wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

O tym, którym organizacjom jest przyznawany status organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku, decydują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które reguluje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Warto podkreślić, iż możesz na swoim zeznaniu rocznym wybrać tylko jedna Organizację Pożytku Publicznego, której przekażesz 1% podatku. Nie ma tu możliwości proporcjonalnego rozdzielenia 1% na kilka organizacji.ł

Warunki do przekazania 1% na rzecz OPP

Naczelnik urzędu skarbowego, na Twój wniosek (czyli podanie numeru KRS organizacji oraz wnioskowanej kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego) wyrażony w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania, przekazuje na rzecz jednej OPP, wybranej przez Ciebie, kwotę nieprzekraczającą 1% podatku należnego wynikającego:

 • z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
 • z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego, np. złożyłeś PIT-37 na którym nie wykazałeś OPP dla której miał być przekazany 1% podatku. W maju zdecydowałeś się złożyć korektę swojego zeznania, w której to wskazujesz już wniosek o przekazanie 1% podatku. W takiej sytuacji naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek taką korektę przyjąć i uwzględnić Twój wniosek o przekazanie 1% dla wybranej przez Ciebie organizacji.

Aby kwota 1% została przekazana dla OPP, musi nastąpić z Twojej strony zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Za zapłacony podatek uważa się również zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe za polecenie przesyłki listowej.

Przekazanie kwoty 1% na rzecz OPP przez naczelnika urzędu skarbowego

Naczelnik urzędu skarbowego ma za zadanie przekazanie kwotę 1% podatku należnego na rzecz OPP w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. Przekazanie kwoty 1% podatku następuje na rachunek bankowy podany przez OPP, jednakże kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

Dodatkowo Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby organizacji OPP, we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje zbiorczą informację o:

 • danych identyfikacyjnych (Twoje imię, nazwisko i adres), w tym również współmałżonka jeżeli na wasz wniosek było zaznaczone opodatkowanie wspólne, oraz
 • wysokości kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji,
 • przeznaczeniu kwoty na cel szczegółowy,

ale pod warunkiem, że w swoim zeznaniu podatkowym lub w korekcie zeznania, wyraziłeś zgodę na przekazanie OPP tych danych lub wpisałeś cel szczegółowy.

Możesz w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (lub w korekcie) podać w części „Informacje Uzupełniające” cel szczegółowy, na który ma zostać przeznaczony 1% podatku przekazany na rzecz OPP, np. na leczenie Marysi Kowalskiej nr 1330. Informacje o celu szczegółowym naczelnik urzędu skarbowego przekaże OPP we wrześniu roku następującego po roku podatkowym jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Zwrócić jednak należy uwagę, że ostateczną decyzję o tym, na jaki cel OPP wyda otrzymane środki pieniężne – podejmuje sama OPP jako dysponent tych środków.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wydrukuj lub wyślij swój PIT 2021 przez internet >>

Kiedy Naczelnik urzędu skarbowego może odstąpić od przekazania 1% podatku?

Mogą wystąpić sytuacje, gdzie naczelnik urzędu skarbowego może odstąpić od przekazania 1% podatku na rzecz OPP, jeżeli:

 • organizacja nie podała rachunku bankowego właściwego do przekazania 1% podatku, lub
 • podała rachunek nieprawidłowo, albo
 • organizacja została usunięta z wykazu prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego, lub
 • w swoim zeznaniu podatkowym podałeś numer KRS, który nie widnieje w wykazie organizacji pożytku publicznego.

Jeżeli w swoim wniosku podasz kwotę, która przekracza wysokość 1% podatku należnego, wówczas naczelnik urzędu skarbowego przekaże na rzecz wybranej OPP kwotę w prawidłowej wysokości.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020