Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Konsekwencje nie złożenia zeznania

Obowiązkiem podatnika jest wywiązanie się ze złożenia zeznania rocznego w ustawowych terminach, o których pisaliśmy we wcześniejszych rozdziałach. Z zasady są to terminy prawa materialnego, których nie da się przywróć.

Jeżeli więc nie złożyłeś zeznania podatkowego w terminie to zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, dalej KKS) grozi Ci odpowiedzialność karno-skarbowa, co oznacza, że możesz być ukarany za wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe.

Wykroczenie, czy już przestępstwo skarbowe? Co Ci grozi

Z wykroczeniem skarbowym będziesz miał do czynienie, gdy kwota, na którą uszczupliłeś lub naraziłeś na uszczuplenie należność publiczno-prawną nie przekracza 5 krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 18 000 zł. Kara grzywny wyniesie wtedy od 120,00 do 72 000 zł.

Jeżeli jednak uszczuplenie to przekroczyło owe 18 000 zł możesz zostać oskarżony już o przestępstwo skarbowe. W takim wypadku grozi Ci kara grzywny od 1 200 do 34 560 000 zł, kara pozbawienia lub ograniczenia wolności.

Jeżeli jednak, nie wystąpiło żadne uszczuplenie należności, za niezłożenie deklaracji podatkowej możesz zostać ukaranym mandatem, którego wysokość może wahać się od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości płacy minimalnej. Zazwyczaj jednak jego wysokość nie może przekroczą podwójnej wysokości płacy minimalnej, czyli kwoty 7 200 zł.

Jeżeli więc z jakiejś przyczyny nie złożyłeś swojego zeznania, uczyń to jak najszybciej, nie czekaj na wezwanie urzędy, złóż niezwłocznie deklarację podatkową oraz zapłacić należny podatek wraz z odsetkami od zaległości podatkowej. Pomimo, iż nie jest już konieczne złożenie tzw. „czynnego żalu”, warto jednak skorzystać z tej formy usprawiedliwienia, gdyż może uchronić Cię to przed konsekwencjami karno-skarbowymi. Wyjaśnij więc w nim szczegółowo, z jakich przyczyn nastąpiło to opóźnienie i pamiętaj, że aby czynny żal był skuteczny, musisz wcześniej opłacić zaległą należności wraz z odsetkami podatkowymi i oczywiście złożyć zaległą deklarację.

Inne konsekwencje

Jeżeli w wyniku spóźnienia nie zapłaciłeś należnego podatku musisz liczyć się z koniecznością zapłaty, oprócz zaległości głównej, także odsetek za zwłokę. Nie skorzystasz z preferencyjnego rozliczenia się wspólnie z małżonkiem, nie przekażesz też 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Nie czekaj więc ze złożenie, swojego zeznania do ostatniej chwili. Teoretycznie możesz to zrobić do godziny 23.59, szczególnie jeżeli rozliczasz się przed internet. Pamiętaj o pobraniu UPO, by nie okazało się już po wybiciu północy, że deklaracja z powodu błędów nie została przyjęta przez system Ministerstwa Finansów. Nie usprawiedliwi Cię też żadna awaria komputera czy też systemu, np. w przypadku przeciążenia serwera.

A jak już zdarzy Ci się nie złożyć zeznania w ustawowym terminie, nie zwlekaj i niezwłocznie wywiąż się z tego obowiązku, zanim urząd pierwszy zauważy ten fakt i wezwie Cię do tego lub podejmie czynności sprawdzające w tym zakresie.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wydrukuj lub wyślij swój PIT 2023 przez internet >>