Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

Dochody małoletnich dzieci

Masz nie tylko obowiązek rozliczenia się ze swoich dochodów, ale również małoletniego dziecka lub dziecka przysposobionego. Takie dochody doliczysz do własnych dochodów, wówczas gdy przysługuje Ci prawo do pobierania pożytku ze źródeł przychodów dzieci, czyli gdy masz prawo dysponowania dochodami dziecka. Ważne jest również to, że do swoich dochodów możesz doliczyć tylko te dochody, które dziecko uzyskało przed osiągnięciem pełnoletności. Pełnoletność uzyskuje także osoba poniżej 18 roku życia, która zawarła związek małżeński.

W momencie, gdy Twoje dziecko uzyska pełnoletność i uzyska dochód podlegający opodatkowaniu, ukończywszy w danym roku podatkowym 18 lat, składa już samodzielnie zeznanie podatkowe. Wykazując w nim jedynie dochody uzyskane od dnia uzyskania pełnoletności.

Jakie dochody dziecka nie podlegają doliczenia do Twoich dochodów?

Nie doliczysz dochodów małoletniego dziecka do swoich dochodów, gdy:

 1. dziecko osiąga dochody z pracy;

  W zasadzie ustawa nie definiuje pojęcia praca, w tej kwestii należy rozumieć to, iż praca jest to świadome, celowe działanie zmierzające do określonych dóbr materialnych wykonywane w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy, stosunku służbowego lub również z umów zlecenia lub dzieło. Tak więc dochodami z pracy dzieci będą dochody uzyskane:

  • ze świadczenia przez nie pracy na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych oraz praktyk uczniowskich
  • z innej aktywności dzieci np. z autorstwa książek, z tytułu udzielania głosu lub z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 2. ze wszelkiego rodzaju stypendiów, czyli takich, których podstawą jest ustawa lub umowa cywilnoprawna
 3. Z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku

W przypadku, gdy Twoje małoletnie dziecko osiąga dochody wymienione wyżej, musisz złożyć odrębne zeznanie na imię i nazwisko dziecka. Jednakże takie zeznanie wypełniasz i podpisujesz Ty w imieniu dziecka.

Dodatkowo w przypadku, gdy jesteś pozbawiony przez sąd władzy rodzicielskiej lub jesteś pozbawiony zarządu nad majątkiem dziecka - nie doliczysz dochodów małoletniego do swoich.

Jeżeli jesteś opiekunem prawnym, gdzie zostałeś zobowiązany wyrokiem sądu do wychowania dzieci w przypadku np. śmierci rodziców lub posiadasz statut rodziny zastępczej to również nie będziesz miał możliwości doliczenia dochodów dziecka.

W takim przypadku, jeżeli małoletnie dziecko osiąga dochody, konieczne jest złożenie w jego imieniu odrębnego zeznania podatkowego, które podpisze wyznaczony opiekun prawny. Istotne jest to, że opiekunem nie musi być osobą z rodziny zastępczej.

Jak wykazać w deklaracji rocznej dochody małoletniego dziecka?

Jeżeli Twoje małoletnie dziecko uzyskuje dochody, które powinny być doliczone do Twoich dochodów w zeznaniu podatkowym, powinieneś wykazać te dochody w PIT-36 oraz w załączniku PIT/M. Składasz właśnie tę deklarację nawet, gdy uzyskiwałeś tylko dochody z pracy i powinieneś je wykazać na deklaracji PIT-37.

Pamiętaj jednak, że jako rodzice, składacie dwa odrębne załączniki PIT/M. Po jednym załączniku każde z was, niezależnie od wybranego sposobu rozliczenia (wspólne rozliczenie z małżonkiem czy też wybranie sposobu opodatkowania indywidualnie). Nie dotyczy to sytuacji, kiedy orzeczono między wami separację - w takim przypadku dochody dolicza się do dochodów osoby, która wychowuje dziecko.

PIT/M wypełniasz swoim imieniem i nazwiskiem, bez względu na liczbę dzieci, których dochody masz obowiązek doliczyć. Wpisuje się w nim: przychód, koszty uzyskania tego przychodu, dochód (lub stratę), zaliczki od uzyskanych przez małoletnie dziecko przychodów podlegających łącznemu opodatkowaniu z Twoimi przychodami.

Po wypełnieniu PIT/M przenosisz wynikający z załącznika dochód oraz sumę zaliczek do odpowiednich pozycji w PIT-36. Jeżeli składasz odrębne zeznania podatkowe z małżonkiem, dochody małoletnich dzieci powinny być doliczane po połowie każdemu z was.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2020 przez internet>>

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020