Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

Dochody zwolnione z podatku

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. Wymienia ponad 100 kategorii przychodów, uzyskanie których nie spowoduje konieczności ich opodatkowania. Pełen katalog zwolnień zajdziesz w art. 21

Dla przykłady wymienimy tylko niektóre z nich, najbardziej popularne zwolnienia od podatku dochodowego m.in.:

 • dochody osób do ukończenia 26 roku życia, gdy nie przekraczają one limitu kwoty 85 528 zł
 • zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • alimenty: na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, na rzecz dzieci, bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, na rzecz osób pozostałych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł,
 • odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 • wygrane do 760 zł,
 • diet z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych do 2280 zł miesięcznie,
 • dodatki za rozłąkę,
 • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych,
 • dochodów z wynajmu mniej niż 5 pokoi gościnnych w budynkach na terenach wiejskich (oraz z dochodów z wyżywienia gości),
 • dodatki mieszkaniowe,
 • przychody uzyskane przez krwiodawców ze sprzedaży pobranej od nich krwi lub jej składników,
 • dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym,
 • dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny - w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn,
 • odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa,
 • dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
 • ze służby kandydackiej w Policji, Straży Granicznej, PSP,
 • wypłaty z IKE - jeżeli oszczędności są gromadzone tylko na jednym koncie,
 • dodatku kombatanckiego,
 • dochodów z wynajmu składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • dotacji otrzymanych na SAPARD,
 • środków przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej,
 • świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2020 przez internet>>

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020