Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Najem

W przypadku, gdy decydujesz się na wynajmowanie części lub całości lokalu należącego do Ciebie powinieneś pamiętać, że takie przychody powinny zostać wykazane na deklaracji rocznej. Wybór właściwej deklaracji podatkowej będzie zależny od tego, jak zdecydowałeś się rozliczać takie przychody.

Jaki podatek?

Zaczynając swoją przygodę z wynajmem powinieneś podjąć decyzję o formie opodatkowania. Możesz wybrać z następujących form:

 • opodatkowania na zasadach ogólnych według skali podatkowej 12% lub 32% - tą formę zastosujesz, tylko gdy wynajem jest w ramach założonej na ten cel działalności gospodarczej.

Jeżeli decydujesz się na skalę podatkową - nie trzeba zgłaszać swojego wyboru do urzędu skarbowego. Jednakże pamiętaj, że w przypadku wynajmowania lokalu jesteś zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku w ciągu roku i odprowadzania w przewidzianym terminie (do 20 dnia każdego miesiąca) zaliczek na podatek dochodowy.

Dodatkowo rozliczając się w ten sposób korzystasz z kosztów uzyskania przychodów oraz ulg podatkowych.

 • opodatkowania podatkiem liniowym według stawki 19% - tą formę zastosujesz w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku rozliczenia na zasadach podatku liniowego tracisz możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem.

Rok 2022 był ostatnim rokiem, w którym mogłeś opodatkować przychody z najmy wg . zasad ogólnych, czy podatkiem liniowym. Od 2023r. jedyną formą jest ryczałt ewidencjonowany!!!!

 • opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym 8,5% lub 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 000 zł przy wynajmie prywatnym. W tym przypadku Twoim obowiązkiem jest złożenie pisemnego oświadczenia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym uzyskany został pierwszy przychód z najmu, lub też do 20 lutego nowego roku podatkowego. Wyjątkiem jest najem prywatny (bez prowadzonej działalności gospodarczej), w tym wypadku nie musisz nic składać, wystarczy tylko na PIT-28 wykazać przychody z tego tytułu.

Każda z przedstawionych powyżej form ma swoje wady i zalety, musisz więc sprawdzić sam, która forma będzie dla Ciebie najkorzystniejsza.

Od lipca 2023 r. zwiększa się limit przychodów z najmu osiąganego przez obojga małżonków. Górny limit dla stawki 8,5% podatku wzrósł do łącznej kwoty 200 000 zł., a nie jak do tej daty 100 000 zł dla pary małżeńskiej. Nowa kwota ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r.

Odrębny pozostaje też limit dotyczący najmu prywatnego - osobny dla każdego małżonka. W efekcie małżonkowie prowadzący oddzielnie najem prywatny oraz działalność gospodarczą ze stawką 8,5% mają prawo osobno obliczać wartość limitu w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych dla uzyskiwanych w ten sposób źródeł przychodów.

Którą deklaracje wybrać?

 • najem przy prowadzonej działalności gospodarczej – składasz na deklaracji PIT-36 – jako źródło przychodów wskazujesz w swojej deklaracji w części D „pozarolniczą działalność gospodarczą”. Termin złożenia mija 30.04.2024 r.
 • najem prywatny, który rozliczasz ryczałtem ewidencjonowanym – rozliczysz składając PIT-28. Termin złożenia tego dokumentu mija 30.04.2024 r.

Dokumentowanie najmu

Przychody, które otrzymujesz z najmu nie muszą być dokumentowane specjalnymi ewidencjami. Istotne jest abyś posiadał dowody, gdy lokal wynajmujesz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej np. w postaci umów czy też faktur. Ważne jest także, abyś posiadał dowody dokumentujące koszty np. faktury za prąd, gaz itp (w przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych).

Podstawa opodatkowania

Rozliczając się z urzędem z przychodów z tytułu najmu i przy wyborze rozliczenia według skali podatkowej musisz wziąć pod uwagę dochód. W najprostszym wytłumaczeniu - pobierasz czynsz od najemcy i pomniejszasz go o koszty np. wydatki poniesione na bieżącą naprawę i eksploatację mieszkania.

Jeśli natomiast rozliczasz się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, bierzesz pod uwagę wyłącznie przychód, ponieważ koszty uzyskania przychodu nie są tu istotne.

Ważne jest natomiast, że kwoty otrzymane od najemcy, dotyczące wydatków tj.: prąd, gaz itp. nie stanowią Twojego przychodu. Nie jest więc ważne czy tego typu wydatki są opłacane przez Ciebie przy rozliczeniu później z najemcą, czy też są bezpośrednio pokrywane przez Twojego najemcę.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2023 przez internet>>

Opodatkowanie wspólnie z małżonkiem.

W najmie prywatnym dochody/przychody z najmu, które są wspólnością małżeńską, powinny być opodatkowane przez każdego z małżonków. Należy się rozliczyć zarówno przy wpłacie zaliczek w trakcie roku jak i przy rozliczeniu rocznym.

Istnieje jednak możliwość aby całość dochodów/przychodów z najmu współwłasności mogła być rozliczona przez jednego z małżonków przy spełnieniu następujących warunków:

 1. między wami jest wspólnota majątkowa
 2. złożycie w odpowiednim terminie w Urzędzie odpowiednie oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodów przez jednego z was.

Reasumując możliwość rozliczenia przez jednego z was dotyczy tylko wspólnego majątku. Jeśli posiadacie odrębny majątek, jako właściciele, musicie samodzielnie rozliczyć przychody/dochody z jego najmu.

W przypadku, gdy masz nieruchomości należące do Ciebie, nieruchomość należącą do żony, a także posiadacie dodatkowo współwłasność, to niestety nie będzie w tym przypadku możliwości rozliczanie wszystkich najmów przez jedną osobę.

W przypadku ryczałtu oświadczenie o wyborze opodatkowania całości przychodu z najmu przez jednego z was, podpisane przez oboje, należy złożyć naczelnikowi Urzędu Skarbowego do 20 stycznia danego roku podatkowego, a w przypadku gdy zostaną osiągnięte przychody w trakcie roku podatkowego należy tego dokonać w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych oświadczenie o wyborze opodatkowania całości dochodu z najmu przez jednego z was, podpisane przez oboje małżonków, należy złożyć w Urzędzie Skarbowym najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności.

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu/dochodu przez jednego z was dotyczy również lat następnych, chyba że zawiadomicie Naczelnika US w formie pisemnej o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu/dochodu przez jednego z was.