Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

Działalność gospodarcza

Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu rocznemu, na takich samych zasadach, jakie zostały wybrane na początku roku.

Możliwe jest więc rozliczenie przychodów z tego typu :

 1. na zasadach ogólnych – stosując progi podatkowe 17 i 32%
 2. na zasadach liniowych – opodatkowanych stała stawkę 19%
 3. ryczałtem ewidencjonowany – 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2% w zależności od rodzajów przychodów.

W przypadku dwóch pierwszych opodatkowany jest dochód. Aby go ustalić, musisz od przychodu z działalności gospodarczej odjąć koszty jego uzyskania. Przychody i koszty powinieneś wykazywać w ewidencji, zwanej podatkową księgą przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych, prowadzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Natomiast w przypadku ryczałtu ważnym jest sam przychód, poniesione wydatki związane z działalnością nie mają tu znaczenia. Przy tej formie opodatkowania musisz prowadzić ewidencję przychodów z prowadzonej działalności.

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Co miesiąc lub kwartał danego roku miałeś obowiązek wyliczenia i wpłacania zaliczki na podatek. Przy opodatkowaniu według skali podatkowej konieczność ta powstaje dopiero od miesiąca, w którym dochód z działalności, pomniejszony o przysługujące odliczenia (m.in. zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne), przekroczył kwotę określoną w skali podatkowej powodującą obowiązek zapłacenia podatku (kwota wolna wynosi w 2020 r. 8000 zł).

Pamiętaj o możliwych odliczeniach

Jeżeli chcesz skorzystać z rozliczenia ulgi podatkowe sprawdź najpierw, czy masz w ogóle prawo do danej ulgi.

Tylko w przypadku stosowania zasad ogólnych pozwala rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. To też jedyna forma pozwalająca na odliczenie ulgi rodzinnej. Ta forma i ryczałt ewidencjonowany pozwala natomiast na rozliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne (tzw. ulgi rehabilitacyjnej), wydatków na Internet (tzw. ulgę internetową), darowiznę na określone cele. Przy liniowym opodatkowaniu dochodu z działalności gospodarczej nie skorzystasz z ulg podatkowych, za wyjątkiem ulgi dla osób osiągających dochody za granicą. W każdym z nich natomiast możesz odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, a od podatku zapłacone składki zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Sprawdź też, czy posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty uprawniające do ulgi oraz czy wystarczy ci dochodu lub przychodu, by kwotę ulgi odliczyć.

Jaką deklarację wybrać ?

PIT 36 – dla rozliczających się na zasadach ogólnych – składana do końca kwietnia roku następnego,

PIT 36L – dla rozliczeń liniowych – składana do końca kwietnia roku następnego,

PIT 28 – dla ryczałtowców, składana w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następnego.

Deklaracje sporządzasz dobierając do nich odpowiednie załączniki, w zależności od formy opodatkowania oraz rodzaju deklarowanych czynności mogą to być: PIT/B, PIT/O, PIT/D, PIT/M, PIT/ZG.

Co będziesz potrzebować do sporządzenie zeznania?

Przede wszystkim przygotuj informację o pozycjach przychodów i kosztów ze wszystkich prowadzonych działalności gospodarczych, w tym, celu będziesz potrzebował książki przychodów i rozchodów lub też samego ustalenia dochodów. Jeżeli zobowiązany byłeś do corocznego sporządzenia inwentaryzacji, pamiętaj o wynikach przeprowadzonego spisu z natury, różnice remanentowe wpływają bowiem na koszty twojej działalności. Będziesz również potrzebować wielkości płaconych co miesiąc/kwartał zaliczek na podatek dochodowy. Przygotuj więc sobie wszystkie potwierdzenia ich płatności.

Nie zapomnij też o zapłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Upewnij się tym samym, czy te pierwsze nie zostały już wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i wiedź że zdrowotne możesz odliczyć od podatku do pewnego limitu, będzie to wiec 7,75%, a nie pełne 9%, które płaciłeś.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2020 przez internet>>

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020