Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Statusy wysyłki

Statusy100 - 199: dla dokumentów, które nie nadają się do przetworzenia lub nastąpił krytyczny błąd serwera

100 Błędny komunikat SOAP
Przyczyna Rozwiązanie

wysłaniu do serwisu e-Deklaracje komunikatu niezgodnego ze standardem lub w przypadku wysyłania wraz z elektronicznym wnioskiem VAT-REF załącznika binarnego, załącznik przekracza dopuszczalną wielkość (5 MB) lub załącznik nie jest w wymaganym formacie ZIP.

Kontakt z producentem oprogramowania

101 Proszę o ponowne przesłanie dokumentu
Przyczyna Rozwiązanie
 • przerwanie połączenia z internetem

 • inne nie przewidziane okoliczności podczas wysyłki e-deklaracji

Sprawdzić połączenie i ponownie przesłać zeznanie.

102 Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO
Przyczyna Rozwiązanie
 • przerwanie połączenia z internetem

 • inne nie przewidziane okoliczności podczas pobranie UPO

Ponowne przesłanie żądania UPO

Statusy 200 - 299: dla dokumentów poprawnych lub uwzględniających dodatkową interakcję

Możliwe typy komunikatu Przyczyna Rozwiązanie

200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie

Oznacza, że deklaracja została przyjęta do systemu i złożona poprawnie, ale nie została jeszcze sprawdzona pod względem formalnym.

Dokument został prawidłowo wcześniej przesłany i należy ponownie za jakiś czas pobrać UPO

Statusy 300-399: dla dokumentów w trakciep rzetwarzania

Możliwe typy komunikatu Przyczyna Rozwiązanie

300 - Brak dokumentu

Dokument nie dotarł do systemu MF

Należy ponowić wysyłkę

301 - Dokument w trakcie przetwarzania

Dokument dotarł do systemu MF i oczekuje na weryfikację formalną.

Należy ponownie za jakiś czas pobrać UPO

302 - Dokument wstępnie przetworzony

informuje o poprawnym wstępnym przetworzeniu dokumentu i gwarantuje ukazanie się statusu 200 oraz wydanie dokumentu UPO.Może być spowodowane znacznym obciążeniem serwerów systemu e-Deklaracje wynikającym z dużej ilości przesyłanych deklaracji.

Na wydanie UPO należy poczekać od godziny do nawet 24 godzin. Należy spróbować pobrać UPO w późniejszym terminie.

303 - Dokument w trakcie weryfikacji podpisu

Dokument w trakcie weryfikacji podpisu elektronicznego.

Należy ponownie za jakiś czas pobrać UPO

Statusy400-499: dla dokumentów niepoprawnych ze względu na błędy strukturalne syntaktyki

Możliwe typy komunikatu Przyczyna Rozwiązanie

400 - Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem

Dokument nie przeszedł weryfikacji formalnej

Ponownie utworzyć przesył e-deklaracji i wysłać.

401 - Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd

niezgodność wygenerowanego dokumentu XML deklaracji ze schematem XSD walidującym ten dokument, powodem jest brak wypełnienia wszystkich pozycji obowiązkowych

należy sprawdzić wymienione w komunikacie pola i poprawić

niewłaściwy format dat, numerów telefonów, adresów mailowych

należy wprowadzić daty, numery telefonów oraz adresy mailowe zgodnie zeschematem walidacji XSD

stosowanie niedozwolonych znaków specjalnych

należywypełnić pozostałe pola formularza zgodnie ze schematemwalidacji XSD

niewłaściwa strona kodowa (dotyczy obcojęzycznych systemów operacyjnych

należy ustawić „polską” stronę kodową w obcojęzycznym systemie operacyjnym;

należy uruchomić panel Opcji regionalnych i językowych w Panelu Sterowania, a następnie zmienić ustawienia strony kodowej na "Polski", w zakładce „Zaawansowane” lub „Administracyjne”.

Można także dodatkowo dokonać zmian ustawień na język "polski" w zakładce „Standardy i formaty” oraz na "Polska" w zakładce „Lokalizacja”.

402 - Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji

Osoba składająca podpis elektroniczny pod przesłanym dokumentem niema stosownego pełnomocnictwa lub upoważnienia od podatnika - brak ważnego UPL-1 lubZAS-E.

Należy złożyć do Urzędu Skarbowego brakujące dokumenty lub zwrócić się o zweryfikowanie czy zostało ono prawidłowo zarejestrowane i zatwierdzone przez pracownika Urzędu Skarbowego

403 - Dokument z niepoprawnym podpisem

 • wybrano niewłaściwy certyfikat, błędy w sygnaturze podpisu, niewłaściwa strona kodowa (inna niż UTF-8),
 • wybrano nieprawidłowy identyfikator podpisu,
 • awaria oprogramowania do obsługi podpisu, niewłaściwie działające
 • oprogramowa nie do podpisu lub nieodpowiednia konfiguracja podpisu elektronicznego,
 • nieaktualnawersja wtyczki
 • należy zweryfikować poprawność podpisu, zmienić stronękodową,
 • należy sprawdzić, czy wybrano właściwy podpis. Być może wybrano jeden z domyślnych identyfikatorów elektronicznychwystępujących w aplikacji AR zamiast podpisu kwalifikowanego,
 • reinstalacja wtyczki, oprogramowania do obsługi podpisu, ściągnięcie najnowszych sterowników.

404 - Dokument z nieważnym certyfikatem

Podpisano deklaracje certyfikatem, który wygasł.

należy kontaktować się z właściwym Centrum Certyfikacji w celu odnowienia danego certyfikatu lub wybrać ważny (i właściwy) certyfikat z listy wyboru certyfikatów w kreatorze wysyłki deklaracji.

W przypadku, gdy certyfikat został już odnowiony, prawdopodobnie nie zarejestrowano nowego certyfikatu w Magazynie Certyfikatów systemu Windows (polecenie: certmgr.msc). Abydokonać rejestracji nowego certyfikatu, należy uruchomić aplikację zarządzającą podpisem (np.: Card Manager), a następnie należy wskazać odnowiony certyfikat i wcisnąć przycisk „Rejestruj Certyfikat”.

Błąd 404 może również wystąpić w wyniku przesłania zeznania rocznego PIT (bez podpisu kwalifikowanego) w przypadku, gdy użytkownik wybrał inną opcję (certyfikat) niż „Dane autoryzujące”.

405 - Dokument z odwołanym certyfikatem

Użyto Certyfikatu związanego z kluczem prywatnym, który został odwołany lub zawieszony i umieszczony przez centrum certyfikacji na liście odwołanych lub zawieszonych certyfikatów.

Wysyłanie deklaracji z nowym e-podpisem.

406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą

Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego został wydany przez centrum certyfikacji nieobsługiwane przez system e-Deklaracje.

Zakupienie nowego podpisu elektronicznego obsługiwanego przez e-Deklaracje

407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką

Wybrano nie właściwy

(np.komercyjnego) certyfikat podpisu w kreatorze wysyłki deklaracji

Należy wybrać właściwy certyfikat podpisu (certyfikat kwalifikowany) lub certyfikat „Dane autoryzujące” (w przypadku wysyłania zeznań rocznych PIT bezpodpisu kwalifikowanego).

Jeśli certyfikat kwalifikowany nie jest widoczny w oknie kreatora wysyłki, prawdopodobnie nie zarejestrowano nowego certyfikatu w Magazynie Certyfikatów systemu Windows (polecenie: certmgr.msc).

Aby dokonać rejestracji nowego certyfikatu, należy uruchomić aplikację zarządzającą podpisem (np.: Card Manager), a następnie należy wskazać certyfikat podpisu kwalifikowanego i wcisnąć przycisk „Rejestruj Certyfikat”.

408 - Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie


Weryfikacja formalna przesłanej deklaracji przez system e-deklaracji zakończyła się niepowodzeniem, z niezidentyfikowanego powodu

Ponowne utworzenie i przesył e-deklaracji.

409 - Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów

Zła struktura dokumentu np. próba wysłania wielu deklaracji (paczki dokumentów) w jednym komunikacie

Zalecany kontakt z systemem e-deklaracji.

411 - Weryfikacja negatywna - w systemie jest już złożony dokument(zeznanie) z takim NIP, skontaktuj się z właściwym, wg adresu w miejscu zamieszkania na ostatni dzień danego roku podatkowego urzędem skarbowym

Wskazuje wykonanie podwójnie tych samych czynności przez podatnika, np.wysyła dwa razy te samą deklarację a ona trafiła już doorganu skarbowego, np.

 • dwa razy wybrano „wyślij deklarację”
 • złożenie deklaracji drogą standardową, np. w okienku podawczym, po którejto czynności podatnik próbuje wysłać deklarację online ponownie,
 • gdy podatnik próbując złożyć korektę deklaracji - nie wybierze celu złożenia zeznania - „korekta”, a wskazał „złożenie zeznania”

Proszę zweryfikować, czy wysyłka nie została już prawidłowo dokonana wcześniej.

W przypadku chęci wysłania korekty, konieczne jest zaznaczenie właściwego „celu” i ponowne utworzenie e-deklaracji.

412 - Weryfikacja negatywna - niezgodność danych informacyjnych (np.niezgodność NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska,pierwszego imienia z danymi w zeznaniu)

dane identyfikacyjne z bloku danych autoryzujących do podpisywania dokumentu nie są zgodne z danymi zawartymi w bloku danych identyfikacyjnych w zeznaniu.


Proszę zweryfikować poprawność wpisanego numeru NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia.

413 - Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów

Certyfikat związany z podpisem elektronicznym nie zawiera wymaganej informacji o NIP lub PESEL właściciela certyfikatu lub informacje te są zapisane w niewłaściwym formacie.

Kontakt z firmą obsługującą certyfikat

414 - Weryfikacja negatywna - błąd w danych identyfikacyjnych

niewłaściwe dane autoryzujące Podatnika:

 • identyfikator:NIP albo PESEL:

  • wpisano numeru NIP zamiast Peselu i odwrotnie

  • posłużono się identyfikatorem pracodawcy

  • błędnie wpisano cyfry,

 • imię nazwisko, data urodzenia:

  • wpisanie dwóch członów nazwiska zamiast jednego

  • spacje przy myślniku w nazwisku dwuczłonowym

  • posłużono się nazwiskiem panieńskim lub odwrotnie

  • danenie zostały uaktualnione w Urzędzie Skarbowym

  • wpisanie imienia w miejscu nazwiska

  • literówka

  • błędny format daty urodzenia

albo nie właściwa kwota przychodu, np. dotyczące niewłaściwego roku

Proszę zweryfikować wprowadzone wartości i ponownie przesłać deklarację PIT podając właściwe dane weryfikujące. Zalecany kontakt z Urzędem Skarbowym w celu weryfikacji danych.

418 - Dla złożonej deklaracji wymagane jest użycie podpisu kwalifikowanego

Użyto danych autoryzujących do wysyłki deklaracji wymagających podpisu kwalifikowanego

Bez podpisu kwalifikowanego można przesłać jedynie zeznania dokumenty PIT-16, PIT-16A, PIT-19, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38,PIT-39, VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-UE, PCC-3. Pozostałe deklaracje wymagają użycia podpisu kwalifikowanego.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wydrukuj lub wyślij swój PIT 2023 przez internet >>