Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Co to są e-Deklaracje

E-Deklaracje to system pozwalający na złożenie deklaracji za pośrednictwem internetu, poprzez stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Wypełnione zeznanie podatkowe zostaje zapisane w formie elektronicznej i przesłane do systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów, gdzie będzie podlegać dalszej weryfikacji. Każdemu zostaje mu nadany unikalny numer referencyjny, jednoznacznie identyfikujący przesłaną e-Deklarację.

Po zaakceptowaniu zeznania jest ono przekazywane do wskazanego w zeznaniu urzędu skarbowego. Generowane jest wówczas Urzędowe Poświadczenie Odbioru (tzw. UPO) zawierające numer referencyjny złożonej e-Deklaracji. Czas oczekiwania na UPO może trwać od kilku minut do kilku godzin. Jedynie prawidłowe UPO jest potwierdzeniem złożenia przez podatnika i przyjęcia przez system e-Deklaracji zeznania podatkowego. Czas oczekiwania na UPO może trwać od kilku minut do kliku godzin.

Złożenie e-Deklaracji

Proces zgłoszenia e-Deklaracji do systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów składa się z 3 prostych kroków:

  1. utworzenie zestawu e-Deklaracji na podstawie uzupełnionego wcześniej formularza w formacie XML akceptowalnym przez system obsługi wysyłki formularza do centralnego rejestru dokumentów,
  2. wysyłka e-Deklaracji do systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów,
  3. pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), co może trwać od kilku minut do kilku godzin.

Pamiętaj o podpisaniu zeznania

Jeżeli składałbyś swoje zeznanie w postaci papierowej, musiałbyś je podpisać długopisem swoim imieniem i nazwiskiem, tak i wysyłka elektroniczna musi zostać podpisana.

Dokonasz tego albo za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub weryfikacją danymi autoryzującymi. Wiedź też, że deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem tej platformy.

Kupując podpis kwalifikowany, sprawdź, czy znajduje się on na liście obsługiwanych przez e-Deklaracji zestawów : Oprogramowanie do podpisu elektronicznego.

Jeżeli nie posiadasz podpisu, będziesz poproszony w trakcie wysyłki e-zeznania o podanie 5 danych, takich jak:

  • NIP albo numer PESEL – w zależności od podatnika,
  • imię (pierwsze),
  • nazwisko,
  • data urodzenia,
  • kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny (składając deklarację za 2016 dokonujemy tego w 2018 r.– podajemy wiec kwoty przychodów z 2015 r. rozliczanych w deklaracji składanej w 2016 r.).
  • W przypadku, gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku należy wpisać wartość "0" (zero).
  • Taką możliwość będziesz miał składając takie deklaracje jak: PIT 37, PIT 36, PIT 36L, PIT 38 i PIT 39, PIT 28, PIT 19A, PIT 16, PIT 16A.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wydrukuj lub wyślij swój PIT 2019 przez internet >>

Jeżeli deklarację składa pełnomocnik

Deklaracje mogą być złożone drogą elektroniczną przez inną osobę – np. ustanowionego pełnomocnika (np. Twoje biuro rachunkowe). Pamiętaj jednak, że aby deklaracja mogła być złożona w Twoim imieniu przez pełnomocnika, najpierw musiałbyś złożyć w formie papierowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1. W tym nie będzie też możliwości podpisania zeznania danymi autoryzującymi.

Pamiętaj jednak, że pełnomocnikiem w dosłownym tego słowa znaczeniu nie jest małżonek. Gdy więc składanie wspólne zeznanie, nie dołączasz już żadnych pełnomocnictw, PIT podpisuje tylko jedno z was występujące w zeznaniu jako „podatnik”. Wówczas tylko jego danym podaje się do weryfikacji e-deklaracji.

Koniecznie pobierz UPO

Po zaakceptowaniu zeznania jest ono przekazywane do wskazanego w zeznaniu urzędu skarbowego. Generowane jest wówczas Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) zawierające numer referencyjny złożonej e-Deklaracji. Czas oczekiwania na UPO może trwać od kilku minut do kilku godzin. Jedynie prawidłowe UPO jest potwierdzeniem złożenia przez podatnika i przyjęcia przez system e-Deklaracji zeznania podatkowego.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2019 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2019 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2019 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2018 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2019
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2018 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2019 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2018 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2018 online, także pit-37 i inne pity 2018