Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Co to są e-Deklaracje

E-Deklaracje to system pozwalający na złożenie deklaracji za pośrednictwem internetu, poprzez stronę www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Wypełnione zeznanie podatkowe zostaje zapisane w formie elektronicznej i przesłane do systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów, gdzie będzie podlegać dalszej weryfikacji. Każdemu zostaje mu nadany unikalny numer referencyjny, jednoznacznie identyfikujący przesłaną e-Deklarację.

Po zaakceptowaniu zeznania jest ono przekazywane do wskazanego w zeznaniu urzędu skarbowego. Generowane jest wówczas Urzędowe Poświadczenie Odbioru (tzw. UPO) zawierające numer referencyjny złożonej e-Deklaracji. Czas oczekiwania na UPO może trwać od kilku minut do kilku godzin. Jedynie prawidłowe UPO jest potwierdzeniem złożenia przez podatnika i przyjęcia przez system e-Deklaracji zeznania podatkowego. Czas oczekiwania na UPO może trwać od kilku minut do kliku godzin.

Złożenie e-Deklaracji

Proces zgłoszenia e-Deklaracji do systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów składa się z 3 prostych kroków:

 1. utworzenie zestawu e-Deklaracji na podstawie uzupełnionego wcześniej formularza w formacie XML akceptowalnym przez system obsługi wysyłki formularza do centralnego rejestru dokumentów,
 2. wysyłka e-Deklaracji do systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów,
 3. pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), co może trwać od kilku minut do kilku godzin.

Pamiętaj o podpisaniu zeznania

Jeżeli składałbyś swoje zeznanie w postaci papierowej, musiałbyś je podpisać długopisem swoim imieniem i nazwiskiem, tak i wysyłka elektroniczna musi zostać podpisana.

Dokonasz tego albo za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub weryfikacją danymi autoryzującymi. Wiedź też, że deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem tej platformy.

Kupując podpis kwalifikowany, sprawdź, czy znajduje się on na liście obsługiwanych przez e-Deklaracji zestawów : Oprogramowanie do podpisu elektronicznego.

Jeżeli nie posiadasz podpisu, będziesz poproszony w trakcie wysyłki e-zeznania o podanie 5 danych, takich jak:

 • NIP albo numer PESEL – w zależności od podatnika,
 • imię (pierwsze),
 • nazwisko,
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny (składając deklarację za 2023 dokonujemy tego w 2024 r.– podajemy wiec kwoty przychodów z 2022 r. rozliczanych w deklaracji składanej w 2023 r.).
 • W przypadku, gdy za rok poprzedni nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku należy wpisać wartość "0" (zero).
 • Taką możliwość będziesz miał składając takie deklaracje jak: PIT 37, PIT 36, PIT 36L, PIT 38 i PIT 39, PIT 28, PIT 19A, PIT 16, PIT 16A.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wydrukuj lub wyślij swój PIT 2023 przez internet >>

Jeżeli deklarację składa pełnomocnik

Deklaracje mogą być złożone drogą elektroniczną przez inną osobę – np. ustanowionego pełnomocnika (np. Twoje biuro rachunkowe). Pamiętaj jednak, że aby deklaracja mogła być złożona w Twoim imieniu przez pełnomocnika, najpierw musiałbyś złożyć w formie papierowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1. W tym nie będzie też możliwości podpisania zeznania danymi autoryzującymi.

Pamiętaj jednak, że pełnomocnikiem w dosłownym tego słowa znaczeniu nie jest małżonek. Gdy więc składanie wspólne zeznanie, nie dołączasz już żadnych pełnomocnictw, PIT podpisuje tylko jedno z was występujące w zeznaniu jako „podatnik”. Wówczas tylko jego danym podaje się do weryfikacji e-deklaracji.

Koniecznie pobierz UPO

Po zaakceptowaniu zeznania jest ono przekazywane do wskazanego w zeznaniu urzędu skarbowego. Generowane jest wówczas Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) zawierające numer referencyjny złożonej e-Deklaracji. Czas oczekiwania na UPO może trwać od kilku minut do kilku godzin. Jedynie prawidłowe UPO jest potwierdzeniem złożenia przez podatnika i przyjęcia przez system e-Deklaracji zeznania podatkowego.