Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Emerytury / renty

Do tej grupy przychodów zaliczymy kwotę świadczeń emerytalnych (w tym emerytur kapitałowych) i rentowych (w tym renty strukturalne, renty socjalne) wraz ze wzrostami i dodatkami (ale z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych), to także świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, wypłacone przez organ rentowy.

Zasadniczo to ZUS rozlicza Twoje przychody z tego typu źródła i robi na deklaracji PIT 40A i na tym byłby koniec, zostałeś rozliczony wobec Fiskusa. Ale jeżeli uzyskałeś także dochody z innego źródła lub gdy chcesz skorzystać z ulg podatkowych, albo gdy zamierzasz przekazać 1,5% podatku dla wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, możesz rozliczyć się samodzielnie. W zależności od rodzaju pozostałych dochodów rozliczenia tego dokonasz na deklaracji PIT 37 lub 36.

Jeżeli w ciągu roku przeprowadziłeś się i emeryturę lub rentę wypłacała ci więcej niż jedna jednostka organizacyjna ZUS, czy KRUS, otrzymasz od każdego oddziału odrębny PIT 11A, które będziesz musiała połączyć i rozliczyć samodzielnie. Taką samą informację uzyskać od ZUS, w sytuacji, gdy dodatkowo będziesz uzyskiwał dochody z pracy.

Emerytura z zagranicy

O tym, czy Twoja emerytura będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce, decydować będzie Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zasadniczo podatek od przychód z tego tytułu podlegać będzie rozliczeniu w tym państwie, w którym zamieszkuje emeryt lub rencista (jak np. w przypadku Niemiec, Austrii, czy Włoch).

Może się również zdarzyć, że podatek pobrany będzie jedynie w miejscu wypłaty emerytury, np. jak w przypadku emerytur z Ukrainy. Wówczas nie będzie podlegać rozliczeniu w Polsce.

A w niektórych umowach przyjęto rozwiązanie, że emerytury (renta) przekazywane z jednego państwa osobie zamieszkałej w drugim państwie, mogą podlegać opodatkowaniu w obu państwach, z tym że na poczet podatku należnego w drugim państwie zalicza się podatek pobrany w pierwszym państwie (w państwie wypłacającym emeryturę), np. USA.

Jeżeli dostajesz emerytury z innego kraju, Twój bank wypłacający to świadczenie, jeżeli świadczenie to podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce, obliczy i przekaże na konto organu podatkowego należny podatek, a Tobie wystawi PIT 11. Tam wykazane kwoty przepiszesz wówczas do swojego zeznania. Pamiętaj, że w takim wypadku Twoim zeznaniem będzie PIT36 wraz z załącznikiem PIT ZG.

Wiedź też, że jeżeli posiadasz konto za granica i twoja emerytura tam wypłacana, będziesz musiał samodzielnie obliczać swoje zobowiązanie podatkowe. Osoby otrzymujące w ten sposób emeryturę, obowiązane są wpłacać w ciągu roku bez wezwania - zaliczki na podatek dochodowy stosując skalę podatkową.

Możesz również upoważnić płatnika, aby rozliczył podatek za Ciebie, wówczas na podstawie złożonego na początku roku PIT 12.

Renta po małżonku lub osobie zmarłej

Po śmierci małżonka, współmałżonkowi będzie przysługiwała wypłata renty po zmarłym, wpłatą tego świadczenia zajmuje się ZUS i wystawi PIT-40A. Takie same świadczenie mogą otrzymywać również dzieci zamarłego.

Dlaczego warto się rozliczyć samodzielnie ?

Pomimo tego, że nie uzyskałeś w danym roku dodatkowych poza emeryturę przychodów, rozważ czy jednak nie warto tego uczynić. Możesz bowiem skorzystać z odliczeń różnego rodzaju ulg (np. darowizny, rehabilitacyjnej, czy internetowej), może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, gdzie skorzystasz z preferencyjnych warunków, obniżając tym samym swój podatek należny fiskusowi. Możesz też przekazać 1,5% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2023 przez internet>>

Na co zwrócić uwagę rozliczając się samodzielnie?

Osoby, które od organu rentowego otrzymały:

 • PIT-11A, do zeznania podatkowego PIT-36 albo PIT-37 przenoszą kwoty wykazane w części D oraz w części E w poz. 46-49 jeżeli zostały im wypłacone zasiłki macierzyńskie i korzystały ze zwolnienia z tytułu ulgi do ukończenia 26 lat, na powrót, dla rodzin 4+ lub dla pracującego emeryta, a także z cz. F poz. 51 i 52 otrzymanej informacji,
 • PIT-40A i będą składać zeznanie podatkowe PIT-36 albo PIT-37, do zeznania tego przenoszą kwoty wykazane w części D w poz. 36, w części F w poz. 51, 52 otrzymanego rozliczenia. Zwróćmy tu baczną uwagę na zaliczkę na podatek w wysokości wykazanej właśnie w poz. 57, właśnie tą kwotę należy przenieść do swojego zeznania ponieważ uwzględnia ona rozliczenie kwoty do zapłaty (poz. 56),

1,5% podatku dla OPP

Możliwe jest przekazanie 1,5% podatku od dochodów z emerytury i renty, bez składania odrębnego zeznania PIT. Wystarczy złożyć informację PIT-OP – czyli oświadczenia o przekazaniu 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego, a PIT 40A otrzymany od organu rentowego (np. ZUS) nadal będzie głównym zeznaniem podatkowym dotyczących tego typu dochodów.

Na informacji podasz swoje dane identyfikacyjne oraz numer KRS wybranej organizacji i ewentualnie cel szczegółowy. Wyrazisz tu też zgodę na przekazanie informacji o Tobie jako darczyńcy 1,5% podatku OPP. I już, pozostanie tylko przekazać tę informację do Urzędu.

PIT-OP będzie można złożyć zarówno papierowo, jak i elektronicznie, przy użyciu dostępnego na Portalu Podatkowym formularza online, systemu e-Deklaracji, w tym za pośrednictwem programu PIT FORMAT 2023, a także za pośrednictwem bankowości internetowej. Jeśli zdecydujesz się złożyć PIT-OP elektronicznie, pamiętaj, że możesz podpisać tą informację kwotą przychodu z zeznania lub rozliczenia rocznego za rok 2022, podpisem kwalifikowany lub profilem zaufanym. Założenie takiego profilu w swoich serwisach oferują takie banki jak np.: PKO Bank Polski, Bank Millennium, ING.

Pamiętaj, oświadczenie za rok 2023 na druku PIT-OP możesz złożyć do 30 kwietnia 2024 r. !