Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Myślisz, że wysłanie zeznania podatkowego nie może być proste? Co roku starasz się wywiązać z tego obowiązku, ale za każdym razem masz z tym duży problem. Program PIT FORMAT co prawda prowadzi Cię krok po kroku, ale i tak było to dla Ciebie wyzwanie. Myślałeś może wtedy, że to urząd skarbowy powinien Cię rozliczyć, przecież ma informacje o wszystkich Twoich przychodach, przecież pracodawca przekazuje co roku PIT 11 Tobie i Urzędowi, a ZUS przesłał już PIT 40A. Jest na to nowe rozwiązanie, które obok funkcjonującego już systemu PFR (wstępnie wypełnionej deklaracji), znacznie ułatwi podatnikowi sporządzenia rocznego złożenia zeznań dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 15 marca 2019 r. ruszył nowy sposób rozliczenia, w którym to sam urząd za Ciebie dokona tego rozliczenia na podstawie posiadanych danych. Ale wcześniej musisz złożyć odpowiedni wniosek online na druku PIT-WZ. Wniosek taki dostępny jest także w programie PIT FORMAT 2018.

Ten nowy sposób rozliczeń skierowany jest do wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy uzyskują dochody wyłącznie od płatników, a są nimi także organy rentowe, czyli w oparciu o dane zawarte w poprawnych informacjach PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/11A będących w posiadaniu administracji skarbowej. Jeżeli więc w roku podatkowym 2018 uzyskałeś np. ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście (np. z umowy zlecenie, czy o dzieło), a może otrzymałeś zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy lub ZUS, albo jesteś emerytem lub rencistą, czy też pobierasz świadczenie przedemerytalne lub rentę socjalną, a może stypendium od jednostek organizacyjnych uczelni lub innej placówki naukowej, to ten sposób rozliczenia jest właśnie dla Ciebie. Pod warunkiem jednak, że nie rozliczasz jeszcze dodatkowych przychodów, w których to Ty z ustawy jesteś płatnikiem podatku.

Jak wypełnić wniosek

Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd sporządzisz na druku PIT-WZ. Wystarczy, że prześlesz go do właściwego urzędu skarbowego, a ten na podstawie danych zawartych w tym wniosku oraz posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych samodzielnie przygotuje Twoje zeznanie podatkowe.

Wniosku tego nie złożysz papierowo, możesz je wysłać wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym, w systemie e-Deklaracje, np. za pośrednictwem programu PIT FORMAT 2018 lub za pomocą bankowości elektronicznej (wybranego banku krajowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej).

Wniosek wypełnisz w kilku prostych krokach:

  1. Podasz swoje dane identyfikacyjne, a jeśli chcesz rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, to także jego dane – to są te same informacje, od których zazwyczaj rozpoczynałeś do tej pory wypełnianie swojego PITa.
  2. Określasz, czy rozlicz samodzielnie, wspólnie z małżonkiem, a także jako osoba samotnie wychowująca dzieci.
  3. Wpiszesz, z jakich korzystasz kosztów uzyskania przychodu : z podstawowych, czy podwyższonych, podasz liczbę miesięcy ze wszystkich stosunków pracy, za które przysługują Ci dane koszty lub wysokość faktycznie poniesionych wydatków.
  4. Wskażesz, czy korzystasz z ulgi rehabilitacyjnej.
  5. Skorzystasz z ulgi na dzieci, podając ich liczbę oraz dane – wpiszesz więc numer PESEL, a w przypadku braku tego numeru imię, nazwisko oraz datę urodzenia dziecka, a także podasz kwotę przysługującej Ci ulgi.
  6. Podasz łączną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli chcesz otrzymać zwrot nieodliczonej ulgi na dzieci, gdy nie starczy Ci zapłaconego podatku, by odliczyć pełna jej kwotę.
  7. Wpiszesz nr KRS wybranej organizacji pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku należnego.
  8. A także przekażesz informację o adresie Twojej poczty elektronicznej, na który urząd skarbowy prześle zwrotnie informację o sporządzeniu Twojego zeznania podatkowego.
  9. Wyślesz wniosek weryfikując swoją tożsamość danymi autoryzującymi, czyli m.in. kwotą przychodu za rok 2017 lub podpisem kwalifikowanym,

i wniosek złożony. Teraz tylko wystarczy pobrać UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru, by mieć pewność, że wniosek został złożony prawidłowo.

Wniosek złożony za pośrednictwem Portalu Podatkowego możesz również zweryfikować profilem zaufanym. Dokonasz tego także w takich bankach jak: PKO Bank Polski, Bank Millennium, czy też ING. W tym wypadku skorzystasz z danych uwierzytelniających, które dany bank stosuje do weryfikacji w drodze elektronicznej Twojej osoby jako posiadacza rachunku, czyli loginu i hasła.

Zwrotnie otrzymasz od Urzędu na wskazany przez Ciebie we wniosku adres poczty elektronicznej e-mail z linkiem do gotowego zeznania podatkowego. Urząd ma na to maksymalnie 5 dni od dnia złożenia wniosku. Jego weryfikacji możesz dokonać klikając w ten link, będziesz tu również poproszony o wprowadzenie kodu otrzymanego w powyższej wiadomości. Jeżeli masz wątpliwość co do prawidłowości wskazanych tam danych lub też przypomniałeś sobie o dodatkowym źródle przychodu zeznanie to możesz odrzucić. Natomiast jeżeli wszystko będzie się zgadzać, wystarczy je zaakceptować. Na tę czynność masz czas do upływu terminu składania zeznań, czyli maksymalnie do 30.04.2019r.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wydrukuj lub wyślij swój PIT 2019 przez internet >>

Jeżeli w tym czasie nie podejmiesz żadnych czynności, Twoje zeznanie zostanie zaakceptowane automatycznie. Ale jeżeli odrzuciłeś przygotowany przez Urząd PIT 37, oznaczać to będzie, że zeznanie podatkowe za dany rok podatkowy nie zostało złożone i powinieneś złożyć zeznanie podatkowe w formie tradycyjny sposób elektronicznej lub papierowo.

Pamiętaj, na rozliczenie w ten sposób masz czas do 16 kwietnia 2019 r., nie czekaj jednak do ostatniej chwili, już teraz możesz złożyć go także w programie PIT FORMAT 2018.

Wiedź też, Twój wniosek PIT-WZ nie zawsze musi być uznany i nie zostanie sporządzone zeznanie przez urząd. Administracja skarbowa dokona weryfikacji na podstawie posiadanych danych, czy podatnik zobowiązany jest do złożenia zeznania podatkowego PIT-37 oraz w przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem, czy nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające wspólne rozliczenie. Jeżeli uzna o braku podstaw do sporządzenia zeznania PIT-37 w ten sposób, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku PIT-WZ, otrzymasz informacje o odmowie jego sporządzenia wraz z podaniem przyczyny na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2019 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2019 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2019 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2018 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2019
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2018 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2019 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2018 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2018 online, także pit-37 i inne pity 2018