Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Korekta deklaracji

Może zdarzyć się tak, że w złożonym wcześniej zeznaniu podatkowym znalazłeś błąd rachunkowy lub np. zapomniałeś uwzględnić jedną z przysługujących Ci ulg. Wówczas masz prawo do złożenia korekty swojej deklaracji, ale tylko w przypadku, gdy w tym samym czasie nie toczy się postępowanie podatkowe wobec Ciebie lub kontrola dotycząca tej części deklaracji, do której chciałbyś zrobić korektę.

Do kiedy możesz złożyć korektę i co ona powoduje

Do skorygowania swojej deklaracji masz czas, w którym nie nastąpi przedawnienie podatkowe – czyli 5 lat. W ciągu tego okresu właśnie, masz szansę na poprawienie błędu w swoim zeznaniu. Jeżeli więc złożysz swój PIT za rok 2018 masz możliwość skorygowania go do końca roku 2023. Chyba, że 30 kwietnia wypadnie w dzień wolny od pracy, wtedy termin ten przypada na najbliższy dzień roboczy.

Złożenie korekty powoduje zmianę treści wcześniej przesłanego zeznania i jest traktowane przez organ podatkowy jako prawidłowe zeznanie, a tym samym wcześniejsze nie będzie brane pod uwagę. Jednakże urząd może poddać kontroli skorygowaną deklarację i wezwać Cię do przedstawienia wymaganych dokumentów uprawniających do zastosowania np. podwyższonych kosztów lub ulg podatkowych.

Korekta zeznania niekiedy może spowodować zwiększenie zobowiązania względem wcześniej złożonej deklaracji, czyli może się okazać, że powstał większy podatek, niż ten który został zapłacony. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, wiedz że powinieneś niezwłocznie dopłacić brakujący podatek wraz z odsetkami, ponieważ traktowane jest to jako zaległość podatkowa.

Jeżeli w swoim zeznaniu podatkowym zapomniałeś przekazać 1% podatku – możesz skorygować swój PIT. Pod warunkiem jednak, że :

  • deklaracja podatkowa została złożona w terminie
  • korekta deklaracji złożona była w terminie miesiąca od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego (zatem w terminie do 31 maja 2019 r. albo do 28 lutego 2019 r. w przypadku PIT-28)
  • zapłacono podatek w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

W przypadku stwierdzenia przez Ciebie korzystniejszego rozliczenia wspólnie z małżonkiem, nawet gdy swój PIT złożyłeś już w urzędzie z zaznaczeniem sposobu opodatkowania indywidualnego, to po 30 kwietnia 2019 możesz zrezygnować z wcześniej wybranej formy i rozliczyć się na preferencyjnych zasadach wspólnie z małżonkiem.

Jak dokonać korekty zeznania

W przypadku gdy okazuje się, że popełniłeś błąd na wysłanej już do Urzędu deklaracji podatkowej musisz zdawać sobie sprawę, że niezależnie na czyją korzyść jest ten błąd – powinieneś dokonać korekty.

W pierwszej kolejności musisz dokonać wybór druku deklaracji. Druk formularza powinien być obowiązujący w danym roku podatkowym. Nie można więc korygować swojego zeznania na bieżącym formularzu (który jest obecnie dostępny), jeżeli korygujesz deklarację np. z roku 2017.

W kolejnym etapie na formularzu zaznaczasz w pozycji “cel złożenia zeznania” – jako korekta deklaracji i dokonujesz stosownych poprawek. Tak wypełniony druk składasz w Urzędzie skarbowym lub masz możliwość przesłania go za pośrednictwem e-deklaracji. Istotne jest, że od roku 2016 nie musisz już dodatkowo do swojej korekty załączać druku ORD-ZU, w którym to musiałeś uzasadnić przyczynę swojej korekty.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wydrukuj lub wyślij swój PIT 2019 przez internet >>

Dlaczego korygujemy pierwotne zeznanie

Do najczęstszych przyczyn składania korekty dochodzi gdy:

  • złożyłeś swój PIT na nieaktualnym druku
  • Twoje zeznanie podatkowe zawiera błędy rachunkowe lub błędne zaokrąglenia podatku
  • wprowadziłeś błędny identyfikator podatkowy
  • przesłałeś swój PIT do niewłaściwego urzędu skarbowego
  • nie dołączyłeś do swojego zeznania odpowiednich załączników

Warto zwrócić tu uwagę, że brak podpisu na przesłanej deklaracji nie stanowi dla Urzędu skarbowego błędu, w którym powinieneś złożyć korektę. Błąd ten powoduje, że Urząd skarbowy traktuje to jako niedopełnienie obowiązku podatkowego.

Korekta zeznania złożonego przez urząd skarbowy na podstawie wniosku PIT-WZ

Tak jak w przypadku złożenia deklaracji w tradycyjny sposób, tak i złożone za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, po wcześniejszym złożeniu wniosku PIT-WZ, można poprawić składając korektę zeznania. W tym wypadku jednak musisz wykonać ją samodzielnie na druku PIT-37.

W jakim przypadku nie musisz składać korekty

Pierwszy i najważniejszy to prawidłowo sporządzone zeznanie podatkowe. Jednakże każda deklaracja jest sprawdzana przez Urząd, który ma za zadanie odnajdywać proste błąd. Może on wówczas w swoich czynnościach sprawdzających dokonać stosownych poprawek lub uzupełnień. Warunkiem jest jednak by zmiana w wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub kwoty zwrotu podatku, nie przekracza 5 000 zł. Wówczas gdy dojdzie do poprawy Twojej deklaracji przez Urząd – musi udostępnić Ci skorygowaną deklaracji do wglądu, oczekując od Ciebie w ciągu 14 dni od doręczenia ewentualnego sprzeciwu. Jeżeli nie wniesiesz takiego sprzeciwu oznacza to dokonanie korekty w dacie w której wykonał ją Urząd.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2019 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2019 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2019 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2018 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2019
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2018 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2019 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2018 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2018 online, także pit-37 i inne pity 2018