Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy

Nie tylko przy prowadzonej działalności gospodarczej uwzględnia się koszty służące zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów, które są niczym innym jak wydatkami związanymi z funkcjonowaniem firmy. Pracując również ponosisz takie koszty, są to tak zwane koszty pracownicze. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy określa się w zależności od ilości zawartych umów o prace a także ze względu na dojazdy do pracy w miejsce zatrudnienia.

Koszty uzyskania przychodu przysługują każdemu, kto uzyskuje przychód ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Mogą wystąpić następujące koszty w stosunku pracy w wysokości:

zatrudniony na jednym etacie miesięcznie 111 zł 25 gr
rocznie 1.335 zł 00 gr
zatrudniony na kilku etatach nie może przekroczyć rocznie 2.002 zł 05 gr
zatrudniony na jednym etacie – dojeżdżający miesięcznie 139 zł 06 gr
rocznie 1.668 zł 72 gr
zatrudniony na kilku etatach – dojeżdżający nie może przekroczyć rocznie 2.502 zł 56 gr

Powyższe limity zastosujesz również do niektórych tytułów dochodów z działalności wykonywanej osobiście, jak np. związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, z udziałem w organach stanowiących osób prawnych, uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem itp., ale już nie dla umów zlecenia, czy o dzieło.

Komu przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodu

Z podwyższonych kosztów skorzystasz, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania znajduje się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy lub w przypadku, gdy nie uzyskujesz dodatku za rozłąkę.

Istotną dodatkową informacją jest, iż z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu skorzystasz tylko swój na wniosek. Jesteś więc zobowiązany złożyć u pracodawcy oświadczenie o fakcie, że zakład pracy w którym jesteś zatrudniony znajduje się poza miejscowością Twojego stałego lub czasowego pobytu.

Jeżeli w takcie roku kalendarzowego zmieniłeś adres zamieszkania na taki, który będzie poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i jednocześnie będziesz chciał skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, powinieneś również złożyć oświadczenie. Pracodawca wówczas przy obliczaniu Twojego wynagrodzenia będzie zobowiązany do uwzględnienia podwyższonych kosztów od miesiąca, w którym złożyłeś oświadczenie.

Co w przypadku, gdy mieszkasz poza miejscowością, w której jest zakład pracy i jednocześnie nie złożyłeś oświadczenia?

Przedstawmy to na przykładzie:

Twoim miejscem pracy jest siedziba firmy w Zielonej Górze. Nie złożyłeś u pracodawcy oświadczenia, że spełniasz warunki do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym przez cały rok zakład pracy do obliczania zaliczki na podatek przyjmował koszty w wysokości 111,25 zł. Przy otrzymanym PIT-11 zakład pracy wykaże koszty w wysokości 1.335 zł. (111,25 zł x 12 m-cy)

Przyjmijmy więc że, przez okres od stycznia do kwietnia 2018 r. na stałe mieszkałeś w Zielonej Górze, natomiast przez pozostałą część roku we Wrocławiu – składając roczne zeznanie podatkowe za 2018 r. możesz przyjąć koszty w następującej wysokości:

  • za okres od stycznia do kwietnia – 445 zł (111,25 zł × 4 m-ce),
  • za okres od maja do grudnia – 1.112,48 zł (139,06 zł × 8 m-cy),

Łącznie koszty uzyskania przychodu za 2018 które należy ująć w zeznaniu rocznym wynoszą – 1.557,48 zł (445,00 zł + 1.112,48 zł)

Natomiast w przypadku gdybyś przez cały rok 2018 na stałe mieszkał we Wrocławiu i dojeżdżał do pracy w Zielonej Górze, jednocześnie nie składając oświadczenia – w zeznaniu za 2018 r. możesz wykazać koszty w wysokości 1.668,72 zł. (12 m-cy x 139,06 zł).

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2018 przez internet>>

Dojazdy do pracy a koszty uzyskania przychodu – kiedy mogą być wyższe?

W przypadku, gdy roczne koszty są niższe od wydatków na dojazdy do pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, komunikacją miejską, transportem kolejowym itp. w rocznym rozliczeniu podatkowym, wówczas możesz przyjąć koszty w wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Pamiętaj jednak, że w razie wezwania będziesz musiał udowodnić ich wydatkowanie, dlatego zgromadź wszystkie posiadane bilety imienne.

Inne możliwe koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodów mogą być określane także w relacji do uzyskanego przychodu, jednakże mogą być one wykazane w dwóch wielkościach – 20% lub 50%. Zastosujesz je np. w przypadku dochodów uzyskiwanych z różnego rodzaju praw własności intelektualnej, a także z np. umów zleceń i o dzieło. Pamiętaj jednak, że w przypadku, gdy przychód jest obciążany składkami na ubezpieczenie społeczne, składki te, w części potrąconej przez płatnika z Twoich środków, pomniejszają podstawę naliczenia kosztów.

Dodatkowo w przypadku prawa własności intelektualnej, obowiązuje dodatkowo łączny limit w wysokości 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.

Także i w tych przypadkach możesz uwzględnić faktycznie poniesione koszty, w przypadku gdy były one wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2019 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2019 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2019 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2018 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2019
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2018 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2019 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2018 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2018 online, także pit-37 i inne pity 2018