Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy

Nie tylko przy prowadzonej działalności gospodarczej uwzględnia się koszty służące zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów, które są niczym innym jak wydatkami związanymi z funkcjonowaniem firmy. Pracując również ponosisz takie koszty, są to tak zwane koszty pracownicze. Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy określa się w zależności od ilości zawartych umów o prace a także ze względu na dojazdy do pracy w miejsce zatrudnienia.

Koszty uzyskania przychodu przysługują każdemu, kto uzyskuje przychód ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Mogą wystąpić następujące koszty w stosunku pracy w wysokości:

zatrudniony na jednym etacie miesięcznie 250,00
rocznie 3000,00
zatrudniony na kilku etatach nie może przekroczyć rocznie 4500,00
zatrudniony na jednym etacie – dojeżdżający miesięcznie 300,00
rocznie 3600,00
zatrudniony na kilku etatach – dojeżdżający nie może przekroczyć rocznie 5400,00

Powyższe limity zastosujesz również do niektórych tytułów dochodów z działalności wykonywanej osobiście, jak np. związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, z udziałem w organach stanowiących osób prawnych, uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem itp., ale już nie dla umów zlecenia, czy o dzieło.

Komu przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodu

Z podwyższonych kosztów skorzystasz, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania znajduje się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy lub w przypadku, gdy nie uzyskujesz dodatku za rozłąkę.

Istotną dodatkową informacją jest, iż z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu skorzystasz tylko swój na wniosek. Jesteś więc zobowiązany złożyć u pracodawcy oświadczenie o fakcie, że zakład pracy w którym jesteś zatrudniony znajduje się poza miejscowością Twojego stałego lub czasowego pobytu.

Jeżeli w takcie roku kalendarzowego zmieniłeś adres zamieszkania na taki, który będzie poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i jednocześnie będziesz chciał skorzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, powinieneś również złożyć oświadczenie. Pracodawca wówczas przy obliczaniu Twojego wynagrodzenia będzie zobowiązany do uwzględnienia podwyższonych kosztów od miesiąca, w którym złożyłeś oświadczenie.

Co w przypadku, gdy mieszkasz poza miejscowością, w której jest zakład pracy i jednocześnie nie złożyłeś oświadczenia?

Przedstawmy to na przykładzie:

Twoim miejscem pracy jest siedziba firmy w Zielonej Górze. Nie złożyłeś u pracodawcy oświadczenia, że spełniasz warunki do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym przez cały rok zakład pracy do obliczania zaliczki na podatek przyjmował koszty w wysokości 250 zł Przy otrzymanym PIT-11 zakład pracy wykaże koszty w wysokości 3000 zł (250 x 12 m-cy). Przy otrzymanym PIT-11 zakład pracy wykaże koszty w wysokości 1 751,25 zł. (111,25 zł x 9 m-cy + 250 x 3m-ce))

Przyjmijmy więc że, przez okres od stycznia do kwietnia 2020 r. na stałe mieszkałeś w Zielonej Górze, natomiast przez pozostałą część roku we Wrocławiu – składając roczne zeznanie podatkowe za 2020 r. możesz przyjąć koszty w następującej wysokości:

 • za okres od stycznia do kwietnia – 1000 zł (250 zł × 4 m-ce),
 • za okres od maja do grudnia – 2400 zł (300,00 zł × 8 m-ce),

Łącznie koszty uzyskania przychodu za 2020 które należy ująć w zeznaniu rocznym wynoszą – 3 400 zł (1000 zł + 2400 zł)

Natomiast w przypadku gdybyś przez cały rok 2020 na stałe mieszkał we Wrocławiu i dojeżdżał do pracy w Zielonej Górze, jednocześnie nie składając oświadczenia – w zeznaniu za 2020 r. możesz wykazać koszty w wysokości 3600 zł. (m-ce x 300,00).

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2020 przez internet>>

Dojazdy do pracy a koszty uzyskania przychodu – kiedy mogą być wyższe?

W przypadku, gdy roczne koszty są niższe od wydatków na dojazdy do pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, komunikacją miejską, transportem kolejowym itp. w rocznym rozliczeniu podatkowym, wówczas możesz przyjąć koszty w wysokości faktycznie poniesionych wydatków. Pamiętaj jednak, że w razie wezwania będziesz musiał udowodnić ich wydatkowanie, dlatego zgromadź wszystkie posiadane bilety imienne.

Inne możliwe koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodów mogą być określane także w relacji do uzyskanego przychodu, jednakże mogą być one wykazane w dwóch wielkościach – 20% lub 50%. Zastosujesz je np. w przypadku dochodów uzyskiwanych z różnego rodzaju praw własności intelektualnej, a także z np. umów zleceń i o dzieło. Pamiętaj jednak, że w przypadku, gdy przychód jest obciążany składkami na ubezpieczenie społeczne, składki te, w części potrąconej przez płatnika z Twoich środków, pomniejszają podstawę naliczenia kosztów.

Dodatkowo w przypadku prawa własności intelektualnej, obowiązuje dodatkowo łączny limit w wysokości kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.

Także i w tych przypadkach możesz uwzględnić faktycznie poniesione koszty, w przypadku gdy były one wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020