Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Który załącznik wybrać

Wybór załącznika jest równie ważna kwestią, jak odpowiednio dobrane do przychodów zeznanie główne. Bowiem brak właściwego załącznika, może skutkować koniecznością złożenia korekty, ponieważ w myśl przepisów podatkowych załącznik jest nieodłącznym elementem zeznania podatkowego ! To z niego mają wynikać wykazane w formularzu głównym kwoty dochodu, przychodu, kosztów, strat czy ulg podatkowych.

Jakie załączniki można dołączyć do danego formularz głównego?

Deklaracja główna Załączniki
PIT-36 PIT-B, PIT-BR, PIT-D, PIT-DS, PIT-2K, PIT-M, PIT-O, PIT-ZG, PIT-Z, PIT-MIT, PIT-IP, PIT-PM, PIT-NZI, PIT-SE
PIT-36 L PIT-B, PIT-BR, PIT-DS, PIT-ZG, PIT-Z, PIT-IP, PIT-PM, PIT-NZI, PIT-SE
PIT-37 PIT-O (PIT-0), PIT-D, PIT-2K
PIT-38 PIT-ZG
PIT-39 PIT-ZG
PIT-28 PIT-28B, PIT-O, PIT-D

Tylko te wymienione wyżej mogą być dołączone i wysyłane łącznie z deklaracją główną. Niektóre stanowią odrębne informacje, jak np. w przypadku zgłoszenia identyfikacyjnego (aktualizacyjnego) ZAP-3 / NIP-7. Nie dołączy się także do zeznania certyfikatu rezydencji, w tym wypadku nie będzie możliwe wysłanie go przez internet.

Ale do czego służą załączniki? Czy jeśli wypełniam PIT-36, to co będę wykazywał na druku PIT-B ? A na jakim załączniku wykazać ulgę na dzieci? Do czego służy PIT-D? Kto musi złożyć PIT-M ? Jeśli uzyskałem dochody z 3 trzech zagranicznych państw, to czy wystarczy jeden PIT-ZG na wszystkie kraje? Gdzie wykażę zmianę numeru konta bankowego, na który chcę dostać zwrot podatku? Przeczytaj koniecznie kolejne podrozdziały, a dowiesz się wszystkiego!

Teraz tylko w dużym skrócie:

 • Załącznik PIT-B – przeznaczony dla podatników prowadzących działalność gospodarczą i stanowiący informację o wysokości dochodu bądź straty,
 • PIT-Z – informacja o wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia w PIT,
 • PIT-28B – to załącznik dla osób, które osiągają przychody podatkowe - zryczałtowane w spółce prowadzonej przez osoby fizyczne,
 • PIT-M – informacja o dochodach małoletnich dzieci,
 • PIT-O – przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych,
 • PIT-D – służący do odliczeń z tytułu spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego, kontynuacji systematycznego gromadzenia oszczędności, remontu i modernizacji domu lub mieszkania, czy też spłaty z odsetkami kredytu bankowego,
 • PIT-2K – to oświadczenie, stanowiące uzupełnienie PIT-D, służące do wykazania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek na cele mieszkaniowe,
 • PIT-BR – informacja o odliczeniu od podstawy obliczania podatku kosztów uzyskania przychodu poniesionych na działalność badawczo - rozwojową,
 • PIT-DS – informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej,
 • PIT/MIT – stanowi informację o środkach trwałych oraz przychodach składaną przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy za rok podatkowy.
 • PIT/PM - Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 • PIT/IP - Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym.
 • PIT/NZI - informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków
 • PIT/SE – informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na odstawie decyzji o wsparciu

Nie zapomnij też o podaniu na ostatniej stronie formularza głównego ilości składanych załączników.

Pamiętaj też, że program PIT FORMAT 2023 umożliwia nie tylko wypełnienie głównych formularzy podatkowych takich jak: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38 oraz PIT-39, ale również wszystkich niezbędnych załączników. Jeśli nadal nie będziesz miał pewności, który załącznik będzie dla Ciebie właściwym, wypełnij swoje zeznanie korzystając z kreatora, na podstawie odpowiedzi na zadane pytania, system automatycznie dobierze odpowiedni załącznik.

Kliknij i wypełnij PIT 2023 wraz załącznikami w Programie PIT Format >>