Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Metody opodatkowania

Po wyborze właściwej deklaracji kolejnym krokiem, jaki powinieneś podjąć jest wybór właściwego dla ciebie sposób opodatkowania. Wybierasz go przez postawienie krzyżyka w polu znajdującym się przy wybranej opcji.

Masz do wyboru:

 • indywidualnie – opcję tę wybierzesz w przypadku, gdy chcesz rozliczyć się sam na deklaracji rocznej i nie korzystasz z preferencyjnych form naliczenia podatku,
 • wspólnie z małżonkiem zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy – opcję tę wybierzecie w przypadku, gdy chcielibyście złożyć wspólne zeznanie podatkowe; weź pod uwagę, iż mogą z niej skorzystać osoby, które >przez cały rok przebywały w związku małżeńskim i posiadały wspólność majątkową,
 • w sposób przewidziany dla wdów i wdowców – z tej możliwości skorzystasz gdy:
  1. zawarłeś związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego a twój małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego
  2. pozostawałeś w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy a twój małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.
 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci – tę opcje zaznaczysz w przypadku, gdy przez minimum jeden dzień w roku podatkowym wychowywałeś dziecko samotnie (bez pomocy innych osób). Pamiętaj jednak, iż przepisy dokładnie mówią o samotnym wychowywaniu dziecka jako całym procesie wychowawczym, a nie jedynie o łożeniu na dziecko (szerzej ten temat został opisany w temacie “osoba samotnie wychowująca dziecko).
 • w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy – podatnik – ten sposób wybierzesz, gdy posiadasz rezydencję podatkową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w:
  • państwie należącym do Unii Europejskiej,
  • Konfederacji Szwajcarskiej,
  • innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  i zamierzasz opodatkować uzyskane przychody na zasadach ogólnych. Zaznaczając tę opcję należy wskazać jeden ze sposobów opodatkowania wymienionych wyżej.
 • w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy – małżonek – opcja wybierana, gdy małżonek posiada rezydencję podatkową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w:
  • państwie należącym do Unii Europejskiej,
  • Konfederacji Szwajcarskiej,
  • innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • i zamierza opodatkować uzyskane przychody na zasadach ogólnych. Zaznaczając tę opcję pamiętaj o wskazaniu jednego ze sposobów opodatkowania wymienionych wyżej.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2023 przez internet>>