Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Kto wypełnia załącznik PIT 2K

PIT 2K jest oświadczeniem o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Stanowi on załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-37, PIT-28 i dotyczy ulgi odsetkowej.

Jeżeli podlegasz w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a między 1 stycznia 2002 r. a 31 grudnia 2006 r. zaciągnąłeś kredyt na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych i w związku z tym chcesz po raz pierwszy odliczyć od dochodu (przychodu) zapłacone w danym roku podatkowym odsetki od takiego kredytu (na zasadzie tzw. praw nabytych), to formularz ten jest dla ciebie. Dołączysz go więc do swojego zeznania tylko w roku, w którym rozpoczyna się korzystanie z ulgi odsetkowej i wcale nie musi to być ten sam rok, w którym inwestycji budowlanej została zakończona. Gdy będziesz w kolejnych latach kontynuował to odliczenie już go nie składasz.

Odliczysz więc wydatki poniesione na spłatę odsetek od:

  • kredytów (pożyczek) mieszkaniowych;
  • kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego;
  • każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę ww. kredytów (pożyczek).

Jaki jest cel złożenia tego oświadczenia

Na podstawie tego oświadczenia ustala się limit faktycznie poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe i stwierdza się, czy kredyt faktycznie został na cele mieszkaniowe wydatkowany a także czy spełniłeś pozostałe warunki do korzystania z odliczenia. Ważne w tym oświadczeniu jest więc aby formularz był wypełniony zgodnie z prawdą.

Wspólne rozliczenie małżonków

Oświadczenie PIT 2K dotyczy wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. W przypadku, gdy preferujesz wspólne rozliczenie podatkowe z małżonkiem, jak również, chciałbyś się rozliczyć indywidualnie, powinieneś złożyć jedno oświadczenie PIT 2K. Pamiętaj jednak, że formularz PIT-2K składa się tylko raz i powinien on być dołączony do tego samego zeznania podatkowego, przy którym został złożony PIT D.

Jakie informacje należy tam zamieścić

W PIT 2K wpisujesz następujące informacje: rok, w którym uzyskałeś kredyt (pożyczkę mieszkaniową, kwotę uzyskanego kredytu, podajesz także rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji mieszkaniowej - na którą zaciągnąłeś kredyt.

Musisz również podać rodzaj prowadzonej inwestycji, łączną kwotę poniesionych wydatków związanych z dana inwestycją oraz kwotę wydatków udokumentowanych fakturami.

Ulga odsetkowa, z którą związany jest druk PIT 2K, obowiązuje wyłącznie na prawach nabytych, tzn. możesz z niej korzystać jeśli nabyłeś do niej prawa do 2007 r. Ulga na prawach nabytych przysługiwać bowiem będzie do 31.12.2027 r. Nie można natomiast zaciągnąć obecnie kredytu na cele mieszkaniowe i rozpocząć korzystanie z odliczenia.

Kliknij i wypełnij PIT 2019 wraz załącznikami w Programie PIT Format >>

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2019 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2019 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2019 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2018 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2019
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2018 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2019 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2018 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2018 online, także pit-37 i inne pity 2018