Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Kto wypełnia załącznik PIT 2K

PIT 2K jest oświadczeniem o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Stanowi on załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-37, PIT-28 i dotyczy ulgi odsetkowej.

Jeżeli podlegasz w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a między 1 stycznia 2002 r. a 31 grudnia 2006 r. zaciągnąłeś kredyt na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych i w związku z tym chcesz po raz pierwszy odliczyć od dochodu (przychodu) zapłacone w danym roku podatkowym odsetki od takiego kredytu (na zasadzie tzw. praw nabytych), to formularz ten jest dla ciebie. Dołączysz go więc do swojego zeznania tylko w roku, w którym rozpoczyna się korzystanie z ulgi odsetkowej i wcale nie musi to być ten sam rok, w którym inwestycji budowlanej została zakończona. Gdy będziesz w kolejnych latach kontynuował to odliczenie już go nie składasz.

Odliczysz więc wydatki poniesione na spłatę odsetek od:

 • kredytów (pożyczek) mieszkaniowych;
 • kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego;
 • każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę ww. kredytów (pożyczek).

Jaki jest cel złożenia tego oświadczenia

Na podstawie tego oświadczenia ustala się limit faktycznie poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe i stwierdza się, czy kredyt faktycznie został na cele mieszkaniowe wydatkowany a także czy spełniłeś pozostałe warunki do korzystania z odliczenia. Ważne w tym oświadczeniu jest więc aby formularz był wypełniony zgodnie z prawdą.

Wspólne rozliczenie małżonków

Oświadczenie PIT 2K dotyczy wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. W przypadku, gdy preferujesz wspólne rozliczenie podatkowe z małżonkiem, jak również, chciałbyś się rozliczyć indywidualnie, powinieneś złożyć jedno oświadczenie PIT 2K. Pamiętaj jednak, że formularz PIT-2K składa się tylko raz i powinien on być dołączony do tego samego zeznania podatkowego, przy którym został złożony PIT D.

Jakie informacje należy tam zamieścić

W PIT 2K wpisujesz następujące informacje: rok, w którym uzyskałeś kredyt (pożyczkę mieszkaniową, kwotę uzyskanego kredytu, podajesz także rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji mieszkaniowej - na którą zaciągnąłeś kredyt.

Musisz również podać rodzaj prowadzonej inwestycji, łączną kwotę poniesionych wydatków związanych z dana inwestycją oraz kwotę wydatków udokumentowanych fakturami.

Ulga odsetkowa, z którą związany jest druk PIT 2K, obowiązuje wyłącznie na prawach nabytych, tzn. możesz z niej korzystać jeśli nabyłeś do niej prawa do 2007 r. Ulga na prawach nabytych przysługiwać bowiem będzie do 31.12.2027 r. Nie można natomiast zaciągnąć obecnie kredytu na cele mieszkaniowe i rozpocząć korzystanie z odliczenia.

Kliknij i wypełnij PIT 2023 wraz załącznikami w Programie PIT Format >>