Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Dla kogo deklaracja PIT 37

Deklaracja PIT 37 służy do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym i jest najbardziej popularną formą rozliczenia. Co roku formularz ten rozlicza ponad 20 milionów podatników. Deklaracja ta przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które w roku 2023, wyłącznie za pośrednictwem płatnika, uzyskały przychody ze źródeł na terytorium Polski, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej – obecnie: 12 i 32%

 1. wynagrodzenie za pracę, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, należności z umowy aktywizacyjnej
 2. z działalności wykonywanej osobiście np.: umowę zlecenie, umowę o dzieło, kontrakty menadżerskie, zasiadałeś w radzie nadzorczej, posiadasz przychody z działalności sportowej
 3. uzyskałeś przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych
 4. jesteś na emeryturze i rencie, i chcesz rozliczać się samodzielnie
 5. posiadasz przychody z rent strukturalnych i socjalnych
 6. zasiłków pieniężnych z ubezpieczeń społecznych
 7. stypendiów
 8. świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 9. dniówek obrachunkowych i inne przychody z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną
 10. posiadasz przychody z należności za prace tymczasowo aresztowanych i skazanych
 11. lub masz świadczenia przed emerytalne, zasiłki przedemerytalne
 12. w roku 2023 nie prowadziłeś pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz działów specjalnych produkcji rolnej.
 13. nie jesteś obowiązany doliczenia dochodów małoletniego dziecka
 14. nie jesteś zobowiązany do obniżenia dochodów o starty z lat ubiegłych
 15. nie osiągnęłaś przychodów bez pośrednictwa płatnika, czyli samodzielnie dokonywałeś wpłat zaliczki na poczet podatku deklaracja PIT 37 jest dla Ciebie przeznaczona.

W roku 2023 formularz PIT 37 Wspólne rozliczenie z członkiem rodziny, czy osobno

W roku 2023 formularz PIT 37 przeznaczony jest dla podatników opodatkowujących swoje dochody z tytułu samotnego wychowania dzieci. Jeżeli więc jesteś osobom samotnie wychowującą dzieci masz możliwość rozliczenia PITu wspólnie z dzieckiem. Dzięki temu wysokość podatku będzie liczona w ten sam sposób jak przy rozliczeniu wspólnie z małżonkiem bowiem wspólny dochód rodzica i dziecka zostanie podzielony na dwa. Pamiętaj, iż samotnie wychowującym dziecko jest:

 • rodzic albo opiekun będący kawalerem/panną, wdowcem/wdową, rozwodnikiem/rozwódką, osobą w separacji, jeśli samotnie wychowuje dziecko
 • osoba w związku małżeńskim, jeśli małżonek jest pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności
 • rodzic, który otrzymuje alimenty na dziecko od drugiego rodzica, jeśli drugi rodzic nie wychowuje dziecka a jedynie płaci alimenty
 • matka/ojciec zamieszkujący ze swoim dzieckiem u swoich rodziców (dziadków dziecka), jeśli nie ingerują oni w proces wychowania dziecka i nie przeznaczają na niego środków finansowych
 • osoba, która spełniała powyższe wymagania przynajmniej przez część roku rozliczeniowego

Matki i ojcowie samotnie wychowujący dziecko mają również możliwość skorzystania z ulgi na dziecko czyli możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej. Ulga prorodzinna przysługuje wszystkim rodzicom, niezależnie od tego, czy wychowują dziecko wspólnie, czy samotnie.

PIT 37 jest również dla osób, które chcą rozliczyć się indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka. Jednak aby można było dokonać wspólnego rozliczenia z małżonkiem, powinieneś spełnić następujące warunki:

 • pozostawać przez cały rok w tzw. wspólności majątkowej,
 • pozostawać przez cały rok w związku małżeńskim,
 • złożyłeś pisemne oświadczenie (wypełniając odpowiednią rubrykę w formularzu PIT) stanowiące, iż za dany rok rozliczeniowy dokonujesz wspólnego rozliczenia (należy tego dokonać najpóźniej w dniu, w którym upływa ostateczny termin złożenia zeznania),
 • nie korzystałeś z następujących form opodatkowania: podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany (nie dotyczy najmu) i karty podatkowej.

Wylicz szybko i bezbłędnie swój PIT-37 w PIT Format i wyślij PIT 2023 przez internet>>

Co będziesz potrzebować do sporządzenie zeznania PIT 37 - 2023

Aby dokonać rozliczenia na formularzu deklaracji PIT 37 niezbędne jest otrzymana od płatnika deklaracja: PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, IFT-1/IFT-1R i PIT-R.

W przypadku, gdy nie otrzymałeś takich deklaracji powinieneś zgłosić się do pracodawcy lub ZUS w celu jego otrzymania. Wiedz o tym, iż podatnik nie może bowiem nie złożyć zeznania rocznego tylko dlatego, że nie dotarł do niego PIT od płatnika.

Od 2019r. urząd może rozliczyć podatnika sam poprzez usługę „Twój e-PIT”. Znajduje się tam przygotowane przez organ zeznanie PIT-37, które możesz odrzucić, zmienić zamieszczone w nim dane albo zaakceptować od razu. Jeżeli nie zrobisz nic, to i tak nic się nie stanie, bo z dniem upływu terminu złożenie zeznania zostanie ono zaakceptowane jako złożone. Ale pamiętaj to podatnik, a nie urząd opowiada za poprawność danych zawartych w zeznaniu. Skontroluj zatem swoją deklarację zanim zostanie ona zaakceptowana z urzędu.

Jakie załączniki możesz dołączyć do zeznania PIT 37 za 2023 rok

Rozliczenie roczne to sporządzenie i złożenie odpowiedniego formularza, a w niektórych przypadkach również załączenie odpowiednich załączników. W myśl przepisów załącznik jest nieodłącznym elementem zeznania podatkowego więc należy złożyć je razem. Załączniki, które wystąpią przy deklaracji PIT 37 to :

 • PIT D – składają go osoby, które dokonują odliczeń od dochodu lub od podatku z tytułu wydatków mieszkaniowych (w tym z tytułu spłaty odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele mieszkaniowe – tzw. ulga odsetkowa).
 • PIT 2K – to oświadczeniu dotyczące wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.
 • PIT O – składają osoby dokonujące odliczeń od dochodu (np. kwot darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) lub od podatku (np. z tytułu wychowywania dzieci), z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
 • ZAP-3 – zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.