Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Zeznanie podatkowego PIT-37 może być złożone przez urząd na podstawie wniosku PIT-WZ. Mogą go złożyć osoby fizyczne, także małżonkowie rozliczający się wspólnie oraz osoby samotnie wychowujących dzieci, którzy w danym roku uzyskali dochody od płatników i organów rentowych i zobowiązani są do rozliczenia rocznego na formularzu PIT-37. Administracja skarbowa sporządzi zeznanie podatkowe PIT-37 w oparciu o dane zawarte w imiennych informacjach o dochodach osób fizycznych, które są sporządzane przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych: PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40A/11A.

W ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia przez podatnika poprawnego wniosku PIT-WZ, sporządzone zostanie zeznanie podatkowe PIT-37, a informacja o jego sporządzeniu będzie przekazywana na podany we wniosku adres e-mail. Zeznanie to podatnik powinien zweryfikować pod kątem poprawności i kompletności danych w terminie do 30 kwietnia 2019 r., do tego terminu musi zaakceptować je lub odrzucić. Wniosek ten można składać wyłącznie drogą elektroniczną w okresie maksymalnie do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Jakie informacje podajesz we wniosku

We wniosku PIT-WZ podatnik wykazuje:

 • sposób opodatkowania: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, jako rodzic samotnie wychowujący dzieci,
 • koszty uzyskania przychodów ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, o których mowa w art. 22 ust. 2 albo ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • odliczenia z tytułu:
  • ulgi rehabilitacyjnej,
  • ulgi na dzieci,
  może również złożyć wniosek o zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci na podstawie art. 27f ust 9 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości nieodliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podając łączną kwotę tych składek,
 • organizację pożytku publicznego, na rzecz której zostanie przekazana kwota w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznania.

Jak wysłać i podpisać wniosek ?

Wniosek PIT-WZ o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy może być wysłany wyłącznie drogą elektroniczną.

Złożymy przy użyciu:

 • formularza online na stronie Portalu Podatkowego znajdującego się pod adresem http://portalpodatkowy.mf.gov.pl.
 • formularza interaktywnego do systemu e-Deklaracje (Portal Podatkowy, zakładka e-Deklaracje – Formularze – PIT)
 • aplikacji e-Deklaracje Desktop
 • systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną
 • Program PIT FORMAT 2018

Pobierz darmowy Program PIT Format i wydrukuj lub wyślij swój PIT 2019 przez internet >>

Natomiast podpisać go można:

 • „danymi autoryzującymi” (podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących)
 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 • profilem zaufanym ePUAP
 • poprzez uwierzytelnienie przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji w drodze elektronicznej posiadacza rachunku za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Pobierz UPO

Potwierdzeniem złożenia wniosku PIT-WZ jest uzyskanie statusu „200” i pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Pamiętaj, tylko posiadając UPO udowodnisz złożenie i przyjęcie dokumentu przez administrację skarbową.

Złożyłeś wniosek i co dalej?

Urząd skarbowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia przez podatnika wniosku PIT-WZ poinformuje podatnika, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku PIT-WZ, o udostępnieniu na Portalu Podatkowym zeznania podatkowego PIT-37 za rok podatkowy. Podatnik po otrzymaniu tej wiadomości o sporządzeniu dla niego (i małżonka – w przypadku rozliczenia wspólnego) zeznania podatkowego PIT-37 za rok 2018, może je zaakceptować albo odrzucić.

Akceptacja zeznania w całości oznacza jego złożenie. Odrzucenie oznacza brak akceptacji – wtedy roczne rozliczenie nie zostało złożone przez podatnika i powinien przesłać zeznanie podatkowe w formie elektronicznej lub papierowo. Brak reakcji ze strony podatnika w terminie do 30 kwietnia 2019 r., oznacza akceptację zeznania w całości i jest równoznaczne z jego złożeniem.

Może się też zdarzyć, że administracja skarbowa po złożeniu przez podatnika poprawnego wniosku PIT-WZ zweryfikuje, na podstawie posiadanych danych, że podatnik nie był zobowiązany jest do złożenia zeznania podatkowego PIT-37 oraz w przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem, że nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające wspólne rozliczenie. W terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku PIT-WZ, urząd poinformuje podatnika na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, o braku podstaw do sporządzenia w jego imieniu zeznania PIT-37 za rok podatkowy. W takim przypadku należy sporządzić zeznanie w „tradycyjny” jak dotychczas sposób.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2019 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2019 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2019 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2018 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2019
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2018 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2019 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2018 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2018 online, także pit-37 i inne pity 2018