Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Dla kogo deklaracja PIT 38

Deklaracje PIT 38 służące do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym są przeznaczone dla osób, które w roku 2023 uzyskały dochody kapitałowe. Więc jeżeli uzyskałeś przychody z tytułu:

 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających
 • objęcia udziałów/akcji w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 • przychody ze sprzedaży kryptowalut

powinieneś wybrać właśnie tę deklarację. Nie będzie również miało znaczenia, iż w tym roku nabyłeś prawo do zbycia papierów wartościowych, gdyż istotna jest data odpłatnego zbycia a nie data, w której poniesiono koszty jego uzyskania.

PIT 38 jest przeznaczony do rozliczenia przychodów osiągniętych poza działalnością gospodarczą. Rozliczenie roczne na tej właśnie deklaracji ma udokumentować transakcje i operacje finansowe, gdzie strony nabywały lub zbywały określone powyżej przychody.

W przypadku gdy sprzedaży dokonujesz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie składasz deklaracji PIT 38. W tym przypadku takie przychody/starty wykazać powinieneś na PIT36 lub PIT 36L.

Co należy posiadać by rozliczyć się na PIT 38

Najczęściej podstawą rozliczenia się na deklaracji PIT 38 jest uzyskanie od biura maklerskiego obsługującego rachunek inwestycyjny deklaracji PIT-8C. Warto jest również przeanalizować kwoty wynikające z informacji podatkowej, gdyż może dojść do np. zmiany rachunku w roku podatkowym, wówczas PIT 8C może nie obejmować wszystkich kosztów nabycia. Również należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie kwoty wykazane w PIT-8C należy wykazać w PIT-38. Niektóre mogą być np. zwolnione z podatku. Ponadto część kosztów należy obliczyć samodzielnie.

Pamiętaj, w zeznaniu należy wykazać kwoty należne, choćby nie były jeszcze otrzymane. Należy również wykazać przychody uzyskane z obrotu prawami na giełdzie nowojorskiej (NYSE) oraz na giełdach wszystkich innych państw, które w umowach o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu, określają miejsce opodatkowania takich dochodów jako kraj zamieszkania podatnika.

Natomiast obrót akcjami w kraju, z którym Polska nie podpisała takiej umowy, podlega opodatkowaniu tylko w kraju, w którym przychód faktycznie jest uzyskiwany - wg tamtejszego prawa podatkowego.

Istotną również informacją jest to, że jeżeli sprzedaż udziałów odbyła się poza rachunkiem inwestycyjnym, to Twoim obowiązkiem jest samodzielne wypełnienie PIT 38 na podstawie innych dowodów uzyskania przychodów/dochodów.

W porównaniu do innych zeznań rocznych PIT-38 jest o tyle prostszy, że nie odliczamy w nim składek społecznych i zdrowotnych oraz nie wykazujemy tu zaliczek na podatek dochodowy.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem

Nie ma możliwości wspólnego rozliczenia, ponieważ PIT ten służy wyłącznie do indywidualnego rozliczenia. Małżonkowie powinni złożyć deklarację PIT 38 niezależnie, każdy dla siebie.

Termin złożenie jest do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jakie załączniki do PIT 38

Do tej deklaracji możesz dołączyć następujące załączniki :

 • PIT ZG – Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym
 • ZAP-3 – Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.
 • NIP-7 - Zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem.

Wypełnij szybko i bezbłędnie swój PIT-38 w PIT Format i wyślij PIT 2024 online>>