Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

Co to za załącznik – PIT BR

Formularz dotyczy przedsiębiorców, chcących skorzystać z odliczenia obowiązującej z dniem 1 stycznia 2016 r. ulgi na działalność badawczo-rozwojową (tzw. ulgę B+R). Jeżeli przez dany rok ponosiłeś takie wydatki, będziesz miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Rok 2016 to pierwszy rok, za który było możliwe odliczenie ulga B+R w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych, ulga ta bowiem zastąpiła obowiązującą do tej pory „ulgę na nowe technologie”.

Druk ten stanowi załącznik do zeznanie PIT-36 (przeznaczony dla podatników opłacających podatek według progresywnej skali podatkowej), jak i do zeznania PIT-36L(dla podatników opodatkowanych jednolitą 19% stawką podatku), także tych nabytych w spadku PIT36S i PIT 36LS.

Co można wykazać w PIT BR

Wykazujemy w nim koszty poniesione przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane). Mamy więc tu wyodrębnione w poszczególnych pozycjach tej informacji, takie kategorie kosztów kwalifikowanych uprawniające do skorzystania z ulgi B+R, jak:

 • wynagrodzenia i inne należności przysługujące pracownikom zatrudnionym w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek;
 • wydatki na nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Jakie kwoty można odliczyć

W załączniku PIT BR podatnik oblicza również kwotę odliczenia przysługującego mu z tytułu poniesienia kosztów kwalifikowanych w danym roku podatkowym, którą następnie przenosi do odpowiedniej rubryki zeznania PIT-36 lub PIT-36L. W zależności od rodzaju kategorii przedsiębiorstwa, kwota kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu nie może przekroczyć maksymalnie 150% kosztów - w przypadku podatnika posiadającego status centrum badawczo rozwojowego lub 100% kosztów - w przypadku innych podatników, nie posiadających tego statusu.

Wykazujemy w nim również rodzaje działalności badawczo-rozwojowej, w ramach której są ponoszone koszty kwalifikowane. Wskazujemy więc, czy są to badania naukowe, czy też prace rozwojowe oraz w kategorii badań naukowych dokonujemy wyszczególnienia ich rodzaju: czy są to badania podstawowe, badania stosowane, badania przemysłowe.

Podajemy też dane jednostek naukowych, z którymi podatnik zawarł umowę lub porozumienie, na podstawie której(ego) są prowadzone badania podstawowe. Uzupełniamy więc takie informacje takie jak : nazwę pełną i pełen adres siedziby danej jednostki.

W jednym formularzu możemy podać dane 3 jednostek, w przypadku, gdy będzie to niewystarczające, należy wypełnić kolejny(e) załącznik(i) PIT BR, podając w nim(nich) tylko identyfikator podatkowy NIP podatnika oraz brakujące dane identyfikujące jednostkę.

Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie, czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT BR.

Kliknij i wypełnij PIT 2021 wraz załącznikami w Programie PIT Format >>

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020