Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Dla kogo jest załącznik PIT D

PIT D jest załącznikiem składanym wraz z zeznaniami: PIT 28, PIT 36 lub PIT 37. Załącznik też więc złożysz jeżeli dokonałeś odliczeń dotyczących wydatków poniesionych:

 • na spłatę odsetek od kredytu /pożyczki mieszkaniowego, udzielonego Ci w latach 2002-2006,
 • na spłatę odsetek od kredytu /pożyczki udzielonego Ci na spłatę kredytu / pożyczki mieszkaniowego lub kredytu przeznaczonego na spłatę tych kredytów
 • na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową;
 • na spłatę (wraz z odsetkami) kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, otrzymanych w latach 1992-1993 na cele mieszkaniowe, określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w brzmieniu obowiązującym w tych latach,
 • w latach ubiegłych na cele mieszkaniowe (w tym na remont lub modernizację domu/mieszkania), jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodzie lub podatku za te lata.

Załącznik ten nie dotyczy natomiast zwrotu Vat za materiały budowalne!

Pamiętaj, że gdy osiągasz dochody, które będziesz musiał wykazać na odrębnych deklaracjach (np. PIT 37 i PIT 28), to załącznik PIT D możesz złożyć tylko jeden w sytuacji chęci odliczenia 100% odliczenia. To do Ciebie należy decyzja, z jakiego tytułu przychody je odliczysz, czyli w której deklaracji je wykażesz oraz w jakim zakresie. Możesz bowiem do zeznania PIT 37 wykazać tylko 40% tej ulgi, a resztę 60% w PIT 28 ponieważ tam osiągasz większy dochód i masz większe możliwości odliczenia.

Natomiast nie skorzystasz z ulgi budowlanej, jeżeli wybrałeś rozliczenia podatku dochodowego w formie podatku liniowego, czyli składasz PIT 36L lub w formie karty podatkowej (PIT 16A).

Razem, czy osobno

Nie ma znaczenia czy rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, czy też osobno - złożysz tylko jeden załącznik. Nawet gdy macie ustanowioną rozdzielność majątkową i de facto każde z was rozlicza się samodzielnie – to PIT D złożycie tylko jeden i określacie w nim zasady jej rozliczenia u każdego z was.

Jeżeli po raz pierwszy korzystasz z ulgi odsetkowej dodatkowo musisz wypełnić i dołączyć do PIT D także oświadczenie PIT 2K. Oprócz danych identyfikacyjnych, wykazujesz w nim również: rok, w którym uzyskał kredyt (pożyczkę) mieszkaniowy, kwoty uzyskanego kredytu (pożyczki), rok rozpoczęcia i zakończenia inwestycji mieszkaniowej, na sfinansowanie której podatnik zaciągnął kredyt (pożyczkę), rodzaj prowadzonej inwestycji, łączną kwotę poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją oraz kwotę wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku.

Kliknij i wypełnij PIT 2023 wraz załącznikami w Programie PIT Format >>

Wydatki

Wysokość poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe będziesz musiał ustalić na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z tym że wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na cele mieszkaniowe, ustala się na podstawie dowodu wystawionego przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielenia kredytu (pożyczki). Dowodów tych nie dołączasz do zeznania, ale musisz je przechowywać do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Co odliczysz od dochodu, a co od podatku

W załączniku PIT D wykażesz odliczenia zarówno od dochodu, jak i od podatku, wyróżniają je sekcje w których musisz je wykazać. I tak w sekcji B uwzględnisz odliczenia od dochodu. Będzie to więc ulga odsetkowa, kredyt bankowego lub pożyczki z zakładu pracy, otrzymane w latach 1992-1993 oraz wydatki podlegające odliczeniu w latach ubiegłych, które nie znalazły pokrycia w dochodzie za te lata.

Natomiast część C to odliczenia od podatku. Tu wypiszesz wydatki, jakie poniosłeś kontynuując gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej. Wykażesz tu te odliczenia od wydatków na cele mieszkaniowe, które nie znalazły pokrycia w podatku za te lata.