Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Co to jest załącznik – PIT DS

Formularz dotyczy wysokości dochodu (starty) z działów specjalnych produkcji rolnej w danym roku podatkowym ustalonego na podstawie prowadzanych ksiąg. Po raz pierwszy informację PIT DS podatnik był zobowiązany dołączyć do zeznania rocznego PIT-36 albo PIT-36L składanego za rok 2017.

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 699 i 1595), zmieniła bowiem zakres opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Według nowych uregulowań podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, zaliczki miesięczne wpłacają według dotychczasowych zasad, czyli w wysokości ustalonej decyzją naczelnika urzędu skarbowego. W związku z tym byli zobowiązani do złożenia „Deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych PIT-6”.

Natomiast podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg (podatkowa księga przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe), zaliczki na podatek dochodowy obowiązani są obliczać sami, według zasad jakie obowiązują osoby osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z tym, że podatnicy ci, nie są już zobowiązani do składania deklaracji PIT-6, informacje o prowadzonych działach specjalnych produkcji rolnej, będą obowiązani wykazywać w PIT DS Informacji o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym. Informację tę, są zobowiązani dołączyć do zeznania rocznego PIT 36 albo PIT 36L.

Na druku PIT DS należy więc podać takie informacje jak: miejsce prowadzenia działu (adres), rodzaj produkcji, numer działu i jego rozmiar. Dla każdego z nich określa się wielkość przychodów i kosztów uzyskania przychodów oraz dochodów / straty osobno dla prowadzących działu specjalne produkcji rolnej indywidualnie i wspólnie z innym podatnikiem / podatnikami w formie spółki. W tym drugim wypadku należy podać dodatkowo udział podatnika w danym dziale i wyodrębnić wartość przychodów, kosztów i dochodu / straty przypadającą na podatnika. Wykaz działów specjalnych produkcji rolnej z numerami i jednostkami miar znajduje się w części E tej informacji.

Na druku możemy podać do 3 działów specjalnych produkcji rolnej, w przypadku, gdy jest ich więcej i nie jest to wystarczające do podania wszystkich danych, należy wypełnić kolejny(e) załącznik(i) PIT DS.

Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT DS.

Kliknij i wypełnij PIT 2023 wraz załącznikami w Programie PIT Format >>