Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

Co to jest załącznik – PIT DS

Formularz dotyczy wysokości dochodu (starty) z działów specjalnych produkcji rolnej w danym roku podatkowym ustalonego na podstawie prowadzanych ksiąg. Po raz pierwszy informację PIT DS podatnik był zobowiązany dołączyć do zeznania rocznego PIT-36 albo PIT-36L składanego za rok 2017.

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 699 i 1595), zmieniła bowiem zakres opodatkowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Według nowych uregulowań podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, zaliczki miesięczne wpłacają według dotychczasowych zasad, czyli w wysokości ustalonej decyzją naczelnika urzędu skarbowego. W związku z tym byli zobowiązani do złożenia „Deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych PIT-6”.

Natomiast podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg (podatkowa księga przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe), zaliczki na podatek dochodowy obowiązani są obliczać sami, według zasad jakie obowiązują osoby osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z tym, że podatnicy ci, nie są już zobowiązani do składania deklaracji PIT-6, informacje o prowadzonych działach specjalnych produkcji rolnej, będą obowiązani wykazywać w PIT DS Informacji o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej w roku podatkowym. Informację tę, są zobowiązani dołączyć do zeznania rocznego PIT 36 albo PIT 36L.

Na druku PIT DS należy więc podać takie informacje jak: miejsce prowadzenia działu (adres), rodzaj produkcji, numer działu i jego rozmiar. Dla każdego z nich określa się wielkość przychodów i kosztów uzyskania przychodów oraz dochodów / straty osobno dla prowadzących działu specjalne produkcji rolnej indywidualnie i wspólnie z innym podatnikiem / podatnikami w formie spółki. W tym drugim wypadku należy podać dodatkowo udział podatnika w danym dziale i wyodrębnić wartość przychodów, kosztów i dochodu / straty przypadającą na podatnika. Wykaz działów specjalnych produkcji rolnej z numerami i jednostkami miar znajduje się w części E tej informacji.

Na druku możemy podać do 3 działów specjalnych produkcji rolnej, w przypadku, gdy jest ich więcej i nie jest to wystarczające do podania wszystkich danych, należy wypełnić kolejny(e) załącznik(i) PIT DS.

Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT DS.

Kliknij i wypełnij PIT 2021 wraz załącznikami w Programie PIT Format >>

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020