Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Co to jest załącznik – PIT-MIT

PIT/MIT – stanowi informację o środkach trwałych oraz przychodach składaną przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy za rok podatkowy.

Opłacą go wykorzystujący w swojej działalności budynki handlowo- usługowe zakwalifikowanych jako centra handlowe, domy towarowe samodzielne sklepy lub butiki czy też z budynki biurowe, który nie jest wykorzystywany wyłącznie na własne potrzeby.

Zapłacimy go, gdy wartość początkowa nieruchomości przekroczy 10 mln. zł. , od nadwyżki ponad owe 10 mln zł w wysokości 0,035% tej podstawy za każdy miesiąc, bez dzielenia na dni w przypadku niepełnego okresu wykorzystywania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek. Nie będzie on jednak pobieranym w sytuacji zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia działalności.

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, jak i małżonków rozliczających się indywidualnie, załącznik PIT/MIT wypełnia odrębnie każdy z małżonków.