Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Co to jest załącznik – PIT/NZI

Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, tzw. exit tax.

Informacja ta składana jest jako załącznik do zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT36L lub PIT-36LS za rok podatkowy, w którym podatnik uwzględnił w kosztach uzyskania przychodów wartość rynkową składnika majątku, określoną przez inne państwa członkowskie niż Polska.

Podajemy tu rodzaj składnika majątku, przeniesionego na terytorium RP jego wartość rynkową i taką która została określona przez organ państwa unijnego, a jeżeli wartość ta została określona przez samego podatnika należy wykazać metodą przyjętą do określenia wartości rynkowego owego składnika.

Do informacji tej podatnik jest obowiązany dołączyć dokument wydany lub potwierdzony przez właściwy organ państwa o wysokości wartości rynkowej tego składnika.

Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy wycena ta nie została dokonana przez organ zagraniczny, a podatnik sam podał jej wartość, to naczelnik urzędu skarbowego określi wartość rynkową składnika majątku podatnika, w innej wysokości niż przyjęta dla celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, jeżeli wartość ta jest wyższa od wartości rynkowej.

Kliknij i wypełnij PIT 2023 wraz załącznikami w Programie PIT Format >>