Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Komu przyda się załącznik PIT O (PIT 0)

Jeżeli zamierzasz, rozliczając dochody danego roku, skorzystać z przysługujących Ci ulg podatkowych, będziesz musiał wykazać je na odpowiednim formularzu, jakim jest druk PIT O (PIT 0). Jest on załącznikiem do zeznania głównego PIT 37, PIT 36, PIT 28. Z pewnością można powiedzieć, że jest to najczęściej składany załącznik. Niestety nie skorzystasz z większości odliczeń, jeżeli rozliczasz podatek na zasadach podatku liniowego (PIT 36L), za pewnym wyjątkiem, ale o tym w części opisującej poszczególne ulgi.

Jakie ulgi odliczysz

Inne ulgi rozliczysz od dochodu, a inne od podatku.

Od dochodu odliczysz więc:

  • ulgę internetową,
  • ulgę rehabilitacyjną (w związku z wydatkami na cele rehabilitacyjne i związanymi z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych),
  • darowizny( krew, na cele kultu religijnego, na pożytek publiczny, na cele charytatywno - opiekuńcze kościołów i związków wyznaniowych),
  • zwrot nienależne pobranych świadczeń,
  • wydatki na nowe technologie,
  • ulgę z tytułu wpłat na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).

Natomiast od podatku:

Nie wykażesz natomiast na tym załączniku ulgi mieszkaniowej!

Razem, czy osobno

W przypadku rozliczenia wspólnego z małżonkiem, złożycie także jeden wspólny załącznik PIT O. Gdy rozliczacie się osobno, każdy z was wypełnia osobno swój załącznik do swojego zeznania.

Kliknij i wypełnij PIT 2019 wraz załącznikami w Programie PIT Format >>

Wielkość odliczenia

W przypadku ulg odliczanych od dochodu ich łączna wartość nie może przekroczyć wartości dochodu po odliczeniu strat oraz składek ZUS. Natomiast w przypadku ulgi odliczanej od podatku ich łączna wartość nie może przekroczyć kwoty podatku do zapłaty po odliczeniu wcześniej składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Korzystając z PIT O niezbędne jest prawidłowe udokumentowanie przysługujących podatnikowi ulg. Dokumentów tych nie należy dołączać do zeznania podatkowego, niemniej jednak pamiętaj, by przechowywać je aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego za dany rok, w celu udowodnienia ich poniesienia, w przypadku ewentualnej kontroli skarbowej.

Liczba załączników

Liczba składanych druków zależy od tego, ile miejsca starczy nam na wykazanie wszystkich ulg. Jeżeli więc przekazaliśmy darowizny na rzecz 3 organizacji, dwie wypiszesz na jednej, a trzecią na drugiej i odpowiednio oznaczamy każdy z nich. Pamiętaj, też nie ma możliwości przenoszenia niewykorzystanych kwot ulg na lata następne, jeżeli wiec nie starczyło Ci dochodu, czy tez podatku by w pełni dokonać odliczenia poniesionych wydatków, nie będziesz mógł rozliczyć ich latach następnych, jak w przy stracie, w tym przypadku niewykorzystana kwota przepada. Wyjątkiem jest ulga rodzinna, gdzie zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami odliczysz ją całą o ile, ta nie odliczona od podatku kwota, nie jest większa niż całą wartość zapłaconych w tym roku składek społecznych, ale wykazujemy ją już w innym polu głównego zeznania.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2019 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2019 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2019 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2018 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2019
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2018 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2019 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2018 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2018 online, także pit-37 i inne pity 2018