Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Komu przyda się załącznik PIT O (PIT 0)

Jeżeli zamierzasz, rozliczając dochody danego roku, skorzystać z przysługujących Ci ulg podatkowych, będziesz musiał wykazać je na odpowiednim formularzu, jakim jest druk PIT O (PIT 0). Jest on załącznikiem do zeznania głównego PIT 37, PIT 36, PIT 28. Z pewnością można powiedzieć, że jest to najczęściej składany załącznik. Niestety nie skorzystasz z większości odliczeń, jeżeli rozliczasz podatek na zasadach podatku liniowego (PIT 36L), za pewnym wyjątkiem, ale o tym w części opisującej poszczególne ulgi.

Jakie ulgi odliczysz

Inne ulgi rozliczysz od dochodu, a inne od podatku.

Od dochodu odliczysz więc:

 • ulgę internetową,
 • ulgę rehabilitacyjną (w związku z wydatkami na cele rehabilitacyjne i związanymi z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych),
 • darowizny( krew, na cele kultu religijnego, na pożytek publiczny, na cele charytatywno - opiekuńcze kościołów i związków wyznaniowych oraz na cele odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie,
 • zwrot nienależne pobranych świadczeń,
 • wydatki na nowe technologie,
 • ulgę termoizolacyjną,
 • ulgę z tytułu wpłat na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego).
 • ulga na stworzenie nowego produktu
 • ulga na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe
 • na inwestycję w spółkę alternatywną
 • ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę
 • na składki na związki zawodowe
 • ulga na robotyzację.
 • ulga na zabytki.

Natomiast od podatku:

Nie wykażesz natomiast na tym załączniku ulgi mieszkaniowej!

Razem, czy osobno

W przypadku rozliczenia wspólnego z małżonkiem, złożycie także jeden wspólny załącznik PIT O. Gdy rozliczacie się osobno, każdy z was wypełnia osobno swój załącznik do swojego zeznania.

Kliknij i wypełnij PIT 2023 wraz załącznikami w Programie PIT Format >>

Wielkość odliczenia

W przypadku ulg odliczanych od dochodu ich łączna wartość nie może przekroczyć wartości dochodu po odliczeniu strat oraz składek ZUS. Natomiast w przypadku ulgi odliczanej od podatku ich łączna wartość nie może przekroczyć kwoty podatku do zapłaty po odliczeniu wcześniej składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Korzystając z PIT O niezbędne jest prawidłowe udokumentowanie przysługujących podatnikowi ulg. Dokumentów tych nie należy dołączać do zeznania podatkowego, niemniej jednak pamiętaj, by przechowywać je aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego za dany rok, w celu udowodnienia ich poniesienia, w przypadku ewentualnej kontroli skarbowej.

Liczba załączników

Liczba składanych druków zależy od tego, ile miejsca starczy nam na wykazanie wszystkich ulg. Jeżeli więc przekazaliśmy darowizny na rzecz 3 organizacji, dwie wypiszesz na jednej, a trzecią na drugiej i odpowiednio oznaczamy każdy z nich. Pamiętaj, też nie ma możliwości przenoszenia niewykorzystanych kwot ulg na lata następne, jeżeli wiec nie starczyło Ci dochodu, czy tez podatku by w pełni dokonać odliczenia poniesionych wydatków, nie będziesz mógł rozliczyć ich latach następnych, jak w przy stracie, w tym przypadku niewykorzystana kwota przepada. Wyjątkiem jest ulga rodzinna, gdzie zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami odliczysz ją całą o ile, ta nie odliczona od podatku kwota, nie jest większa niż całą wartość zapłaconych w tym roku składek społecznych, ale wykazujemy ją już w innym polu głównego zeznania.