Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Co to za załącznik – PIT SE

PIT SE to informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu, stanowiąca załącznik do zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS.

Załącznik ten składają podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą oraz będący wspólnikami spółek niebędących osobą prawną, w rozumieniu ustawy, którzy są beneficjentami pomocy. Załącznik składają również wspólnicy spółek cywilnych i przedsiębiorstwa w spadku. Wypełnienie załącznika wymaga podania danych identyfikacyjnych podatnika będącego przedsiębiorcą, który uzyskał decyzję o wsparciu, w przypadku spółek osobowych, podania danych przedsiębiorcy, który jako wspólnik korzysta ze zwolnienia z podatku PIT/SE, jak również podania wartości takich pozycji jak:

 • Maksymalnej wartości pomocy publicznej;
 • Kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną narastająco (tj. faktycznie poniesione przez adresata decyzji koszty kwalifikowane);
 • Pomoc udzielona na podstawie decyzji (tj. faktycznie uzyskana przez adresata decyzji pomoc publiczna);
 • Inne wsparcie objęte pomocą (tj. inne wsparcie uzyskane na inwestycję, na którą wydana została decyzja).

Wszystkie wskazane wartości muszą być wykazane w wysokości nominalnej oraz zdyskontowanej.