Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Ministerstwo Finansów dokonuje starań, by jak najbardziej ułatwić podatnikowi zadanie sporządzenia rocznego złożenia zeznań dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Funkcjonuje już system PFR, czyli wstępnie wypełnionej deklaracji, a od ok. 15 marca 2019 r. ruszy nowy sposób rozliczenia, w którym to sam urząd za podatnika dokona tego rozliczenia na podstawie posiadanych danych. Ale wcześniej należy przesłać online odpowiedni wniosek na druku PIT-WZ.

Co to jest PIT-WZ

To wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd. Wystarczy przesłać go do właściwego urzędu skarbowego, a ten na podstawie danych zawartych w tym wniosku oraz posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych samodzielnie przygotuje zeznanie podatkowe.

Na druku tym przekażesz urzędowi informacje o chęci skorzystania z odliczeń od podatku lub dochodu, np. ulgi na dzieci, wydatków na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, jak również przekażesz dyspozycję przekazania 1% podatku na rzecz wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego.

Dla kogo ta forma rozliczeń

Usługa ta skierowana jest do wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy uzyskują dochody wyłącznie od płatników, którymi są także organy rentowe.

Jeżeli więc w roku podatkowym 2018 uzyskałeś np. ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście (np. z umowy zlecenie, czy o dzieło), a może otrzymałeś zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy lub ZUS, albo jesteś emerytem lub rencistą, czy też pobierasz świadczenie przedemerytalne lub rentę socjalną, a może stypendium od jednostek organizacyjnych uczelni lub innej placówki naukowej – to ten sposób rozliczenia jest właśnie dla Ciebie. Pod warunkiem jednak, że nie rozliczasz jeszcze dodatkowych przychodów, w których to Ty jesteś płatnikiem podatku.

Możesz dokonać rozliczenia samodzielnie, wspólnie z małżonkiem, a także jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Pamiętaj jednak, że możesz przekazać swój wniosek tylko osobiście, nie prześlesz go za pomocą pełnomocnika.

Co zyskasz decydując się na „urzędowe” rozliczenie

Nowa forma rozliczenia to przede wszystkim znaczna oszczędność czasu, ale i większa gwarancja prawidłowości jego sporządzenia. Zlecając te działania urzędowi zmniejszysz bowiem ryzyko popełnienia błędów w zeznaniu rocznym, które wynikać mogły by np. z niewłaściwego przepisywania danych z informacji od płatników (np. z PIT-11), czy chociażby z samych błędów rachunkowych. Jeżeli wypełniając swoje zeznanie niejednokrotnie zastanawiałeś się, czy wpisałeś kwotę osiągniętego przychodu we właściwe źródło lub też czy umieściłeś dane odliczenie od podatku we właściwym polu deklaracji, od teraz nie musisz się tym przejmować! Urząd skarbowy sam wypełni zeznanie, Ty tylko wydaj mu takową dyspozycję, a czas poświęcony na Twoje rozliczenie drogą elektroniczną znacznie się skróci.

Jak złożyć i podpisać PIT-WZ

Wniosku tego nie złożysz papierowo, możesz je wysłać wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym, w systemie e-Deklaracje, np. za pośrednictwem programu PIT FORMAT 2018 lub za pomocą bankowości elektronicznej (wybranego banku krajowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej).

Zwrotnie otrzymasz od Urzędu na wskazany przez Ciebie we wniosku adres poczty elektronicznej e‑mail z linkiem do gotowego zeznania podatkowego. Urząd ma na to maksymalnie 5 dni od dnia złożenia wniosku. Jego weryfikacji możesz dokonać klikając w ten link. Będziesz tu również poproszony o wprowadzenie kodu otrzymanego w mailowej wiadomości.

Jeżeli masz wątpliwość, co do prawidłowości wskazanych tam danych lub też przypomniałeś sobie o dodatkowym źródle przychodu zeznanie to możesz odrzucić. Natomiast jeżeli wszystko będzie się zgadzać, wystarczy je zaakceptować. Na te czynności masz czas do upływu terminu składania zeznań, czyli maksymalnie do 30 kwietnia 2019r. Jeżeli w tym czasie nie podejmiesz żadnych czynności, Twoje zeznanie zostanie zaakceptowane automatycznie.

Wniosek składany przez Portal Podatkowy, przez system e-Deklaracji lub z programu PIT FORMAT podpiszesz za pomocą kwoty przychodu za rok 2017 – jest to najprostsze rozwiązanie.

Oczywiście, gdy ktoś posiada podpis kwalifikowanym (podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem) także może z niego skorzystać.

Wniosek złożony za pośrednictwem Portalu Podatkowego możesz również zweryfikować profilem zaufanym. Dokonasz tego także w niektórych bankach. Są to: PKO Bank Polski, Bank Millennium, ING. W tym wypadku skorzystasz z danych uwierzytelniających, które dany bank stosuje do elektronicznej weryfikacji Twojej osoby jako posiadacza rachunku, czyli loginu i hasła.

Jakie informacje wykażesz w PIT-WZ

  1. Podasz tu swoje dane identyfikacyjne, a jeśli chcesz rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, to także jego dane – to są te same informacje, od których zazwyczaj rozpoczynałeś do tej pory wypełnianie swojego PIT-a.
  2. Określisz, czy korzystasz z podstawowych, czy podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, wpiszesz liczbę miesięcy ze wszystkich stosunków pracy, za które przysługują Ci dane koszty lub też wpiszesz wysokość faktycznie poniesionych wydatków.
  3. Wskażesz, czy korzystasz z ulgi rehabilitacyjnej.
  4. Skorzystasz z ulgi na dzieci, podając ich liczbę oraz dane – wpiszesz więc numer PESEL, a w przypadku braku tego numeru imię, nazwisko oraz datę urodzenia dziecka, a także podasz kwotę przysługującej Ci ulgi.
  5. Podasz łączną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeśli chcesz otrzymać zwrot nieodliczonej ulgi na dzieci, gdy nie starczy Ci zapłaconego podatku, by odliczyć pełną jej kwotę.
  6. Wpiszesz nr KRS wybranej organizacji pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku należnego.
  7. A także przekażesz informację o adresie Twojej poczty elektronicznej, na który urząd skarbowy prześle zwrotnie informację o sporządzeniu Twojego zeznania podatkowego.

Pozostanie tylko zweryfikować danymi autoryzującymi lub podpisem kwalifikowanym i wniosek złożony.

Do kiedy można złożyć PIT-WZ

Na rozliczenie w ten sposób masz czas do 16 kwietnia 2018 r.. Nie czekaj jednak do ostatniej chwili, już teraz możesz złożyć go także w programie PIT FORMAT 2017.

Czy jest możliwa korekta złożonego w ten sposób zeznania

Tak jak w przypadku złożenia deklaracji w tradycyjny sposób, tak i zeznanie podatkowe złożone w tej nowej formie możesz poprawić składając korektę zeznania. Korektę jednak musisz wykonać już samodzielnie.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2019 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2019 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2019 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2018 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2019
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2018 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2019 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2018 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2018 online, także pit-37 i inne pity 2018