Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Kto używa załącznika PIT Z

PIT Z jest załącznikiem do formularza PIT 36 oraz do formularza PIT 36L. Jest on informacją o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, którą prowadzą podatnicy korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym.

Dla kogo PIT Z

PIT Z przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy korzystają w danym roku ze zwolnienia, jak i ci, którzy w latach poprzednich korzystali z takiego zwolnienia i teraz doliczają do swojego dochodu – dochód z roku objętego zwolnieniem. Dotyczy to także tych przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczęli prowadzenie działalności.

W przypadku rozliczania się wspólnie z małżonkiem, jeżeli obydwoje prowadzą działalność i korzystają z tego zwolnienia, składają odrębne załączniki.

Na czym polega zwolnienie

Zwolnienie, zwane także kredytem podatkowym, polega na możliwości wyeliminowania konieczności płacenia zaliczki na podatek dochodowy i rozłożenia je na raty, spłacając podatek w ratach przez kolejne 5 lat, po 20% rocznie. Jak już wspomnieliśmy, z tej możliwości mogą skorzystać podatnicy, który dopiero rozpoczynają po raz pierwszy jej prowadzenie, pod warunkiem, że prowadzili ja przez co najmniej 10 miesięcy lub dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został spełniony ten pierwszy warunek. Tych wytycznych, jakie musiałbyś spełnić, aby korzystać ze zwolnienia, jest jednak znacznie więcej :

 • Twój średniomiesięczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia, musiałby stanowić co najmniej równowartość 1 000 euro, liczony według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności;
 • w okresie od dnia rozpoczęcia działalności do 1 stycznia roku podatkowego, w którym zaczniesz korzystać ze zwolnienia, musisz być tzw. „małym przedsiębiorcom”, a w roku podatkowym poprzedzającym korzystanie z kredytu podatkowego, na podstawie umowy o pracę zatrudniałeś co najmniej 5 osób w pełnym etacie umowy o pracę;
 • nie możesz wykorzystywać w swojej działalności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości minimum 10 000 euro, które byłyby Ci nieodpłatnie udostępniały osoby z I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowiących ich własność;
 • złożysz w terminie do 31 stycznia roku podatkowego, w którym będziesz korzystał ze zwolnienia, w Twoim urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia;
 • w roku, w którym będziesz korzystać z kredytu podatkowego, musisz rozliczać się na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Dochód osiągnięty z pozarolniczej działalności gospodarczej łączysz z dochodem (stratą) z tego źródła, wykazanym w zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia - w wysokości 20 % tego dochodu w każdym z tych lat.

Pamiętaj, ze załącznik PIT Z musisz złożyć zarówno w roku, w którym korzystasz z tego zwolnienia, jak i za lata, w których dokonujesz już spłaty tego kredytu.

Kliknij i wypełnij PIT 2023 wraz załącznikami w Programie PIT Format >>