Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

Kto używa załącznika PIT Z

PIT Z jest załącznikiem do formularza PIT 36 oraz do formularza PIT 36L. Jest on informacją o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, którą prowadzą podatnicy korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym.

Dla kogo PIT Z

PIT Z przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy korzystają w danym roku ze zwolnienia, jak i ci, którzy w latach poprzednich korzystali z takiego zwolnienia i teraz doliczają do swojego dochodu – dochód z roku objętego zwolnieniem. Dotyczy to także tych przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczęli prowadzenie działalności.

W przypadku rozliczania się wspólnie z małżonkiem, jeżeli obydwoje prowadzą działalność i korzystają z tego zwolnienia, składają odrębne załączniki.

Na czym polega zwolnienie

Zwolnienie, zwane także kredytem podatkowym, polega na możliwości wyeliminowania konieczności płacenia zaliczki na podatek dochodowy i rozłożenia je na raty, spłacając podatek w ratach przez kolejne 5 lat, po 20% rocznie. Jak już wspomnieliśmy, z tej możliwości mogą skorzystać podatnicy, który dopiero rozpoczynają po raz pierwszy jej prowadzenie, pod warunkiem, że prowadzili ja przez co najmniej 10 miesięcy lub dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został spełniony ten pierwszy warunek. Tych wytycznych, jakie musiałbyś spełnić, aby korzystać ze zwolnienia, jest jednak znacznie więcej :

 • Twój średniomiesięczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia, musiałby stanowić co najmniej równowartość 1 000 euro, liczony według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności;
 • w okresie od dnia rozpoczęcia działalności do 1 stycznia roku podatkowego, w którym zaczniesz korzystać ze zwolnienia, musisz być tzw. „małym przedsiębiorcom”, a w roku podatkowym poprzedzającym korzystanie z kredytu podatkowego, na podstawie umowy o pracę zatrudniałeś co najmniej 5 osób w pełnym etacie umowy o pracę;
 • nie możesz wykorzystywać w swojej działalności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o łącznej wartości minimum 10 000 euro, które byłyby Ci nieodpłatnie udostępniały osoby z I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, wykorzystywanych uprzednio w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowiących ich własność;
 • złożysz w terminie do 31 stycznia roku podatkowego, w którym będziesz korzystał ze zwolnienia, w Twoim urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia;
 • w roku, w którym będziesz korzystać z kredytu podatkowego, musisz rozliczać się na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Dochód osiągnięty z pozarolniczej działalności gospodarczej łączysz z dochodem (stratą) z tego źródła, wykazanym w zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia - w wysokości 20 % tego dochodu w każdym z tych lat.

Pamiętaj, ze załącznik PIT Z musisz złożyć zarówno w roku, w którym korzystasz z tego zwolnienia, jak i za lata, w których dokonujesz już spłaty tego kredytu.

Kliknij i wypełnij PIT 2021 wraz załącznikami w Programie PIT Format >>

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020