Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Kto składa załącznik PIT ZG

PIT ZG jest to rozliczenie zarobków zagranicznych. Jeżeli więc rozliczasz przychody uzyskiwane od zagranicznych podmiotów, a mieszkasz w Polsce – wynagrodzenie otrzymujesz z zagranicy lub po prostu zarobkujesz wyjeżdżając do pracy za granicę będziesz miał obowiązek złożenia PIT ZG.

Załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa, z którego uzyskiwało się przychody. Jeżeli więc uzyskiwałeś przychody w różnych krajach to wiedz, iż do każdego kraju stosujesz odrębny druk załącznika (np. 4 kraje obce to 4 załączniki, osobno dla każdego kraju). Natomiast w każdym z załączników możesz ująć przychody z różnych źródeł np. pracy, prawa autorskie lub innych źródeł.

Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, a każde z małżonków osiągało dochody zagraniczne, każde z nich wypełnia oddzielny PIT ZG.

Kiedy nie składamy takiego załącznika

Załącznika nie musisz składać w przypadku gdy przebywasz za granicą i uzyskujesz przychody z tytułu stosunku pracy zawartego w Rzeczypospolitej (np. przebywasz w delegacji). Ale w przypadku, gdy wypłaty wynagrodzenia dokonuje podmiot zagraniczny – będziesz już zobowiązany taki załącznik wypełnić.

W przypadku, gdy jesteś obcokrajowcem, który zarabia w Polsce, nie musisz z tytułu polskich zarobków składać tego załącznika.

Do jakiej deklaracji dołączyć PIT ZG

PIT ZG składa się jako załącznik do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Druk dołącza się odrębnie do każdego zeznania – wypełniając w załączniku wyłącznie część związaną z danym zeznaniem podatkowym, czyli podział danych przychodów na źródła:

 • praca
 • działalność wykonywana osobiście
 • działalność gospodarcza
 • najem
 • prawa autorskie
 • inne źródła

Co z podwójnym opodatkowaniem

W przypadku gdy składasz PIT-36 do przychodów uzyskanych poza granicami Polski możesz zastosować następujące metody zapobiegające podwójnemu opodatkowaniu:

 • metodę proporcjonalnego odliczenia - dochody osiągnięte za granicą łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.
 • metodę zwolnienia z progresją – według niej do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku uzyskane za granicą i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali, po czym ustala się stopę procentową tego podatku do obliczonej sumy dochodów, a następnie ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Kliknij i wypełnij PIT 2023 wraz załącznikami w Programie PIT Format >>

Rozliczenie roczne a podatek zagraniczny

Poszczególne metody unikania podwójnego opodatkowania, czyli w Polsce i za granicą, znajdą swoje odzwierciedlenie w tym, czy faktycznie z tego źródła powstanie jakiś dochód i podatek do zapłacenia w Polsce.

W przypadku metody zwolnienia z progresją dochód zagraniczny może wyłącznie wpłynąć na podwyższenie stawki Twojego podatku płaconego od polskich źródeł przychodów (np. zamieni podatek 12% - na podatek 32%).

W przypadku metody zwolnienia z progresją może się okazać, że faktycznie zapłacimy w części dodatkowo podatek w Polsce, mimo tego, że już raz ten podatek opłaciliśmy za granicą. By wyeliminować ten fakt wprowadzono ulgę abolicyjną, która pozwala od podatku odliczyć różnicę pomiędzy koniecznością stosowania metody zwolnienia z progresją a metodą proporcji odliczenia.

Pamiętaj, że ubiegając się o zwrot podatku zapłaconego za granicą automatycznie powinieneś go rozliczyć w Polsce, jeżeli wykazałeś go w deklaracji podatkowej i obniżył on wcześniej Twoje zobowiązanie podatkowe w Rzeczypospolitej. W przypadku uzyskania zwrotu podatku konieczne może okazać się doliczenie kwoty tego zwrotu do przychodów roku, w którym otrzymałeś ten zwrot.