Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Kto składa załącznik PIT ZG

PIT ZG jest to rozliczenie zarobków zagranicznych. Jeżeli więc rozliczasz przychody uzyskiwane od zagranicznych podmiotów, a mieszkasz w Polsce – wynagrodzenie otrzymujesz z zagranicy lub po prostu zarobkujesz wyjeżdżając do pracy za granicę będziesz miał obowiązek złożenia PIT ZG.

Załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa, z którego uzyskiwało się przychody. Jeżeli więc uzyskiwałeś przychody w różnych krajach to wiedz, iż do każdego kraju stosujesz odrębny druk załącznika (np. 4 kraje obce to 4 załączniki, osobno dla każdego kraju). Natomiast w każdym z załączników możesz ująć przychody z różnych źródeł np. pracy, prawa autorskie lub innych źródeł.

Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, a każde z małżonków osiągało dochody zagraniczne, każde z nich wypełnia oddzielny PIT ZG.

Kiedy nie składamy takiego załącznika

Załącznika nie musisz składać w przypadku gdy przebywasz za granicą i uzyskujesz przychody z tytułu stosunku pracy zawartego w Rzeczypospolitej (np. przebywasz w delegacji). Ale w przypadku, gdy wypłaty wynagrodzenia dokonuje podmiot zagraniczny – będziesz już zobowiązany taki załącznik wypełnić.

W przypadku, gdy jesteś obcokrajowcem, który zarabia w Polsce, nie musisz z tytułu polskich zarobków składać tego załącznika.

Do jakiej deklaracji dołączyć PIT ZG

PIT ZG składa się jako załącznik do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Druk dołącza się odrębnie do każdego zeznania – wypełniając w załączniku wyłącznie część związaną z danym zeznaniem podatkowym, czyli podział danych przychodów na źródła:

  • praca
  • działalność wykonywana osobiście
  • działalność gospodarcza
  • najem
  • prawa autorskie
  • inne źródła

Co z podwójnym opodatkowaniem

W przypadku gdy składasz PIT-36 do przychodów uzyskanych poza granicami Polski możesz zastosować następujące metody zapobiegające podwójnemu opodatkowaniu:

  • metodę proporcjonalnego odliczenia - dochody osiągnięte za granicą łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.
  • metodę zwolnienia z progresją – według niej do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku uzyskane za granicą i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali, po czym ustala się stopę procentową tego podatku do obliczonej sumy dochodów, a następnie ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Kliknij i wypełnij PIT 2019 wraz załącznikami w Programie PIT Format >>

Rozliczenie roczne a podatek zagraniczny

Poszczególne metody unikania podwójnego opodatkowania, czyli w Polsce i za granicą, znajdą swoje odzwierciedlenie w tym, czy faktycznie z tego źródła powstanie jakiś dochód i podatek do zapłacenia w Polsce.

W przypadku metody zwolnienia z progresją dochód zagraniczny może wyłącznie wpłynąć na podwyższenie stawki Twojego podatku płaconego od polskich źródeł przychodów (np. zamieni podatek 18% - na podatek 32%).

W przypadku metody zwolnienia z progresją może się okazać, że faktycznie zapłacimy w części dodatkowo podatek w Polsce, mimo tego, że już raz ten podatek opłaciliśmy za granicą. By wyeliminować ten fakt wprowadzono ulgę abolicyjną, która pozwala od podatku odliczyć różnicę pomiędzy koniecznością stosowania metody zwolnienia z progresją a metodą proporcji odliczenia.

Pamiętaj, że ubiegając się o zwrot podatku zapłaconego za granicą automatycznie powinieneś go rozliczyć w Polsce, jeżeli wykazałeś go w deklaracji podatkowej i obniżył on wcześniej Twoje zobowiązanie podatkowe w Rzeczypospolitej. W przypadku uzyskania zwrotu podatku konieczne może okazać się doliczenie kwoty tego zwrotu do przychodów roku, w którym otrzymałeś ten zwrot.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2019 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2019 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2019 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2018 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2019
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2018 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2019 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2018 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2018 online, także pit-37 i inne pity 2018