Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Rozliczenie z dzieckiem

Jako rodzic dziecka, które uzyskało dochody z różnego rodzaju źródeł (np. z renty, prawa majątkowe, dochody z najmu), obowiązany jesteś doliczyć je do swoich dochodów. Pamiętaj, że dotyczy to zarówno dzieci własnych lub przysposobionych do lat 18.

Dopiero, gdy dziecko uzyskania pełnoletność, czyli w danym roku podatkowym skończy 18 lat, składa własne zeznanie podatkowe, w którym wykazuje wyłącznie te dochody, które uzyskał do momentu ukończenia pełnoletności.

Kto nie rozliczy dochodów dzieci

Prawa do dysponowania dochodami dzieci nie mają np.:

  1. osoby pozbawione przez sąd władzy rodzicielskiej,
  2. rodzice pozbawieni zarządu nad majątkiem dziecka,
  3. opiekunowie prawni (np. dziadkowie lub inni krewni), którzy wyrokiem sądu zostali zobowiązani do wychowywania dzieci w przypadku np. śmierci ich rodziców,
  4. rodziny zastępcze.

W takim przypadku, jeśli dziecko uzyska jakiekolwiek dochody, koniecznym jest złożenie w imieniu dziecka odrębnego zeznania podatkowego, które podpisuje wyznaczony opiekun prawny (opiekunem nie musi być osoba z rodziny zastępczej).

Jakich dochodów nie połączysz

Nie wszystkie dochody twoich dzieci połączysz ze swoimi. Jeżeli dziecko osiągnęło:

  1. dochody z pracy – mamy tu na myśli m.in. dochody uzyskane na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło), praktyk uczniowskich, ale i inną aktywność zawodową dzieci, tj. np. z pozarolniczej działalności gospodarczej, ze sprzedaży waluty obcej, z autorstwa książki, z tytułu udzielania głosu (dubbing),
  2. stypendiów wszelkiego rodzaju, tj. takich, których podstawą jest ustawa lub umowa cywilnoprawna,
  3. z przedmiotów oddanych do swobodnego użytku,

będziecie musieli sporządzić dwa oddzielne deklaracji podatkowych. Łączeniu nie podlegają także wszystkie inne dochody, jeżeli rodzicom nie przysługuje prawo do pobierania pożytków. W takim przypadku należy złożyć odrębne zeznanie na imię i nazwisko dziecka, ale wypełniasz i podpisujesz w imieniu dziecka ty, jako jego rodzic.

Jakie zeznanie będziesz musiał sporządzić

Dochody te wykażesz na deklaracji PIT-36, nawet jeżeli uzyskałeś wyłącznie dochody z umowy o pracę. Będziesz również zobowiązany wypełnić załącznik PIT-M.

Jest jeden wyjątek do tej zasady, gdzie rozliczenie dochodu nastąpi na innej deklaracji. A mianowicie dochód z najmu opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W sytuacji gdy dla opodatkowania swoich dochodów z najmu rodzice wybrali już wcześniej tę formę rozliczenia podatku, wówczas dochody małoletniego również opodatkowują na ryczałcie. W takiej sytuacji każdy z rodziców składa odrębne zeznanie PIT-28 w swoim imieniu (a nie w imieniu dziecka), w którym wykazuje połowę przychodów dziecka. Nie składasz wówczas załączników PIT-M.

Natomiast w przypadku, gdy małoletnie dziecko uzyskało przychód z tytułu zbycia otrzymanych w spadku akcji, a biuro maklerskie wystawiło PIT-8C. W tej sytuacji jako rodzice dziecka w swoim imieniu sporządzacie dwa odrębne zeznania PIT-38 i wykazują w nich po połowie dochodu uzyskanego przez dziecko, wykazanego w PIT-8C.

Co w przypadku małżonków

Jeżeli pozostajesz w związku małżeńskim, a każde z was opodatkowuje swoje dochody indywidualnie, dochody małoletnich dzieci doliczycie do swojego zeznania po połowie, chyba że jedno z was ma wyłączne prawo do pobierania pożytków swoich dzieci. Pamiętajcie też, że każde z was musi złożyć swój odrębny załącznik PIT-M, niezależnie od wybranego sposobu rozliczenia (wspólne rozliczenie małżonków czy też odrębne).

Separacja

Jeżeli w stosunku do małżonków orzeczono separację, obowiązek wykazania dochodów dziecka spoczywa na podatniku, przy którym dziecko zostało i który faktycznie je wychowuje.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2018 przez internet>>

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2019 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2019 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2019 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2018 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2019
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2018 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2019 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2018 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2018 online, także pit-37 i inne pity 2018