Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Rozliczenie z dzieckiem

Jako rodzic dziecka, które uzyskało dochody z różnego rodzaju źródeł (np. z renty, prawa majątkowe, dochody z najmu), obowiązany jesteś doliczyć je do swoich dochodów. Pamiętaj, że dotyczy to zarówno dzieci własnych lub przysposobionych do lat 18.

Dopiero, gdy dziecko uzyskania pełnoletność, czyli w danym roku podatkowym skończy 18 lat, składa własne zeznanie podatkowe, w którym wykazuje wyłącznie te dochody, które uzyskał do momentu ukończenia pełnoletności.

Kto nie rozliczy dochodów dzieci

Prawa do dysponowania dochodami dzieci nie mają np.:

 1. osoby pozbawione przez sąd władzy rodzicielskiej,
 2. rodzice pozbawieni zarządu nad majątkiem dziecka,
 3. opiekunowie prawni (np. dziadkowie lub inni krewni), którzy wyrokiem sądu zostali zobowiązani do wychowywania dzieci w przypadku np. śmierci ich rodziców,
 4. rodziny zastępcze.

W takim przypadku, jeśli dziecko uzyska jakiekolwiek dochody, koniecznym jest złożenie w imieniu dziecka odrębnego zeznania podatkowego, które podpisuje wyznaczony opiekun prawny (opiekunem nie musi być osoba z rodziny zastępczej).

Jakich dochodów nie połączysz

Nie wszystkie dochody twoich dzieci połączysz ze swoimi. Jeżeli dziecko osiągnęło:

 1. dochody z pracy – mamy tu na myśli m.in. dochody uzyskane na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło), praktyk uczniowskich, ale i inną aktywność zawodową dzieci, tj. np. z pozarolniczej działalności gospodarczej, ze sprzedaży waluty obcej, z autorstwa książki, z tytułu udzielania głosu (dubbing),
 2. stypendiów wszelkiego rodzaju, tj. takich, których podstawą jest ustawa lub umowa cywilnoprawna,
 3. z przedmiotów oddanych do swobodnego użytku,

będziecie musieli sporządzić dwa oddzielne deklaracji podatkowych. Łączeniu nie podlegają także wszystkie inne dochody, jeżeli rodzicom nie przysługuje prawo do pobierania pożytków. W takim przypadku należy złożyć odrębne zeznanie na imię i nazwisko dziecka, ale wypełniasz i podpisujesz w imieniu dziecka ty, jako jego rodzic.

Jakie zeznanie będziesz musiał sporządzić

Dochody te wykażesz na deklaracji PIT-36, nawet jeżeli uzyskałeś wyłącznie dochody z umowy o pracę. Będziesz również zobowiązany wypełnić załącznik PIT-M.

Jest jeden wyjątek do tej zasady, gdzie rozliczenie dochodu nastąpi na innej deklaracji. A mianowicie dochód z najmu opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W sytuacji gdy dla opodatkowania swoich dochodów z najmu rodzice wybrali już wcześniej tę formę rozliczenia podatku, wówczas dochody małoletniego również opodatkowują na ryczałcie. W takiej sytuacji każdy z rodziców składa odrębne zeznanie PIT-28 w swoim imieniu (a nie w imieniu dziecka), w którym wykazuje połowę przychodów dziecka. Nie składasz wówczas załączników PIT-M.

Natomiast w przypadku, gdy małoletnie dziecko uzyskało przychód z tytułu zbycia otrzymanych w spadku akcji, a biuro maklerskie wystawiło PIT-8C. W tej sytuacji jako rodzice dziecka w swoim imieniu sporządzacie dwa odrębne zeznania PIT-38 i wykazują w nich po połowie dochodu uzyskanego przez dziecko, wykazanego w PIT-8C.

Co w przypadku małżonków

Jeżeli pozostajesz w związku małżeńskim, a każde z was opodatkowuje swoje dochody indywidualnie, dochody małoletnich dzieci doliczycie do swojego zeznania po połowie, chyba że jedno z was ma wyłączne prawo do pobierania pożytków swoich dzieci. Pamiętajcie też, że każde z was musi złożyć swój odrębny załącznik PIT-M, niezależnie od wybranego sposobu rozliczenia (wspólne rozliczenie małżonków czy też odrębne).

Separacja

Jeżeli w stosunku do małżonków orzeczono separację, obowiązek wykazania dochodów dziecka spoczywa na podatniku, przy którym dziecko zostało i który faktycznie je wychowuje.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2023 przez internet>>