Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem.

Wspólne rozliczenie deklaracji PIT powoduje wspólne złożenie jednego druku i podpisanie go imieniem i nazwiskiem obojga małżonków. Jednak każde z was może skorzystać z ulg i odliczeń, a podatek płacicie jako podwójną kwotę podatku ustalonego od połowy łącznej kwoty waszych dochodów.

Warunki wspólnego rozliczenia

Aby dokonać wspólnego rozliczenia deklaracji ze współmałżonkiem, muszą zostać spełnione następujące warunki:

1. Nie trzeba być w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy

Jeżeli nie byłeś w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, ale za okres małżeństwa istniała między wami wspólność majątkowa małżeńska, możesz złożyć wspólne z małżonkiem zeznanie podatkowe. Ważne jest pozostanie na ostatni dzień roku podatkowego w związku małżeńskim i owej wspólności majątkowej. Zatem nawet jak zawaliście związek przedostatniego dnia roku, można skorzystać z tego preferencyjnego rozliczenia za cały rok.

Nie skorzystasz więc z tego rozliczenia, gdy w roku podatkowym zdecydowałeś się na rozwód. Pamiętaj natomiast o tym, iż separacja nie stanowi zakończenia związku małżeńskiego. Małżonkowie w separacji faktycznej mają prawo do wspólnego opodatkowania. Natomiast separacja orzeczona przez sąd uniemożliwi ci wspólne rozliczenie. Zapewne zadasz sobie teraz pytanie: Dlaczego tak się dzieje? Otóż chociaż związek małżeński istnieje, a separacja prawna (czyli orzeczona przez sąd) powoduje rozdzielność majątkową, wyłączając tym samym prawo do wspólnego opodatkowania.

Z łączne rozliczenia możesz jednak skorzystać w sytuacji gdy, zawarłeś związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a twój małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub gdy pozostawałeś w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a twój małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego. Jednak w tych przypadkach w tym roku podatkowym nie rozliczysz się dodatkowo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

2. Posiadać wspólność majątkową

Oznacza to, że nie opodatkujesz się wspólnie z małżonkiem, gdy zdecydujecie się na rozdzielność majątkową. Tradycyjna wspólność majątkowa jest przez was nabywana zaraz po ślubie, chyba że podejmiecie inne kroki, aby takowej nie było.

3. Korzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych

Wspólnie z małżonkiem rozliczycie się tylko na formularzu PIT-36 lub PIT-37, gdyż są to formularze odnoszące się do opodatkowania na zasadach ogólnych czyli skali podatkowej.

4. Nie korzystać z niektórych form opodatkowania

Nie możesz skorzystać z wspólnego rozliczenia z małżonkiem będąc opodatkowanym w formie:

 • karty podatkowej,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z wyłączeniem najmu prywatnego),
 • podatku liniowego,
 • podatku tonażowego.

Jeżeli osiągasz przychody z różnych źródeł i część z nich opodatkowujesz jak powyżej a część na zasadach ogólnych to rozliczysz się z małżonkiem tylko z dochodów uzyskiwanych na zasadach ogólnych.

Jeżeli natomiast rozliczasz najem prywatny tj.: ruchomości, nieruchomości i tym samym opłacasz podatek ryczałtem, to do tego przychodu nie zastosujesz również wspólnego opodatkowania. Jednak jest to jedyny przypadek, w którym masz możliwość opodatkować się ryczałtem, a jednocześnie rozliczyć inne przychody w ramach rozliczenia wspólnego.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2023 przez internet>>

Czy powinienem składać oświadczenie do Urzędu o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem?

Oświadczenie takie składa się wskazując właśnie taką formę opodatkowania na samej deklaracji PIT, zaznaczając odpowiedni krzyżyk przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem. Nie ma obowiązku pisania dodatkowych oświadczeń do Urzędu Skarbowego. Ważne natomiast jest to, że oświadczenie nie musi obecnie być złożone na dodatkowym formularzu, obecnie nie musi już ono nastąpić najpóźniej w ostatecznym terminie złożenia zeznania rocznego. Od rozliczenia za 2023 r. również korekta deklaracji, złożona po 30 kwietnia 2024 r., upoważnia do wyboru rozliczenia wspólnego lub do rezygnacji z takiej formy rozliczenia podatkowego.

Wystarczające jest natomiast, aby jedynie jedno z was złożyło podpis pod wspólną deklaracją podatkową, jeżeli współmałżonek upoważnił drugiego do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Jeśli podpis pod deklaracją złożysz tylko Ty, to jest ona tak samo ważna, jak deklaracja podpisana przez was obydwoje. Oświadczenie jednego z małżonków jest szczególnie przydatne przy rozliczeniach za pomocą e-deklaracji, gdzie kiedyś standardowo wymagano najpierw złożenia UPL-1 w formie standardowej (czyli upoważnienia drugiego małżonka, złożonego na piśmie przesłanego lub przekazanego organowi), a dopiero później możliwe było podpisywanie deklaracji przez podatników. Obecnie UPL-1 nie jest już konieczny, a deklaracja może być wysłana drogą internetową przez jedno z was, które złoży na deklaracji wniosek o wspólne opodatkowanie.

Korzyści ze wspólnego rozliczenia

Zapis ustawy mówi: podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. W wyniku wniosku wyrażonego we wspólnym zeznaniu rocznym, małżonkowie podlegają opodatkowaniu łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim dokonaniu odliczeń od dochodu odrębnie przez każdego z nich.

W tej sytuacji wspólne opodatkowanie może okazać się bardzo korzystne, gdy jedno z was zarabia na tyle dużo, że przychody mogą spowodować wejście na wyższą skale podatkową czyli 32%.

W przypadku, gdy po odliczeniu wszystkich ulg uzyskacie dochód w wysokości 120 000 wasz wspólny podatek może okazać się taki jak w przypadku rozliczenia indywidualnego przez każdego z was.

Inaczej jednak będzie się to miało w przypadku, gdy jedno z was zarabia na tyle mało, że nie mogłoby samodzielnie odliczyć kwoty wolnej od podatku, wówczas gdy łącznie zarabiacie mniej niż 120 000 zł możecie odnieść korzyść podatkową.

Jednak największe korzyści ze wspólnego rozliczenia uzyskasz w przypadku, gdy jeden z małżonków nie zarabia ani złotówki, a drugi – uzyskuje dochód w kwocie przewyższającej pierwszy próg podatkowy. Zapłacisz w ten sposób mniej, niż gdybyście rozliczali się osobno.

Warto więc przed złożeniem zeznania przeanalizować dostępne opcje opodatkowania tak, aby wybrać tę najbardziej korzystną.

Dochody zagraniczne małżonków

Łączne opodatkowanie mogą zastosować również małżonkowie:

 • którzy mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 • z których jeden podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej a drugi ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Jeżeli osiągnęli podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75 % całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Dla takiego ujęcia przychodów konieczne jest dodatkowo istnienie możliwości łącznego opodatkowania wskazane w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz możliwość udokumentowania miejsca: zamieszkania – certyfikatem rezydencji, a także miejsca osiągania reszty dochodów odpowiednim oświadczeniem wydanym przez władzę państwa trzeciego.