Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Sprzedaż walut wirtualnych

Krypotowalutami są m.in. Bitcoin, Litecoin, Ethereum. Od stycznia 2019 r. przychodem podlegającym opodatkowaniu będzie dochód osiągnięty ze sprzedaży kryptowaluty, jako sprzedaż należy przy tym rozumieć nie tylko wymianę ich na środki pieniężne, ale także na towary lub usługi.

Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej rozumie się również ich zamianę na :

 • prawny środek płatniczy
 • towar
 • usługę
 • prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna
 • uregulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną.

Wyjątkiem jest wymiana waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną , ta nie stanowi już przychodu.

Przychód ten będzie stanowił przychód kapitałowy i będzie opodatkowany stawką podatku 19 % . A właściwą deklaracją dla rozliczenia obrotu walutą wirtualną jest PIT-38. Oznacza to, że nawet jak obrót ten dokonywany był w ramach prowadzonej działalności, nie może być rozliczony łącznie z nimi , stanowi zawsze przychód kapitałowy.

Jako podstawę opodatkowania należy przyjąć dochód, stanowiący różnicę pomiędzy sumą przychodów ze sprzedaży kryptowalut a kosztami ich uzyskania.

Kosztami będą więc jedynie poniesione wydatki bezpośrednio związane z nabyciem lub zbyciem kryptowaluty. Będzie to np.: koszt ich nabycia, koszty ogłoszeń dotyczących sprzedaży, czy też prowizja dla podmiotów świadczących usługi wymiany między wirtualnymi walutami, a środkami płatniczymi oraz dla podmiotów prowadzących rachunki w tej walucie.

Pamiętajmy przy tym, że wszystkie poniesione koszty muszą być udokumentowanie, muszą bowiem jednoznacznie identyfikować nabywcę i będą one mogły być potrącone jedynie w tym roku, w którym zostały poniesione.

Dodatkowo ani przychodów ani kosztów z takiego zbycia nie mogą być łączone z pozostałymi kwotami w ramach całej grupy kapitałów pieniężnych, nie można łączyć go więc rozliczyć wspólnie z przychodem ze sprzedaży akcji, udziałów, czy praw finansowych. Obrót nimi rozliczymy dopiero na koniec roku w deklaracji rocznej i dopiero wtedy zapłacimy ewentualny podatek z nimi związany w terminie rozliczenia deklaracji PIT 38.

W PIT-38 mamy wyodrębnioną rubrykę , w której wykażemy jako odrębne pozycje przychody ze zbycia walut wirtualnych. Będzie to cz. E poz. od 34 do 38.

Do tego rodzaju przychodu nie zastosujemy też żadnych ulg i odliczeń podatkowych.

W przypadku krypto walut nadwyżka kosztów nad przychody jest przenoszona do rozliczenia na kolejny rok podatkowy, niekoniecznie następnym, podatnik może sam zdecydować który to rok może być, może wybrać ten, w którym dochód wystarczył by do pełnego odliczenia . Pojęcie straty więc tu nie występuje.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2023 przez internet>>