Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku 2018

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych to główny parametr określający wysokość naszego zobowiązania podatkowego. Określa go Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przewiduje ona następujące sposoby obliczania podatku:

WEDŁUG SKALI PODATKOWEJ (zasady ogólne) – art. 27 ust. 1 ustawy

Uwaga. Poniższe informacje dotyczą obliczenia podatku za rok 2016 i różnią się od zasad opodatkowania dochodów osiąganych w roku 2017 i kolejnych.

W tym przypadku występują dwie stawki podatkowe: 18 i 32% o ich zastosowaniu będzie decydował dochód, stanowiący podstawę opodatkowania. Wraz ze wzrostem dochodu rośnie więc stawka podatku dochodowego.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi za rok 2018
ponad do
85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 15 394 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Ma tu zastosowanie także kwota zmniejszająca podatek (tzw. kwota wolna), określona w pierwszym przedziale skali podatkowej. W 2016 r. była to wartość stała i wynosiła 556,02 zł, opowiadała bowiem obowiązującej wówczas dochodowi niepowodującemu obowiązku zapłaty podatku w wysokości 3 091 zł.

Od roku 2017 zaszła istotna zmiana w zakresie kwoty wolnej od podatku, i w roku 2018 jej wysokość zależy od uzyskiwanych dochodów i wyniesie ona:

 • 1 440 zł – dla dochodu nieprzekraczającego kwoty 8 800 zł
 • 1 440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883,98 zł × (podstawa – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł - dla dochodu wyższego od 8 000 zł i nieprzekraczającego kwoty 13 000 zł
 • 556,02 zł – dla dochodu wyższego od 13 000 zł i nieprzekraczającego kwoty 85 528 zł
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla dochodu ponad 85 528 zł i nieprzekraczającego kwoty 127 000 zł.

Skorzystają z niej najmniej zarabiający, natomiast stracą zarabiający najwięcej, ponieważ po osiągnięciu dochodu w kwocie 127 000, ulga nie należy się w ogóle. Dla osób zarabiających do 85 528 zł, czyli dla większości z nas nic się w zasadzie nie zmieni.

Jeżeli osiągasz roczny dochód w wysokości :

 • do 8 000 zł - nie zapłacisz podatku dochodowego w ogóle
 • od 8 000 zł do 13 000 zł - będziesz mógł odliczać kwotę zmniejszającą podatek pomiędzy 1 188 zł a 556,02 zł
 • od 13 000 zł do 85 528 zł – wówczas zmniejszysz swój podatek, jak dotychczas, o kwotę 556,02 zł
 • od 85 528 zł do 127 000 zł – w takim przypadku ulga podatkowa będzie ruchoma i będzie malała wraz ze wzrostem dochodu od kwoty 556,02 zł do 0 zł
 • 127 000 zł i powyżej - nie będziesz mógł w ogóle skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek.

Pamiętaj, też że dotyczy ona wyłącznie osób rozliczających swój podatek dochodowy na zasadach ogólnych, nie ma zastosowania do dochodów opodatkowanych liniowo lub ryczałtem ewidencjonowanym. Wiedz też, że będziesz mógł z niej skorzystać dopiero przy rozliczeniu zaliczki rocznej, bowiem płatnik w trakcie roku wyliczając twoje wynagrodzenie mógł zastosować jako kwotę zmniejszającą podatek 1/12 kwoty 556,02.

Chcesz wiedzieć, ile wyniesie Twój podatek, po zmianach, które obowiązują od 01.01.2017 r. w zakresie kwoty wolnej od podatku!

Kalkulator nowej kwoty wolnej w PIT za 2018 rok - rozliczenia PIT w 2019 >>


Kwoty wolnej nie zastosujesz natomiast do pozostałych form opodatkowania, omówionych niżej:

 • 19% podatek (podatek liniowy) od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej– art. 30c ustawy,
 • 19% podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, przykładowo z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych – art. 30b ustawy,
 • 19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a – c ustawy,
 • 19% podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej – art. 30f ust. 1 ustawy.

W FORMIE RYCZAŁTU od dochodów (przychodów)

określonych w art. 29, 30 i 30a ustawy, których nie łączy się z dochodami z innych źródeł

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne określa w art. 12 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

 • 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
 • 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,
 • 12,5% od przychodów z czynszu najmu , gdy jego wartość nie przekracza 100.000 zł
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
 • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 • 2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu (z wyjątkami wskazanymi w art. 20 ust. 1c ustawy).

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2019 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2019 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2019 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2018 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2019
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2018 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2019 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2018 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2018 online, także pit-37 i inne pity 2018