Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku

Zobacz stawki podatku dla Twoich źródeł przychodu oraz sprawdź wysokość podatku w zależności od wysokości przychodu.

Właściwe obliczenia kwoty wolnej i stawek podatkowych

Wypełnij
zeznanie podatkowe
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych to główny parametr określający wysokość naszego zobowiązania podatkowego. Określa go Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przewiduje ona następujące sposoby obliczania podatku:

WEDŁUG SKALI PODATKOWEJ (zasady ogólne) – art. 27 ust. 1 ustawy

Uwaga. Poniższe informacje dotyczą obliczenia podatku za rok 2016 i różnią się od zasad opodatkowania dochodów osiągniętych w roku 2017 i kolejnych.

W tym przypadku występują dwie stawki podatkowe: 18 i 32% o ich zastosowaniu będzie decydował dochód, stanowiący podstawę opodatkowania. Wraz ze wzrostem dochodu rośnie więc stawka podatku dochodowego.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi za rok 2016
ponad do
85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek tj. 556 zł 02 gr
85 528 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Ma tu zastosowanie także kwota zmniejszająca podatek (tzw. kwota wolna), określona w pierwszym przedziale skali podatkowej, wynosząca 556,02 zł odpowiada dochodowi niepowodującemu obowiązku zapłaty podatku w wysokości 3 091 zł. Jeżeli więc w 2016 r. twój roczny dochód nie przekroczył kwoty 3091 zł bez nie będziesz musiał płacić podatki, ale nie zwalnia Cię to z obowiązku złożenia zeznania rocznego.

Kwoty wolnej nie zastosujesz natomiast do pozostałych form opodatkowania, omówionych niżej:

  • 19% podatek (podatek liniowy) od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej– art. 30c ustawy,
  • 19% podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, przykładowo z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych – art. 30b ustawy,
  • 19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a – c ustawy,
  • 19% podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej – art. 30f ust. 1 ustawy.

W FORMIE RYCZAŁTU od dochodów (przychodów)

określonych w art. 29, 30 i 30a ustawy, których nie łączy się z dochodami z innych źródeł

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne określa w art. 12 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

  • 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
  • 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,
  • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
  • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
  • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
  • 2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu (z wyjątkami wskazanymi w art. 20 ust. 1c ustawy).

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2018 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2018 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2018 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2017 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2018
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2017 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2018 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2017 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2017 online, także pit-37 i inne pity 2017