Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku 2020

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych to główny parametr określający wysokość naszego zobowiązania podatkowego. Określa go Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przewiduje ona następujące sposoby obliczania podatku:

WEDŁUG SKALI PODATKOWEJ (zasady ogólne) – art. 27 ust. 1 ustawy

W tym przypadku występują dwie stawki podatkowe: 17 i 32% o ich zastosowaniu będzie decydował dochód, stanowiący podstawę opodatkowania. Wraz ze wzrostem dochodu rośnie więc stawka podatku dochodowego.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi za rok 2020
ponad do
85 528 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Ma tu zastosowanie także kwota zmniejszająca podatek (tzw. kwota wolna), określona w pierwszym przedziale skali podatkowej. W 2020 r. wynosiła 525,12 zł, opowiadała bowiem obowiązującej wówczas dochodowi niepowodującemu obowiązku zapłaty podatku w wysokości 3 091 zł.

Od roku 2017 zaszła istotna zmiana w zakresie kwoty wolnej od podatku, i w roku 2019 jej wysokość zależy od uzyskiwanych dochodów i wyniesie ona:

 • 1 360 zł – dla dochodu nieprzekraczającego kwoty 8 000 zł
 • 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834,88 zł × (podstawa – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł - dla dochodu wyższego od 8 000 zł i nieprzekraczającego kwoty 13 000 zł
 • 525,12 zł – dla dochodu wyższego od 13 000 zł i nieprzekraczającego kwoty 85 528 zł
 • 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525,12 zł × (podstawa – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla dochodu ponad 85 528 zł i nieprzekraczającego kwoty 127 000 zł.

Skorzystają z niej najmniej zarabiający, natomiast stracą zarabiający najwięcej, ponieważ po osiągnięciu dochodu w kwocie 127 000, ulga nie należy się w ogóle.

Jeżeli osiągasz roczny dochód w wysokości :

 • do 8 000 zł - nie zapłacisz podatku dochodowego w ogóle
 • od 8 000 zł do 13 000 zł - będziesz mógł odliczać kwotę zmniejszającą podatek pomiędzy 1360 zł a 525,12 zł
 • od 13 000 zł do 85 528 zł – wówczas zmniejszysz swój podatek, jak dotychczas, o kwotę 525,12 zł
 • od 85 528 zł do 127 000 zł – w takim przypadku ulga podatkowa będzie ruchoma i będzie malała wraz ze wzrostem dochodu od kwoty 525,12 zł do 0 zł
 • 127 000 zł i powyżej - nie będziesz mógł w ogóle skorzystać z kwoty zmniejszającej podatek.

Pamiętaj, też że dotyczy ona wyłącznie osób rozliczających swój podatek dochodowy na zasadach ogólnych, nie ma zastosowania do dochodów opodatkowanych liniowo lub ryczałtem ewidencjonowanym. Wiedz też, że będziesz mógł z niej skorzystać dopiero przy rozliczeniu zaliczki rocznej, bowiem płatnik w trakcie roku wyliczając twoje wynagrodzenie mógł zastosować jako kwotę zmniejszającą podatek w wielkości miesięcznej 43,79.

Chcesz wiedzieć, ile wyniesie Twój podatek?

Kalkulator nowej kwoty wolnej w PIT za 2020 rok - rozliczenia PIT w 2021 >>


Kwoty wolnej nie zastosujesz natomiast do pozostałych form opodatkowania, omówionych niżej:

 • 19% podatek (podatek liniowy) od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej– art. 30c ustawy,
 • 19% podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, przykładowo z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych – art. 30b ustawy,
 • 19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a – c ustawy,
 • 19% podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej – art. 30f ust. 1 ustawy.

W FORMIE RYCZAŁTU od dochodów (przychodów)

określonych w art. 29, 30 i 30a ustawy, których nie łączy się z dochodami z innych źródeł

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne określa w art. 12 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

 • 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
 • 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,
 • 12,5% od przychodów z czynszu najmu , gdy jego wartość nie przekracza 100.000 zł
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
 • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 • 2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu (z wyjątkami wskazanymi w art. 20 ust. 1c ustawy).

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020