Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

Straty z lat ubiegłych – Czym jest strata?

Ze stratą mamy do czynienia w sytuacji, gdy na koniec roku podatkowego koszty przewyższają przechody z danego źródła.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o PIT dochód uzyskany z danego źródła przychodów można obniżyć o wysokość straty z danego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

Z jakiego źródła można odliczyć stratę?

Odliczysz stratę z takich źródeł przychodów jak:

 • działalności gospodarczej,
 • najmu, dzierżawy,
 • odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach,
 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
 • odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających,
 • tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 • tytułu objęcia wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Natomiast nie ma możliwości odliczenia strat poniesionych:

 • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego;
 • z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów;
 • z odpłatnego zbycia rzeczy;
 • z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli przez okres pięciu następnych lat podatkowych dochód nie będzie ustalany na podstawie ksiąg podatkowych: księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Kiedy można odliczyć stratę ?

Stratę można odliczyć w roku podatkowym, w którym wystąpił dochód do opodatkowania z tego samego źródła przychodu, z którego w roku (latach) ubiegłym została poniesiona strata. Jeżeli w danym roku podatkowym, za który sporządzasz właśnie rozliczenie także wystąpiła strata, takie odliczenie nie będzie możliwie. Może więc wystąpić sytuacji, gdy w każdym z pięciu kolejnych lat nie wystąpił dochód, poprzedniej straty nie odliczysz w ogóle.

Pamiętaj też, że zawieszenie działalności nie wpływa na przerwanie biegu pięcioletniego terminu odliczenia straty.

W jakiej wysokości odliczysz stratę?

Do 2018 r. obowiązywała zasada, że można ją odliczyć w dowolnej proporcji jaką sobie ustalimy, maksymalnie przez 5 lat, jednakże w kwocie nie większej niż 50% kwoty poniesionej straty w jednym roku podatkowym. Jeżeli więc osiągnąłeś wtedy dostatecznie wysokie dochody z tego samego źródła przychodów, z który poniesiona była strata – będziesz mógł miałeś możliwość rozliczenia całej straty w ciągu dwóch lat podatkowych. W danym okresie rozliczeniowym możliwa więc była do być rozliczona część straty z kilku poprzednich lat. W takim przypadku dla każdej straty z danego roku ustalałeś oddzielnie wysokość odliczenia, oczywiście stosując zasadę maksymalnego odliczenia 50% starty z każdego roku.

Natomiast od 2019 r. podatnik ma dwie możliwości odliczenia straty:

 1. może jak dotychczas o wysokość straty z danego źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty,
 2. lub obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł - nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Pamiętajmy jednak, że jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł stosuje się do strat za lata podatkowe, które rozpoczynają się po 31 grudnia 2018 r.

Zasady te nie dotyczą strat:

 • z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 • z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
 • z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da,
 • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Jeżeli w tym czasie zmieni się formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może obniżyć przychód o wysokość straty, która nie została odliczona od dochodu.

Sposób odliczenia

Przy rozliczaniu straty należy przestrzegać zasady, że strata z danego źródła przychodu może być odliczona jedynie z dochodów z tego samego źródła.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje, czy stratę z lat ubiegłych należy rozliczać dopiero w zeznaniu rocznym, czy też możliwe będzie pomniejszanie dochodu już w bieżących miesięcy. W przypadku, gdy podatnik pomimo dokonywania odliczenia części straty z lat ubiegłych w trakcie roku podatkowego z dochodu bieżącego (zaliczkowo), w ostatecznym rozliczeniu za ten rok podatkowy nie osiągnął dochodu, lecz stratę, w związku z czym nie będzie mógł skorzystać z odliczenia, nie traci kwoty straty, którą „zaliczkowo” odliczył. Kwota ta może być bowiem odliczona w kolejnych latach podatkowych.

Podejmując decyzję o stosowaniu odliczenia starty już bieżących odliczeniach (zaliczkach), nie możesz przewidzieć jak zakończy się dany rok podatkowy i czy wystąpi dochód, by takową móc odliczyć. Jeżeli więc zdarzy się, że dochód nie wystąpi, nie musisz korygować odliczonych w trakcie roku zaliczek, po prostu nie dokonujesz w zeznaniu rocznym odliczeń, bowiem odliczenie nie może powiększyć starty bieżącego roku.

Wspólnie z małżonkiem

Wspólne rozliczenie z małżonkiem możliwe będzie także w sytuacji, gdy jedno z małżonków poniosło stratę, jednakże w takim wypadku odliczenie starty nie będzie możliwe, bowiem od dochodu współmałżonka nie będzie można odjąć straty poniesionej drugiego.

Jaką deklarację wybrać ?

Kwotę odliczonej w roku podatkowym straty wykazuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub deklaracji PIT 36L lub w deklaracji PIT-28 lub w deklaracji PIT-38 w zależności od źródła poniesionej stary.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020