Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

Ile mam czasu na złożenie deklaracji?

Na złożenie większości formularzy podatkowych mamy czas do końca kwietnia, aczkolwiek w praktyce terminy mogą ulec zmianie ze względu na wypadające dni wolne tj. sobota lub niedziela. Wówczas ostatni dzień na złożenie deklaracji będzie przypadał na kolejny dzień pracujący, dlatego w roku 2021 swoje zeznanie podatkowe złożysz w następujących terminach:

Deklaracja Termin
PIT 16A (podatek opłacony w formie karty podatkowej)
PIT 19A (formularz przeznaczony dla duchownych)
31.01.2021
PIT 40A (dotyczy składek ZUS za świadczeniobiorcę) 02.03.2021
PIT 28 (firmy rozliczane ryczałtem) od 15.02.2021 do 01.03.2021
PIT 36, PIT 36S (za działalność gospodarczą)
PIT 36L, PIT 36LS (za działalność gospodarczą rozliczaną liniowo)
PIT 37 (za dochody uzyskane z tytułu umowy: o pracę, o dzieło, zlecenie)
PIT 38 (za dochody uzyskane z giełdy)
PIT 39 (za dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości)
30.04.2021

Kto powinien deklarację złożyć

Zeznanie podatkowe muszą złożyć wszyscy Ci, którzy w danym roku uzyskiwały jakieś przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli więc nie uzyskiwałeś żadnych przychodów nie masz obowiązku złożenia deklaracji w wyżej wymienionych terminach.

Natomiast jeżeli uzyskałeś w danym roku podatkowym stratę to powinieneś złożyć deklarację, bowiem Twoim obowiązkiem jest wykazanie przychodów z danego roku, a uprawnieniem – wykazanie kosztów uzyskania lub straty z lat poprzednich. Deklaracja ze stratą może jednak okazać się przydatna w następnych latach, ponieważ stratę możesz odliczać od dochodu w kolejnych latach podatkowych przez 5 lat, nie więcej niż 50% straty rocznie. Termin złożenia deklaracji będzie Cię obowiązywał taki jak wykazany powyżej w tabeli.

Jeżeli uzyskiwałeś jedynie kwoty zwolnione z opodatkowania to deklaracji nie składasz. Inaczej się to będzie miało, gdy uzyskiwałeś przychody opodatkowane oraz zwolnione z opodatkowania lub nie podlegające w ogóle podatkowi – w zeznaniu rocznym deklarujesz wyłącznie przychody opodatkowane, niezwolnione. Terminy składania deklaracji jakie Cię obowiązują są wykazane powyżej.

W przypadku, gdy jesteś nierezydentem i uzyskujesz przychody w Polsce to jesteś obowiązany złożyć swoje zeznanie podatkowe. Jeżeli natomiast podatek jest pobierany ryczałtowo przez płatnika wówczas nie składasz deklaracji. Jeśli jesteś obowiązany złożyć zeznanie to wiedz, że powinno one być złożone do dnia opuszczenia terytorium kraju. Dotyczy to również gdy opuszczasz w trakcie roku podatkowego terytorium Polski. Jeżeli natomiast osiągnąłeś dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku, a jeśli do upływu terminów ustawowych nie opuszczasz kraju – obowiązują Cię terminy wskazane powyżej.

Forma złożenia a termin

Deklarację możesz złożyć: osobiście w urzędzie, przez Internet w wersji elektronicznej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przy czym warto pamiętać, że jeżeli zdecydujesz się na wysyłkę pocztową (jest to forma alternatywna do osobistego złożenia deklaracji w urzędzie i pozwala złożyć Twój PIT w przypadku zamknięcia urzędu) to powinna ona być w formie listu poleconego. Za datę złożenia PIT bowiem, uznaje się datę stempla pocztowego a potwierdzenie nadania jest dla Ciebie poświadczeniem, iż dopełniłeś swojego obowiązku podatkowego. W przypadku gdy zdecydujesz się na wysyłkę elektroniczną termin końcowy mija o godzinie 23:59 w wyżej wymienionych datach.

Nie zwlekaj więc z wysłaniem swojego zeznania podatkowego, gdyż podatnicy którzy nie wywiążą się ze swojego obowiązku we wskazanym terminie muszą liczyć się z konsekwencjami i karą za opóźnienie.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2020 przez internet>>

Termin pobrania UPO

W przypadku, gdy składasz PIT w formie elektronicznej to pamiętaj o pobraniu od razu Urzędowego Poświadczenia Odbioru – jest to jedyny dokument potwierdzający przyjęcie deklaracji do Urzędu. Urzędowe Poświadczenie Odbioru stanowi najważniejsze dla Ciebie potwierdzenie weryfikacji przesłania druku PIT przez Internet. Potwierdza on poprawność wysyłki druku PIT pod względem formalnym. Otrzymanie numeru UPO jest zatem potwierdzeniem, że druk znalazł się w organie podatkowym w dacie, w której numer ten został przekazany podatnikowi składającemu zeznanie podatkowe. Dobrze jest pobrać ten dokument jeszcze w dacie możliwego złożenia deklaracji ze względu na ewentualną możliwość ponownej wysyłki deklaracji np. w przypadku pomyłki w danych autoryzujących.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020