Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Jeżeli w trakcie roku podatkowego opłacałeś samodzielnie składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z Tobą współpracujących – masz prawo odliczyć te składki od podatku dochodowego za ten rok.

Prawo do odliczenia będziesz miał również w przypadku, gdy Twoje składki na ubezpieczenie zdrowotne w trakcie roku podatkowego potrącał płatnik.

Kwota składki zdrowotnej, o którą zmniejszasz podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Zakres składek zdrowotnych podlegających odliczeniu

W pierwszej kolejności odliczysz tzw. “polskie” składki zdrowotne, czyli takie, które opłacałeś pracując w kraju. Będą to między innymi następujące składki:

 1. opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez Ciebie zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 2. pobrane w roku podatkowym przez pracodawcę zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W przypadku, gdy jesteś przedsiębiorcą to z własnych środków finansujesz składki zdrowotne za osobę współpracującą. Masz więc prawo do obniżenia podatku dochodowego o opłacone za tę osobę składki.

Ważne! Nie obniżysz składek „polskich”, których:

 • podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,
 • podstawę wymiaru stanowi dochód wolny od podatku, także tych do których zastosowano ulgę dla młodych.

W drugiej kolejności odliczysz tzw. „składki zagraniczne”, czyli takie, które zapłacone zostały w roku podatkowym na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne Twoje lub osób z Tobą współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej.

Ważne! Obniżenie podatku dochodowego o opłacone składki, w przypadku gdy jesteś przedsiębiorcą i finansujesz takie składki za osobę współpracującą nie będzie Cię dotyczyć jeżeli:

 • zostały one zapłacone w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, które zostały odliczone od dochodu (przychodu) lub podatku w tym państwie albo zostały odliczone od dochodu (przychodu) w Polsce (jako tzw. „zagraniczne” składki społeczne);
 • nie istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne;
 • podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2021 w Programie PIT Format >>

Kwota i sposób odliczenia

Jak już wcześniej zostało wspomniane kwota składki zdrowotnej, o którą zmniejszysz podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Istotną rzeczą jest również fakt, iż odliczenie składek zdrowotnych nie może przekroczyć kwoty podatku oraz to, że odliczeniu od podatku podlegają jedynie składki zdrowotne rzeczywiście zapłacone przez Ciebie w roku podatkowym. Nie odliczysz więc od podatku składki należnej, ale faktycznie nie zapłaconej.

Z odliczenia skorzystasz zarówno, gdy jesteś przedsiębiorcą opodatkowanym na zasadach ogólnych, na podatku liniowym lub gdy jesteś ryczałtowcem, jak również w przypadku gdy rozliczasz się w formie karty podatkowej. Pamiętaj jednak, że np. odliczenie składek zdrowotnych od podatku zryczałtowanego uniemożliwi odliczenie tych samych składek od podatku opłacanego według skali podatkowej.

Wysokość wydatków na składki zdrowotne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. tak więc dowodem potwierdzającym zapłatę składek może być każdy dokument tj. np. dowód wpłaty przelewu, wyciąg bankowy czy stosowne zaświadczenie wydane przez uprawniony organ o kwocie zapłaconych składek.

Składki zdrowotne należy wykazać w zeznaniu podatkowym:

 • PIT-36 – w części I. Odliczenia od podatku
 • PIT-36L – w części H
 • PIT-37 – w części G
 • PIT-28 – w części H. Odliczenia od ryczałtu

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020