Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Od roku 2022 za sprawą postanowień Polskiego Ładu nie można już odliczyć składki zdrowotnej od przychodu. Wyjątkiem są osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonalnego lub na liniowce, ale do wysokości limitu. Odliczenia jednak dokonujemy wówczas nie od podatku a pomniejszamy dochód.

Odliczenie dotyczy zarówno składek opłacanych za siebie jak i osób współpracujących. Limit takiego odliczenia jest jeden i obejmuje łączną sumę zapłaconych składek zdrowotnych z obu tytułów.

Ważne! Odliczenie dotyczyć może tylko należnych i zapłaconych w danym roku podatkowym składek zdrowotnych. Jeżeli liniowiec zaliczył składkę zdrowotną do kosztów uzyskania przychodu, nie może już jej drugi raz odliczyć od dochodu w zeznaniu.

Kwota i sposób odliczenia

Jak już wcześniej zostało wspomniane kwota składki zdrowotnej jest limitowana i tak w przypadku:

 • ryczał ewidencjonowanego – limit ten wynosi 50% zapłaconych składek zdrowotnych,
 • podatku liniowym – odliczenie nie może przekroczyć kwoty 10 200 zł.

Z odliczenia nie skorzystają rozliczający podatek wg skali.

Wysokość wydatków na składki zdrowotne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. tak więc dowodem potwierdzającym zapłatę składek może być każdy dokument tj. np. dowód wpłaty przelewu, wyciąg bankowy czy stosowne zaświadczenie wydane przez uprawniony organ o kwocie zapłaconych składek.

Składki zdrowotne należy wykazać w zeznaniu podatkowym:

 • PIT-36L – w części F
 • PIT-28 – w części E.4

Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2023 w Programie PIT Format >>