Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Ulga internetowa

Jeżeli jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych płacisz za użytkowanie sieci Internet, będziesz mógł skorzystać z tzw. ulgi internetowej, ale pod kilkoma warunkami o których przeczytaj poniżej.

Warunki skorzystania z ulgi internetowej

Po pierwsze odliczenia w ramach ulgi internetowej możesz dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystałeś z tej ulgi.

Po drugie posiadasz dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z tytułu użytkowania sieci internet zawierające w szczególności: dane identyfikujące Ciebie, jako kupującego/odbiorcę usługi, dane sprzedającego (dostawcy usług internetowych), rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty (np. faktury VAT, rachunki, dowód wpłaty lub też potwierdzenie przelewu, ale pod warunkiem, że jako jego tytuł wskazana będzie płatność za dostęp do Internetu).

Po trzecie w latach wcześniejszych nie korzystałeś z tej ulgi albo po raz pierwszy skorzystałeś z niej w zeznaniu za rok poprzedni.

Pamiętaj też, że jeżeli zaliczyłeś te wydatki do kosztów uzyskania przychodów lub zostały one odliczone na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie, nie będziesz mógł zastosować tego odliczenia.

Jeżeli rozliczasz się na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, uzyskałeś dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu lub umów o podobnym charakterze, z ulgi internetowej możesz skorzystać już w trakcie roku podatkowego. Co oznacza, że możesz zastosować odliczenie przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu, jednakże „ostatecznego” rozliczenia dokonujesz już w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jakie wydatki odliczysz

Odliczasz wyłącznie wydatki związane z użytkowaniem internetu, niezależnie od miejsca, w którym z niego korzystałeś oraz formy dostępu. Zatem odliczysz wydatki poniesione w związku z użytkowaniem internetu np. w kawiarence internetowej, w miejscu zamieszkania poprzez stałe łącze, lub bezprzewodowo za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym.

Nie odliczysz natomiast wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci internet, jeżeli dostęp do internetu jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej czy telefonu stacjonarnego, z dokumentu wystawionego przez dostawcę usługi musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie internetu.

Zakupując tzw. „pakiety usług” typu np. „telewizja plus Internet”, sprawdź dokładnie umowę z dostawcą, musi więc w niej dokładnie wynikać jaką część płatności stanowi Internet, a jaką dodatkowa usługa. W przypadku braku takiego zapisu nie możesz sam dokonać podziału tej opłaty. W takim wypadku ulga nie będzie przysługiwała.

Pamiętaj też, że odliczyć możesz całą kwotę wskazaną do zapłaty, czyli kwotę brutto.

Limit odliczenia

Roczny limit ulgi internetowej wynosi 760 zł i dotyczy podatnika, oznacza to że odliczasz wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym z tytułu użytkowania sieci internet w kwocie nie wyższej niż 760 zł.

Odliczenie nie może być większe niż dochód danego roku, kwota, która nie znajdzie pokrycia w dochodach nie podlega odliczeniu w kolejnych latach.

Kto odliczy ulgę internetową

Skorzystają z niej podatnicy podatku dochodowego obliczanego na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym przypadku odliczeń dokonasz od dochodu oraz podatnicy podatku dochodowego obliczanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych tu odliczysz daną kwotę od przychodu.

Wiedź też, że jeżeli umowę dostępu do internetu zawarło wspólnie kilka osób, to każdej z nich przysługuje prawo do ulgi internetowej w ramach odrębnego limitu, pod warunkiem, że każda z nich posiada dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z tego tytułu. Co oznacza, że w przypadku, gdy każdy z małżonków chce skorzystać z odliczenia, na faktury powinny być wymienione imiona i nazwiska obojga małżonków.

Którą deklarację wybrać

Odliczeń dokonujesz w zeznaniu podatkowym Pit-36, Pit-37 lub Pit-28, do którego (których) dołączasz formularz PIT-O.

Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2019 w Programie PIT Format >>

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2019 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2019 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2019 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2018 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2019
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2018 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2019 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2018 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2018 online, także pit-37 i inne pity 2018