Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Ulga internetowa

Jeżeli jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych płacisz za użytkowanie sieci Internet, będziesz mógł skorzystać z tzw. ulgi internetowej, ale pod kilkoma warunkami o których przeczytaj poniżej.

Warunki skorzystania z ulgi internetowej

Po pierwsze odliczenia w ramach ulgi internetowej możesz dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystałeś z tej ulgi.

Po drugie posiadasz dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z tytułu użytkowania sieci internet zawierające w szczególności: dane identyfikujące Ciebie, jako kupującego/odbiorcę usługi, dane sprzedającego (dostawcy usług internetowych), rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty (np. faktury VAT, rachunki, dowód wpłaty lub też potwierdzenie przelewu, ale pod warunkiem, że jako jego tytuł wskazana będzie płatność za dostęp do Internetu).

Po trzecie w latach wcześniejszych nie korzystałeś z tej ulgi albo po raz pierwszy skorzystałeś z niej w zeznaniu za rok poprzedni.

Pamiętaj też, że jeżeli zaliczyłeś te wydatki do kosztów uzyskania przychodów lub zostały one odliczone na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie, nie będziesz mógł zastosować tego odliczenia.

Jeżeli rozliczasz się na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, uzyskałeś dochody (przychody) z pozarolniczej działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej, najmu lub umów o podobnym charakterze, z ulgi internetowej możesz skorzystać już w trakcie roku podatkowego. Co oznacza, że możesz zastosować odliczenie przy obliczaniu zaliczki lub ryczałtu, jednakże „ostatecznego” rozliczenia dokonujesz już w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jakie wydatki odliczysz

Odliczasz wyłącznie wydatki związane z użytkowaniem internetu, niezależnie od miejsca, w którym z niego korzystałeś oraz formy dostępu. Zatem odliczysz wydatki poniesione w związku z użytkowaniem internetu np. w kawiarence internetowej, w miejscu zamieszkania poprzez stałe łącze, lub bezprzewodowo za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym.

Nie odliczysz natomiast wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci internet, jeżeli dostęp do internetu jest tylko jedną z usług kupowanych u danego dostawcy, obok np. telewizji kablowej czy telefonu stacjonarnego, z dokumentu wystawionego przez dostawcę usługi musi wynikać kwota wydatków za użytkowanie internetu.

Zakupując tzw. „pakiety usług” typu np. „telewizja plus Internet”, sprawdź dokładnie umowę z dostawcą, musi więc w niej dokładnie wynikać jaką część płatności stanowi Internet, a jaką dodatkowa usługa. W przypadku braku takiego zapisu nie możesz sam dokonać podziału tej opłaty. W takim wypadku ulga nie będzie przysługiwała.

Pamiętaj też, że odliczyć możesz całą kwotę wskazaną do zapłaty, czyli kwotę brutto.

Limit odliczenia

Roczny limit ulgi internetowej wynosi 760 zł i dotyczy podatnika, oznacza to że odliczasz wydatki faktycznie poniesione w roku podatkowym z tytułu użytkowania sieci internet w kwocie nie wyższej niż 760 zł.

Odliczenie nie może być większe niż dochód danego roku, kwota, która nie znajdzie pokrycia w dochodach nie podlega odliczeniu w kolejnych latach.

Kto odliczy ulgę internetową

Skorzystają z niej podatnicy podatku dochodowego obliczanego na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym przypadku odliczeń dokonasz od dochodu oraz podatnicy podatku dochodowego obliczanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych tu odliczysz daną kwotę od przychodu.

Wiedź też, że jeżeli umowę dostępu do internetu zawarło wspólnie kilka osób, to każdej z nich przysługuje prawo do ulgi internetowej w ramach odrębnego limitu, pod warunkiem, że każda z nich posiada dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z tego tytułu. Co oznacza, że w przypadku, gdy każdy z małżonków chce skorzystać z odliczenia, na faktury powinny być wymienione imiona i nazwiska obojga małżonków.

Którą deklarację wybrać

Odliczeń dokonujesz w zeznaniu podatkowym Pit-36, Pit-37 lub Pit-28, do którego (których) dołączasz formularz PIT-O.

Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2023 w Programie PIT Format >>