Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i poniosłeś wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego od 2022r. masz możliwość pomniejszyć swój dochód o ulgę z tego tytułu. Z preferencji tej nie skorzystają jednakże płatnicy karty podatkowej.

Limity ulgi

Obowiązują dwa limity odliczenia w ramach ulgi:

 • 2.500 zł – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących,
 • 1.000 zł – u pozostałych podatników (zobligowanych do stosowania kas fiskalnych)
 • 200% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 2000 zł w roku podatkowym (łącznie przez dwa lata nawet 4000 zł!), odliczenie przysługuje w każdym roku podatkowym, w którym poniesiono wydatki, w sytuacji, gdy wydatków dokonuje mały podatnik, któremu w roku podatkowym przysługuje prawo do otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT w przeciągu 15 dni przez co najmniej siedem miesięcy lub u rozliczającego się kwartalnie - przez co najmniej 2 kwartały.

Limitów tych nie łączymy, ani nie powielamy w przypadku zakupu większej ilości terminali jest on jeden. Ale z drugiej strony, jest powyższe limity są roczne, co oznacza, iż w sumujemy wydatki tylko w obrębie jednego roku i poprawujemy z limitem.

Z ulgi tej skorzystasz przez dwa kolejne lata, czyli zaliczysz do niej nie tylko wydatki poniesione w roku montażu terminala, ale też te poniesione w kolejnym.

Wydatki te nie mogą być jednakże z jakikolwiek sposób zwrócone podatnikowi. Jeżeli korzystałeś z Programu Polska Bezgotówkowa, to będziesz mógł odliczyć opłaty związane z użytkowaniem terminala, ale po raz pierwszy dopiero za rok, w którym zaprzestałeś korzystania z programu.

Co można odliczyć

Odliczeniu podlegają wydatki:

 • na nabycie terminala płatniczego
 • opłaty, o których mowa w art. 2 pkt 19a–19ab ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814) np. opłata interchange , opłata akceptanta , opłata systemowa – opłatę z tytułu transakcji płatniczej wykonywanej przy użyciu karty płatniczej lub instrumentu płatniczego opartego na karcie, o którym mowa w art. 2 pkt 20 rozporządzenia (UE) 2015/751, stanowiącą przychód organizacji kartowej
 • opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Jeżeli podatnik jest płatnikiem VAT sumuje poniesione wydatki w kwocie netto.

Zeznanie roczne

Ulgę tę odliczyć można na PIT 36, PIT-36S,  PIT 36L, PIT_36LS, PIT 28, PIT-28S.

Z ulgi może skorzystać odliczenia przedsiębiorstwo w spadku, gdy podatnik zmarł przed upływem okresu korzystania z ulg i nie odliczył wydatkowanej kwoty w swoim zeznaniu. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż przedsiębiorstwo w spadku tę nieodliczoną kwotę może odliczyć tylko w okresie, w jakim prawo to przysługiwało zmarłemu podatnikowi.