Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Ulga na pomoc domową

Ulga ta zwana także ulga aktywacyjną jest kolejną ulgą na prawach nabytych, co znaczy, że dotyczy tylko tych, którzy kontynuują jej stosowanie.

Komu przysługuje ulga?

Z ulgi tej skorzystają podatnicy prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe, którzy opodatkowani są na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego i ponoszą wydatki związane z zatrudnieniem do pomocy w tym gospodarstwie osoby bezrobotnej, która nie jest z nim spokrewniona lub spowinowacona do drugiego stopnia. Tak umowa aktywizacyjna musiała zostać zawarta w formie pisemnej i dotyczyć wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego lub opieką nad osobą w nim zamieszkującą.

O zawarciu jej należał poinformować urząd pracy właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu bezrobotnego, umowa musi być bowiem w nim zarejestrowana, a poniesione własnych środków wydatki musiały dotyczyć opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej. Ważne jest, by odliczenie to dotyczy wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r. Jeżeli po dniu 31 grudnia 2006 r. zawarłeś lub przedłużyłeś taką umowę ulga ta nie będzie Ci już przysługiwała. Pamiętaj więc, że by skorzystać z tej ulgi taka umowa nie może być przerwana.

Limit odliczenia

Ulga aktywacyjna nie jest limitowana. Możesz odliczyć całą kwota poniesionych w danym roku podatkowym wydatków w związku z ubezpieczeniem danej osoby.

Dowody stwierdzającymi poniesienie wydatków są potwierdzenia wpłat na rachunek bankowy ZUSu lub dowód wpłaty w kasie oddziału. Musisz też posiadać zaświadczenie o rejestracji umowy aktywizacyjnej. Pamiętaj, nie dołączasz ich do deklaracji podatkowej, ale przechowujesz przez okres 5 lat od końca roku, w którym złożyłeś zeznanie, na wypadek ewentualnej kontroli.

Jak dokonać odliczenia?

Odliczenia dokonuje się od podatku. Zapłacone składki społeczne finansowane przez płatnika z okresu 12 miesięcy nieprzerwanego okresu trwania umowy aktywacyjnej wykazujemy w załączniku do głównego zeznania – PIT-O.

Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2019 w Programie PIT Format >>

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2019 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2019 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2019 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2018 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2019
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2018 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2019 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2018 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2018 online, także pit-37 i inne pity 2018