Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Ulga na pomoc domową

Ulga ta zwana także ulga aktywacyjną jest kolejną ulgą na prawach nabytych, co znaczy, że dotyczy tylko tych, którzy kontynuują jej stosowanie.

Komu przysługuje ulga?

Z ulgi tej skorzystają podatnicy prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe, którzy opodatkowani są na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego i ponoszą wydatki związane z zatrudnieniem do pomocy w tym gospodarstwie osoby bezrobotnej, która nie jest z nim spokrewniona lub spowinowacona do drugiego stopnia. Tak umowa aktywizacyjna musiała zostać zawarta w formie pisemnej i dotyczyć wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego lub opieką nad osobą w nim zamieszkującą.

O zawarciu jej należał poinformować urząd pracy właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu bezrobotnego, umowa musi być bowiem w nim zarejestrowana, a poniesione własnych środków wydatki musiały dotyczyć opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej. Ważne jest, by odliczenie to dotyczy wydatków ponoszonych do końca obowiązywania umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r. Jeżeli po dniu 31 grudnia 2006 r. zawarłeś lub przedłużyłeś taką umowę ulga ta nie będzie Ci już przysługiwała. Pamiętaj więc, że by skorzystać z tej ulgi taka umowa nie może być przerwana.

Limit odliczenia

Ulga aktywacyjna nie jest limitowana. Możesz odliczyć całą kwota poniesionych w danym roku podatkowym wydatków w związku z ubezpieczeniem danej osoby.

Dowody stwierdzającymi poniesienie wydatków są potwierdzenia wpłat na rachunek bankowy ZUSu lub dowód wpłaty w kasie oddziału. Musisz też posiadać zaświadczenie o rejestracji umowy aktywizacyjnej. Pamiętaj, nie dołączasz ich do deklaracji podatkowej, ale przechowujesz przez okres 5 lat od końca roku, w którym złożyłeś zeznanie, na wypadek ewentualnej kontroli.

Jak dokonać odliczenia?

Odliczenia dokonuje się od podatku. Zapłacone składki społeczne finansowane przez płatnika z okresu 12 miesięcy nieprzerwanego okresu trwania umowy aktywacyjnej wykazujemy w załączniku do głównego zeznania – PIT-O.

Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2023 w Programie PIT Format >>