Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Ulgi i odliczenia

Ulgi oraz odliczenia w podatkach są dość istotnym elementem dla każdego z nas. Są one bowiem udzielane przez ustawodawcę w szczególności ze względów społecznych i ekonomicznych. Ponadto ich celem jest zwiększenie sprawiedliwości opodatkowania, a tym samym obniżenie ciężaru, jaki możemy ponieść przy rocznym zeznaniu podatkowym.

Jakie są dostępne ulgi i odliczenia w podatkach oraz jakie są dokumenty potrzebne, aby z nich skorzystać:

Możemy podzielić je na odliczenia od dochodu i na odliczenia od podatku:

 1. Od dochodu:

  • składki społeczne ZUS – w przypadku przedsiębiorcy dowody opłacania składek, w przypadku pracowników PIT-11 od pracodawcy oraz RMUA
  • Składki zdrowotne – dotyczy tylko przedsiębiorcy rozliczającego się ryczałtem ( 50% zapłaconych składek) lub podatkiem liniowym (całość zapłaconych składem, max. 10 200 zł) na podstawie dowodów opłacania składek, RMUA
  • darowizny:
   • krew i osocze – zaświadczenie jednostki krwiodawstwa o ilości oddanej krwi
   • kościół, kult religijny – dowód wpłaty na rachunek obdarowanego, oświadczenie o jej przyjęciu
   • pożytek publiczny – jw.
   • publicznym szkołom na cele kształcenia zawodowego
   • na cele odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie
  • internet – imienne faktury
  • zwrot nienależnych świadczeń – dane zwracającego, otrzymującego, informacje o tytule świadczenia, kwota zwrotu
  • IKZE – na dokumencie: dane opłacającego składkę, instytucji finansowej, opłacona kwota, rodzaj świadczenia (za co płatność)
  • rehabilitacja – umowa własności (współwłasności) pojazdu + potwierdzenie zlecenia i odbycia zabiegów; gdy wymagane dodatkowo – potwierdzenie stopnia niepełnosprawności.; przewodnik (obowiązek wskazania osoby przewodnika), pies asystujący (certyfikat); inne wydatki, w tym leki, sprzęt rehabilitacyjny, ułatwiający funkcjonowanie – dane nabywcy, sprzedawcy, za co płatność, ile zapłacono za wydatek na cele rehabilitacyjne lub ułatwiające wykonywanie czynności życiowych; w przypadku wydatków na leki lub niezbędne zabiegi – dokumentacja medyczna od lekarza lub udokumentowana konieczność przeprowadzenia takiej terapii,
  • budowlana – faktury lub inne dokumenty za poniesione wydatki.
  • ulga termoizolacyjna – faktury lub inne dokumenty za poniesione wydatki.
  • ulga na zabytki – faktury od podatnika VAT
  • ulga na stworzenie nowego produktu - faktury, dokumenty potwierdzające koszt
  • ulga na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe – dowód zapłaty
  • na inwestycję w spółkę alternatywną
  • ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę- faktury, dokumenty potwierdzające koszt
  • na składki na związki zawodowe - dowód zapłaty
  • ulga na robotyzację - dokument potwierdzający płatność .
 2. Od podatku:

  • ulga prorodzinna – bez dowodów, istotny jest okres sprawowania opieki oraz uprawnienia do jej sprawowania
  • ulga abolicyjna – poświadczenie o wartości podatku zapłaconego za granicą za dany rok
  • ulga budowlana – z zgodnie z przepisami obowiązującymi w trakcie uzyskiwania praw do ulg (prawa nabyte)
  • ulga odsetkowa – potwierdzenie banku o wartości opłaconych w roku odsetek
  • szkolenie uczniów – decyzja o uldze uczniowskiej z organu podatkowego
  • pomoc domowa – dowód opłacenia składek ZUS i umowa aktywizacyjna

Inne odliczenia:

 • strata – nie wymagane, podstawą jest deklaracja za poprzednie lata
 • 1,5% podatku

Kliknij i rozlicz każdą ulgę w PIT 2023 w Programie PIT Format >>