Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

Umowa o dzieło i zlecenie

Umowa zlecenia oraz umowa o dzieło należą do tzw. umów o charakterze cywilnoprawnym.
Są to umowy zawierane pomiędzy dwoma stronami i mają one charakter pisemny. W umowach takich są określane prawa i obowiązki poszczególnych stron umowy.

Umowa zlecenia dotyczy wykonania przez Ciebie określonej w umowie czynności prawnej, za którą otrzymujesz od pracodawcy, wskazane w umowie, wynagrodzenie. Natomiast w przypadku umowy o dzieło, Twoim obowiązkiem jako przyjmującego zlecenie, jest wykonanie określonego w umowie dzieła, natomiast obowiązkiem zlecającego (pracodawcy) jest zapłata wynagrodzenia, w wysokości określonej w umowie.

Na jakim formularzu powinieneś się rozliczyć?

W przypadku obu tych umów, zleceniodawca (pracodawca) pełni funkcję płatnika i pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oznacza to, że Ty jako zleceniobiorca (zatrudniony) uzyskujesz wówczas kwotę netto i nie musisz martwić się już nad prawidłowością obliczania i terminem odprowadzenia zaliczek na podatek. Osiągając dochody z wykonywanej umowy cywilnoprawnej, rozliczysz się z urzędem skarbowym na formularzu PIT-37.

Dochody, które osiągnąłeś w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej lub ich większej ilości, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej – 17 i 32%. W przypadku, gdy zawierałeś umowy, których wysokość nie przekroczyła 200 zł miesięcznie od jednego płatnika, w takiej sytuacji podatek był pobierany w formie ryczałtu, czyli w wysokości 17% i odprowadzany w trakcie roku podatkowego. Dochody tego typu nie muszą być uwzględnianie przez Ciebie w deklaracji rocznej PIT-37.

Co jest potrzebne do wypełnienia zeznania rocznego?

Swój PIT wypełnisz na podstawie otrzymanych od pracodawców formularzy PIT-11, w których zawarte są następujące informacje:

 • wysokość osiągniętego w trakcie roku podatkowego przychodu,
 • wysokość kosztów uzyskania przychodu,
 • wysokość zaliczek pobranych na podatek dochodowy,
 • wysokość pobranych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotnej

W przypadku wysokości kosztów uzyskania przychodu różnią się one w zależności od zawartej umowy - maksymalne koszty uzyskania przychodu wynoszą 50% (koszty związane z prawami autorskimi), natomiast minimalnie 20%.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego, zawarłeś kilka umów z różnymi zleceniodawcami, każdy z nich powinien Ci przesłać do końca lutego PIT-11. W konsekwencji możesz takich PIT-ów otrzymać wiele, upewnij się wówczas czy wszystkie do Ciebie dotarły. W przypadku ich braku - zgłoś się do swojego zleceniodawcy w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podatek od umów cywilnoprawnych.

Podatek obliczysz poprzez zsumowanie dochodów osiągniętych ze wszystkich umów, źródeł. Następnie całkowitą wysokość osiągniętego dochodu, możesz pomniejszyć o przysługujące ulgi i odliczenia, które odejmowane są od dochodu. Dopiero od otrzymanej kwoty naliczysz należny podatek, który również możesz zmniejszyć o ulgi i odliczenia, które są możliwe do odliczenia od podatku. Po dokonaniu takich obliczeń będzie widoczne na deklaracji PIT-37 w jakiej wysokości masz różnicę w podatku oraz czy wystąpiła nadpłata lub niedopłata do podatku.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2020 przez internet>>

W której pozycji na deklaracji PIT-37 wykazać źródła przychodów z umowy zlecenia i o dzieło

Źródła przychodów tj.: umowa zlecenia i o dzieło ujmuje się w deklaracji PIT-37 w osobnym wierszu w części C.1. – „działalność wykonywana osobiście – o której mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy zlecenia i o dzieło).”

Dodatkowo może wystąpić taka sytuacja gdzie, pracodawca może wypłacić Tobie wynagrodzenie z tytułu praw autorskich, wówczas wynagrodzenia wykazuje się w części C.1. w wierszu – ”prawa autorskie i inne prawa o których mowa w art. 18 ustawy.”

Składki na ubezpieczenie społeczne wykazujemy w części D. Odliczenia od dochodu, natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazujemy w część F. Odliczenia od podatku.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020