Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

Formularze ZAP-3 i NIP-7

Formularze ZAP-3 i NIP-7 służą zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego zmian dotyczących osoby podatnika. Nie stanowią one załączników do żadnego zeznania, są samodzielnymi formularzami. Można je składać w każdej chwili roku, choć doświadczenie mówi, że składamy je głównie wraz z zeznaniem podatkowym. Jeżeli więc przeprowadziłeś się, czy też czy też zmieniłeś numer konta bankowego lub też dane kontaktowe (telefon, e-mail), które podałeś poprzednio są już nieaktualne, poinformuj o tym właściwy Urząd Skarbowy.

Pamiętaj, że może to być bardzo istotna czynność, ponieważ zwrot podatkowy dokonany na nieaktualny rachunek bankowy, zostanie zwrócony, a to znacznie wydłuży to czas jego ponownego dostarczenia. Ale również gdy nigdy nie podałeś informacji o koncie bankowej, zwrot otrzymasz przekazem pocztowym, co znacznie wydłuży czas jego otrzymania.

Zgłoszenia tego dokonujemy także, gdy rezygnujemy z formy przekazywania zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy, a wcześniej zgłosiliśmy takowy.

Jaki formularz wybrać

To zależy od Twojego statusu jako podatnika.

Jeżeli więc :

 • Twoim identyfikatorem podatkowym jest PESEL
 • nie prowadzisz działalności gospodarczej
 • nie jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT
 • nie jesteś płatnikiem podatków
 • nie jesteś też płatnikiem składek ZUS,

dla Ciebie jest formularz ZAP -3.

Natomiast druk NIP-7 złożą osoby, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą
 • nie prowadzą działalności gospodarczej, ale zarejestrowane są jako podatnik VAT
 • nie prowadzą działalności gospodarczej, ale są płatnikiem podatków lub płatnikiem składek ZUS
 • nie prowadzą działalności gospodarczej ale nie są objęte rejestrem PESEL.

Formularz NIP-7 ma swoje załączniki, są nimi:

 1. NIP-B - informacja o rachunkach bankowych,
 2. NIP-C - informacja o miejscach prowadzenia działalności.

Jak złożyć ZAP-3 / NIP-7

Wypełniony i podpisany formularz ZAP-3 składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania:

 • osobiście
 • wysyłką listem poleconym
 • za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty (np. przy okazji wymiany dowodu osobistego)
 • przez internet.

Pamiętaj jednak, że wysyłając go przez elektronicznie trzeba posiadać bezpieczny podpis elektroniczny, nie można go bowiem zweryfikować za pomocą danych autoryzujących.

Kliknij i wypełnij PIT 2021 wraz załącznikami w Programie PIT Format >>

Termin złożenia

Osoby posługujące się numerem PESEL, nie mają wyznaczonego przepisami terminu zaktualizowania danych identyfikacyjnych. Inaczej jest natomiast z osobami posługującymi się numerem NIP, czyli w przypadku druku NIP-7, tu aktualizacji danych objętych tym zgłoszeniem należy dokonać w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Kiedy nie trzeba składać ZAP-3 / NIP-7

Jeżeli spośród ww. danych objętych zgłoszeniem ZAP-3 zachodzi konieczność zgłoszenia jedynie aktualnego adresu miejsca zamieszkania, to nie musisz tego robić na tym druku, wystarczy, że podasz nowe dane na formularzu głównym.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020