Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

  1. Jak rozliczyć PIT 2023
  2. Którą deklarację wybrać
  3. Który załącznik wybrać
  4. Złożenie deklaracji
  5. Metody opodatkowania
  6. Źródła przychodów
  7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
  8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
  9. Danina solidarnościowa
  10. Zerowy PIT dla młodych
  11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
  12. Zerowy PIT dla emerytów
  13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
  14. Doliczenia do dochodu o podatku
  15. Ulgi i odliczenia
  16. 1,5 procent podatku
  17. Złożenie zeznania
  18. Zwrot nadpłaty podatku
  19. Zapłata podatku
  20. Najczęściej popełniane błędy
  21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
  22. Korekta deklaracji
  23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Formularze ZAP-3 i NIP-7

Formularze ZAP-3 i NIP-7 służą zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego zmian dotyczących osoby podatnika. Nie stanowią one załączników do żadnego zeznania, są samodzielnymi formularzami. Można je składać w każdej chwili roku, choć doświadczenie mówi, że składamy je głównie wraz z zeznaniem podatkowym. Jeżeli więc przeprowadziłeś się, czy też czy też zmieniłeś numer konta bankowego lub też dane kontaktowe (telefon, e-mail), które podałeś poprzednio są już nieaktualne, poinformuj o tym właściwy Urząd Skarbowy.

Pamiętaj, że może to być bardzo istotna czynność, ponieważ zwrot podatkowy dokonany na nieaktualny rachunek bankowy, zostanie zwrócony, a to znacznie wydłuży to czas jego ponownego dostarczenia. Ale również gdy nigdy nie podałeś informacji o koncie bankowej, zwrot otrzymasz przekazem pocztowym, co znacznie wydłuży czas jego otrzymania.

Zgłoszenia tego dokonujemy także, gdy rezygnujemy z formy przekazywania zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy, a wcześniej zgłosiliśmy takowy.

Jaki formularz wybrać

To zależy od Twojego statusu jako podatnika.

Jeżeli więc :

  • Twoim identyfikatorem podatkowym jest PESEL
  • nie prowadzisz działalności gospodarczej
  • nie jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT
  • nie jesteś płatnikiem podatków
  • nie jesteś też płatnikiem składek ZUS,

dla Ciebie jest formularz ZAP -3.

Natomiast druk NIP-7 złożą osoby, które:

  • prowadzą działalność gospodarczą
  • nie prowadzą działalności gospodarczej, ale zarejestrowane są jako podatnik VAT
  • nie prowadzą działalności gospodarczej, ale są płatnikiem podatków lub płatnikiem składek ZUS
  • nie prowadzą działalności gospodarczej ale nie są objęte rejestrem PESEL.

Formularz NIP-7 ma swoje załączniki, są nimi:

  1. NIP-B - informacja o rachunkach bankowych,
  2. NIP-C - informacja o miejscach prowadzenia działalności.

Jak złożyć ZAP-3 / NIP-7

Wypełniony i podpisany formularz ZAP-3 składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania:

  • osobiście
  • wysyłką listem poleconym
  • za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty (np. przy okazji wymiany dowodu osobistego)
  • przez internet.

Pamiętaj jednak, że wysyłając go przez elektronicznie trzeba posiadać bezpieczny podpis elektroniczny, nie można go bowiem zweryfikować za pomocą danych autoryzujących.

Kliknij i wypełnij PIT 2023 wraz załącznikami w Programie PIT Format >>

Termin złożenia

Osoby posługujące się numerem PESEL, nie mają wyznaczonego przepisami terminu zaktualizowania danych identyfikacyjnych. Inaczej jest natomiast z osobami posługującymi się numerem NIP, czyli w przypadku druku NIP-7, tu aktualizacji danych objętych tym zgłoszeniem należy dokonać w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Kiedy nie trzeba składać ZAP-3 / NIP-7

Jeżeli spośród ww. danych objętych zgłoszeniem ZAP-3 zachodzi konieczność zgłoszenia jedynie aktualnego adresu miejsca zamieszkania, to nie musisz tego robić na tym druku, wystarczy, że podasz nowe dane na formularzu głównym.