Zmiana danych podatnika – ZAP-3 i NIP-7

ZAP-3 i NIP-7 stanowią niezależne formularze. Stosuje się je w celu poinformowania Urzędu Skarbowego o zmianie danych podatnika lub w razie rezygnacji z wcześniej wybranej formy przekazania zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

Wyślij ZAP-3 i NIP-7 jako e-Deklarację w PIT Format 2017 ‼

Wypełnij
zeznanie podatkowe
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Formularze ZAP-3 i NIP-7

Formularze ZAP-3 i NIP-7 służą zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego zmian dotyczących osoby podatnika. Nie stanowią one załączników do żadnego zeznania, są samodzielnymi formularzami. Można je składać w każdej chwili roku, choć doświadczenie mówi, że składamy je głównie wraz z zeznaniem podatkowym. Jeżeli więc przeprowadziłeś się, czy też czy też zmieniłeś numer konta bankowego lub też dane kontaktowe (telefon, e-mail), które podałeś poprzednio są już nieaktualne, poinformuj o tym właściwy Urząd Skarbowy.

Pamiętaj, że może to być bardzo istotna czynność, ponieważ zwrot podatkowy dokonany na nieaktualny rachunek bankowy, zostanie zwrócony, a to znacznie wydłuży to czas jego ponownego dostarczenia. Ale również gdy nigdy nie podałeś informacji o koncie bankowej, zwrot otrzymasz przekazem pocztowym, co znacznie wydłuży czas jego otrzymania.

Zgłoszenia tego dokonujemy także, gdy rezygnujemy z formy przekazywania zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy, a wcześniej zgłosiliśmy takowy.

Jaki formularz wybrać

To zależy od Twojego statusu jako podatnika.

Jeżeli więc :

 • Twoim identyfikatorem podatkowym jest PESEL
 • nie prowadzisz działalności gospodarczej
 • nie jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT
 • nie jesteś płatnikiem podatków
 • nie jesteś też płatnikiem składek ZUS,

dla Ciebie jest formularz ZAP -3.

Natomiast druk NIP-7 złożą osoby, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą
 • nie prowadzą działalności gospodarczej, ale zarejestrowane są jako podatnik VAT
 • nie prowadzą działalności gospodarczej, ale są płatnikiem podatków lub płatnikiem składek ZUS
 • nie prowadzą działalności gospodarczej ale nie są objęte rejestrem PESEL.

Formularz NIP-7 ma swoje załączniki, są nimi:

 1. NIP-B - informacja o rachunkach bankowych,
 2. NIP-C - informacja o miejscach prowadzenia działalności.

Jak złożyć ZAP-3 / NIP-7

Wypełniony i podpisany formularz ZAP-3 składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania:

 • osobiście
 • wysyłką listem poleconym
 • za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty (np. przy okazji wymiany dowodu osobistego)
 • przez internet.

Pamiętaj jednak, że wysyłając go przez elektronicznie trzeba posiadać bezpieczny podpis elektroniczny, nie można go bowiem zweryfikować za pomocą danych autoryzujących.

Termin złożenia

Osoby posługujące się numerem PESEL, nie mają wyznaczonego przepisami terminu zaktualizowania danych identyfikacyjnych. Inaczej jest natomiast z osobami posługującymi się numerem NIP, czyli w przypadku druku NIP-7, tu aktualizacji danych objętych tym zgłoszeniem należy dokonać w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Kiedy nie trzeba składać ZAP-3 / NIP-7

Jeżeli spośród ww. danych objętych zgłoszeniem ZAP-3 zachodzi konieczność zgłoszenia jedynie aktualnego adresu miejsca zamieszkania, to nie musisz tego robić na tym druku, wystarczy, że podasz nowe dane na formularzu głównym.

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2018 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2018 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2018 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2017 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2018
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2017 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2018 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2017 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2017 online, także pit-37 i inne pity 2017