Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Zapłata podatku.

Jeżeli w roku podatkowym :

 • Twoje zaliczki miesięczne były pobierane według niższego stopnia skali podatkowej, a podatek roczny będziesz musiał już rozliczyć w stawce 32%, ponieważ sumując wszystkie dochody „wszedłeś” na drugi próg podatkowy
 • w trakcie roku została uwzględniona dwa razy ulga podatkowa, np. z działalności i ze stosunku pracy
 • nie wpłacałeś zaliczek na podatek w trakcie roku

– będziesz miał obowiązek zapłacić podatek roczny do terminu końcowego na złożenie zeznania podatkowego.

Podatnik ma obowiązek odprowadzać do urzędu skarbowego każdy – nawet kilkuzłotowy – podatek. Swoje zobowiązanie możesz uregulować przelewem lub gotówką. Dopuszczalne są również płatności za pomocą karty płatniczej, o ile urząd skarbowy ma terminal do obsługi takich transakcji. Wpłaty mogą dokonać za Ciebie członkowie najbliższej rodziny, tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha.

Rachunek PIT

1 stycznia 2020 r. wpłaty z tytułu PIT, ale także i CIT i VAT należy dokonywać wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek podatkowy), nawet należności dotyczące zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych..

Numer mikrorachunku w szybki i prosty sposób można wygenerować na stronie https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. Możesz go również otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym.

Aby wygenerować swój numer podatkowy należy na w/w stronie podać:

 • swój PESEL, gdy jesteś osobą fizyczną lub
 • NIP w przypadku organizacji.

Jeśli jesteś osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą i jednocześnie pracuje na etacie, powinieneś używać mikrorachunku podatkowego, który zawiera PESEL, bez względu na to, że prowadzisz działalność gospodarczą. Jeśli jednak zdarzy się, że zrobisz wpłatę na mikrorachunek z NIP, to zostanie ona zaksięgowana w sposób prawidłowy. Kluczowa w tym przypadku jest prawidłowa identyfikacja wpłacającego.

Mikrorachunek już zawsze będzie przypisany do podatnika, bez względu czy zmieni on miejsce zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT przestaną być aktywne w 31 grudnia 2019 r.

Mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 znaków: LK10100071222YXXXXXXXXXXXX

gdzie:

 • LK oznacza liczbę kontrolną,
 • wartość 10100071 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer rozliczeniowy w NBP,
 • wartość 222 jest stała dla każdego mikrorachunku podatkowego. Wskazuje na numer uzupełniający w NBP,
 • Y=1, gdy użyjesz numeru PESEL,
 • Y=2, gdy użyjesz NIP,
 • po znaku Y będzie podany twój PESEL lub NIP,
 • na kolejnych pozycjach będą zera, tak aby rachunek składał się z 26 znaków.

Uwaga! Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR.. Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacisz na dotychczasowych zasadach.

Terminy zapłat

Jeżeli złożyłeś deklarację wcześniej, podatek możesz zapłacić w terminie późniejszym, ale nie później niż do końca ustawowego terminu rozliczenia podatkowego, czyli do:

 • 30 kwietnia 2024 r. – dla rozliczających ryczałt ewidencjonowany w tym najem prywatny,
 • 30 kwietnia 2024 r. dla wszystkich podatników.

Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

1) przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty podatku w:

 • kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku,
 • w placówce pocztowej,
 • w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
 • w biurze usług płatniczych lub
 • w instytucji płatniczej

albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;

2) w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu.

Kompensata podatków

Kwotę wykazaną do zapłaty w rocznym zeznaniu podatkowym będziesz mógł również pokryć nadwyżkami posiadanymi w innych podatkach, np. w VAT. W takim wypadku będziesz musiał wcześniej złożyć we właściwym urzędzie wniosek o zaliczenie całej lub części nadwyżki na poczet zobowiązań przyszłych.

Odsetki za zwłokę

Pamiętaj, że podatek nie uregulowany w terminie staje się zaległością podatkową i wszelka zwłoka w zapłacie skutkować będzie koniecznością samodzielnego naliczenia i wpłaty oprócz głównej zaległości podatkowej, odsetek podatkowych za zwłokę. W 2023 i 2024 roku stawka odsetek podatkowych wynosi 14,50% w skali roku.

Wiedź też, że odsetki za zwłokę będziesz musiał zapłacić także w sytuacji, gdy pomyliłeś się wyliczeniach w deklaracji lub z powodu uwzględnienia poprzednio dodatkowej większej kwoty przychodów, wystąpi niedopłata, podczas gdy poprzednio była to nadpłata i w związku z powyższym składasz korektę.

Jeżeli sam dostrzeżesz swoją pomyłkę, skorygujesz swoje zeznanie nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia pierwotnej deklaracji i uregulujesz zaległość podatkową w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zapłacisz tylko połowę zwykłej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Jeżeli jednak dokonasz tego po upływie owych 6 miesięcy, to zapłacisz już odsetki podatkowe wyliczeniu w oparciu o całą stawkę.

Wiedź też, że nie zapłacisz odsetek,  jeżeli ich wysokość nie przekroczy trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej – tj. kwoty 8,70 zł. 

Pobierz darmowy Program PIT Format i wydrukuj lub wyślij swój PIT 2023 przez internet >>