Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Wynagrodzenie ze stosunku pracy

Przychodami ze stosunku pracy i innych stosunków pokrewnych (stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika, czyli Twojej w roku podatkowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze, w szczególności:

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • różnego rodzaju dodatki,
 • nagrody,
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop
 • wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego czy ich wysokość została z góry ustalona,
 • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika przez zakład pracy (np. wynagrodzenia chorobowe oraz zasiłki wypłacane przez zakład pracy jako płatnika tych zasiłków),
 • wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (np. karty sportowe lub medyczne, jeżeli nie były finansowane z ZFŚP).

Do tego źródła przychodów zaliczysz też otrzymaną od pracodawcy odprawę emerytalną!

Jeżeli pracowałeś powinieneś otrzymać od pracodawcy PIT 11, w którym wykazane są uzyskane przychody podlegające opodatkowaniu w danym roku. Kwoty tam wykazane będziesz musiał przepisać do swojego zeznania. Nie zaokrąglasz ich do pełnych kwot, uwzględniasz je w pełnej kwocie z groszami. Pamiętaj też, że mają to być przychody, które faktycznie otrzymałeś w danym roku. Jeżeli więc zakład pracy naliczył Ci należne wynagrodzenie jeszcze za ten rok, np. za grudzień, ale wypłacił dopiero w roku następnym, nie będziesz ich uwzględniał już teraz, wykażesz je w rozliczeniu za kolejny rok. Nie pomyl też kwoty przychodu z dochodem. Przychód to kwota brutto, bez uwzględniania potrąceń, natomiast dochód, to przychód minus koszty jego uzyskania.

Sumujesz wszystkie przychody, ze wszystkich źródeł, tzn. jeżeli pracowałeś w kilku firmach, sumujesz je wszystkie i wpisujesz łączna ich wartość.

Przychody z praw autorskich

Wyjątkiem są przychody z praw autorskich, je będziesz musiał wydzielić z innych przychodów i wpisać do odpowiedniej rubryki swojego PITa. Ich łączna wartość w danym roku podatkowym nie może przekroczy kwoty 120 000 zł, powyżej tej kwoty nie zastosujesz już 50% kosztów autorskich. Nadwyżkę ponad tą kwotę zsumujesz więc ze „zwykłymi” przychodami z tego rodzaju.

Czego nie uwzględnisz w tej grupie przychodów?

Do przychodów ze stosunku pracy nie zaliczysz kwot uzyskanych z tytułu realizacji umowy zlecenia, czy o dzieło. Te przychody zaliczają się bowiem do grupy „Działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy”.

Również zasiłki, np. chorobowe lub macierzyńskie, wypłacane Ci nie przez zakład pracy, a przez ZUS, wpiszesz do innej pozycji. W tym wypadku właściwe będzie pole dotyczące „innych źródeł”.

W której deklaracji wykażesz przychody ze stosunku pracy?

Przychody ze stosunku pracy wykażesz na deklaracji PIT 37. Jeżeli jednak oprócz tego typu przychodów doliczasz do swojego zeznania dochody małoletnich dzieci, uzyskujesz także dochody z zagranicy lub też prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, zastosujesz formularz PIT 36.

Pamiętaj też, że jeżeli twoją główną deklaracją jest PIT 28 lub PIT 36L, na nich nie uwzględnisz przychodów z pracy, w takim wypadku, będziesz musiał złożyć dwie deklaracje, bowiem kwoty dotyczące umów o pracę wykażesz na PIT 37.

Pobierz darmowy Program PIT Format i wyślij swój PIT za 2023 przez internet>>