Nasza strona używa plików Cookies. Korzystając z niej zgadzasz się z Polityką Prywatności i Polityką Cookies i wyrażasz zgodę na używanie plików Cookies według aktualnych ustawień swojej przeglądarki. Zgadzam się >
Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2020
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Doliczenia do dochodu o podatku
 12. Ulgi i odliczenia
 13. 1 procent podatku
 14. Złożenie zeznania
 15. Zwrot nadpłaty podatku
 16. Zapłata podatku
 17. Najczęściej popełniane błędy
 18. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 19. Korekta deklaracji
 20. Pobierz darmowy program pit 2020 i wypełnij zeznanie podatkowe

Zerowy PIT dla młodych - Kogo obejmuje zwolnienie?

Od 1 sierpnia 2019 r. przychody zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie osób, które nie ukończyły 26 r.ż są zwolnienie z opodatkowania. Nie mogą one jednakże przekroczyć kwoty 85 528 zł. W roku 2019 limit ten jest jednakże niższy i wynosi 35 636,67 zł, z uwagi na to iż nie zwolnienie nie obejmuje całego roku. Limit ten dotyczy wszystkich umów, należy więc dokładnie sprawdzić czy nie przekroczyliśmy owego limitu. Obejmuje on także wynagrodzenia z pracy najemnej uzyskanej za granicą. Nadwyżka przychodów ponad tą kwotę limitu podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Nie wszystkie jednak przychody podlegają temu zwolnieniu. Nie dotyczy on przychodów z umów o dzieło, stażów studenckich, praktyk absolwenckich, ani zasiłków dla bezrobotnych, czy też np. zasiłków chorobowych, macierzyńskich, rehabilitacyjnych, dla bezrobotnych, kwot odpraw, odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę, niektórych świadczenień alimentacyjnych na rzecz osób po 25 r.ż (gdy są pozasądowe, lub sądowe – ponad 700 zł miesięcznie) oraz części stypendiów.

Pamiętajmy także, od tych przychodów nie odliczymy koszty ich uzyskania, ani żadnych ulg podatkowych, a w przypadku dochodów z zagranicy nie będziemy ich mogli pomniejszych o 30% diety z tytułu pracy za granicą.

Pamiętajmy jednak, że jeżeli osiągnięty przychód przekroczy limit zwolnienia, będziemy mogli zastosować koszty uzyskania przychodu za wszystkie miesiące, a nie tylko te sprzed stosowania ulgi dla młodych. Nie mogą to być jednak koszty autorskie 50%. Jeżeli pracownik chce je zastosować musiałby zrezygnować z tego zwolnienia.

W stosunku do nadwyżki ponad 85.528 zł dopuszczalne jest korzystanie z kwoty zmniejszającej podatek. W efekcie jeszcze do 8.000 zł dochodu (a nie przychodu, czyli po odliczeniu kosztów podatkowych) skorzysta z braku opodatkowania.

W roku 2019, aby ulga została zastosowana, pracownik musi złożyć oświadczenie o niepobieraniu zaliczki na podatek. Po jego otrzymaniu płatnik nie będzie już pobierał zaliczek od najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do końca miesiąca, w którym przychody uzyskane od tego płatnika przekroczyły limit lub pracownik ukończył 26 rok życia.

W kolejnych latach wniosek ten nie będzie już funkcjonować, a wprost przeciwnie wniosek złożymy tylko wtedy, gdy będziemy chcieli, by nie stosować tego zwolnienia i każdego roku będzie dotyczył odrębny wniosek . Pracodawca automatycznie będzie zobligowany stosować to zwolnienie.

Nawet jeżeli młodociany pracownik w roku 2019 nie złożył wniosku o zwolnieniu z opodatkowania, nie traci tego uprawnienia, będzie mógł odzyskać nadpłatę w zeznaniu rocznym. \

Co z zapłaconymi składkami ZUS?

Zwolnienie od podatku części przychodów z pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście przez młode osoby nie zwalnia z obowiązku zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od tych przychodów.

Jednakże przy wyliczaniu podatku dochodowego odliczeniu nie podlegają składki krajowe, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony. Jedynie od nadwyżki ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia będzie możliwe odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

A co z odliczeniem ulgi na dzieci, gdy nie ma podatku?

Jak wiadomo, jeżeli nie starczy podatku na pełne odliczenie przysługującej ulgi na dzieci, możliwe jest jej odliczenie do wysokości zapłaconych i podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Tu jednak podatnik nie traci, bowiem zgodnie z art. 27f ust. 9 ustawy o PIT w sposobie ustalania limitu tego dodatkowego zwrotu należy uwzględnić składki zapłacone przychodów zwolnionych.

Zeznania roczne

Uzyskując wyłącznie dochody zwolnione ulgą dla młodych, nie będzie trzeba składać rocznego rozliczenia. Należy jednakże uważnie podliczyć swoje przychody, by mieć pewność że nie przekroczyliśmy limitu zwolnienia, bowiem nadwyżkę ponad będziemy musieli wykazać w zeznaniu rocznym.

Wszyscy inny, którzy uzyskiwali także inne przychody poza tymi zwolnionymi, czyli np. zatrudnieni przed datą 1 sierpnia 2019 r. będą musieli rozliczyć się z Fiskusem, jak dotychczas, ale tylko z dochodów opodatkowanych. W przypadku odliczenia składek społecznych i zdrowotnych, będzie można odliczyć tylko te, których podstawą był przychód opodatkowany, będzie to więc różnica pomiędzy globalna kwota zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia (obliczonych od całości osiągniętych w danym roku przychodów) a kwotą składek obliczoną od przychodu zwolnionego, odpowiednio w zakresie składek społecznych (13,71%) i zdrowotnych (7,75%). Jednak w przypadku tych ostatnich pomniejszenie to nie będzie mogło jednak być wyższe niż kwota faktycznie zapłaconych składek od przychodu objętego zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. Informacje potrzebne do wyliczenia tej różnicy znajdą się na PIT 11

Pobierz darmowy Program PIT Format i wydrukuj lub wyślij swój PIT 2021 przez internet >>

Partnerzy:

Darmowy pit program FORMAT ułatwia wypełnić rozliczenie pit 2021 i podarować 1 % na działalność dobroczynną dla OPP
Bezpłatny program pity 2021 FORMAT uproszczą rozliczenie pit-37 i przekazanie 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego
Darmowy program pity FORMAT uproszczą rozliczenie pit 2021 i przekazanie 1 procent odpisu podatku z pit-37 dla OPP
Zeznanie podatkowe 2020 to prosty sposób na podarowanie dla potrzebujących 1 procenta podatku. Ułatwia to darmowy program PIT FORMAT 2021
Rozliczenia podatkowe to łatwy sposób na przekazanie dla OPP 1 % podatku. Ułatwia to bezpłatny program PIT 2020 FORMAT
Bezpłatny program PIT 2021 FORMAT wspiera organizacje pożytku publicznego w otrzymaniu 1procent podatku na ich działalność dobroczynną
Darmowy program PIT 2020 FORMAT pomaga organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu 1 % podatku na ich działalność charytatywną
Szybko i bezbłędnie. Darmowy program pit 2020 online, także pit-37 i inne pity 2020