Rozlicz pit jak
dotychczas!
SZYBKO I BEZBŁĘDNIE

Niezbędnik podatnika

 1. Jak rozliczyć PIT 2023
 2. Którą deklarację wybrać
 3. Który załącznik wybrać
 4. Złożenie deklaracji
 5. Metody opodatkowania
 6. Źródła przychodów
 7. Koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
 8. Stawki podatkowe i kwota wolna od podatku
 9. Danina solidarnościowa
 10. Zerowy PIT dla młodych
 11. Zerowy PIT dla rodziny 4 plus
 12. Zerowy PIT dla emerytów
 13. Zerowy PIT dla powracających lub zmieniających rezydencję
 14. Doliczenia do dochodu o podatku
 15. Ulgi i odliczenia
 16. 1,5 procent podatku
 17. Złożenie zeznania
 18. Zwrot nadpłaty podatku
 19. Zapłata podatku
 20. Najczęściej popełniane błędy
 21. Konsekwencje nie złożenia zeznania
 22. Korekta deklaracji
 23. Pobierz darmowy program pit 2023 i wypełnij zeznanie podatkowe

Zerowy PIT dla młodych - Kogo obejmuje zwolnienie?

Od 1 sierpnia 2019 r. przychody zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie osób, które nie ukończyły 26 r.ż są zwolnienie z opodatkowania. Nie mogą one jednakże przekroczyć kwoty 85 528 zł. Limit ten dotyczy wszystkich umów, należy więc dokładnie sprawdzić czy nie przekroczyliśmy owego limitu. Obejmuje on także wynagrodzenia z pracy najemnej uzyskanej za granicą. Od 2021r. do katalogu przychodów zwolnionych dołączyły również przychody z praktyk absolwenckich i staży uczniowskich. A od 2022r. także grupy przychodów zwolnionych dodano zasiłki macierzyńskie. Nadwyżka przychodów ponad tą kwotę limitu podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Nie wszystkie jednak przychody podlegają temu zwolnieniu. Nie dotyczy on przychodów z umów o dzieło, stażów studenckich, ani zasiłków dla bezrobotnych, czy też np. zasiłków chorobowych, rehabilitacyjnych, dla bezrobotnych, kwot odpraw, odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę, niektórych świadczeń alimentacyjnych na rzecz osób po 25 r.ż (gdy są pozasądowe, lub sądowe – ponad 700 zł miesięcznie) oraz części stypendiów.

Od tych przychodów nie odliczymy kosztów ich uzyskania, ani żadnych ulg podatkowych, a w przypadku dochodów z zagranicy nie będziemy ich mogli pomniejszych o 30% diety z tytułu pracy za granicą.

Pamiętajmy jednak, że jeżeli osiągnięty przychód przekroczy limit zwolnienia, będziemy mogli zastosować koszty uzyskania przychodu za wszystkie miesiące, a nie tylko te sprzed stosowania ulgi dla młodych. Nie mogą to być jednak koszty autorskie 50%. Jeżeli pracownik chce je zastosować musiałby zrezygnować z tego zwolnienia.

W stosunku do nadwyżki ponad 30 000 zł dopuszczalne jest korzystanie z kwoty zmniejszającej podatek. W efekcie jeszcze do 8.000 zł dochodu (a nie przychodu, czyli po odliczeniu kosztów podatkowych) skorzysta z braku opodatkowania.

W roku 2019, aby ulga została zastosowana, pracownik musiał złożyć oświadczenie o niepobieraniu zaliczki na podatek. Po jego otrzymaniu płatnik nie pobierał zaliczek od najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do końca miesiąca, w którym przychody uzyskane od tego płatnika przekroczyły limit lub pracownik ukończył 26 rok życia.

Od 2020 r. wniosek ten już nie funkcjonuje, a wprost przeciwnie wniosek złożymy tylko wtedy, gdy będziemy chcieli, by nie stosować tego zwolnienia i każdego roku będzie dotyczył odrębny wniosek . Pracodawca automatycznie będzie zobligowany stosować to zwolnienie.

Co z zapłaconymi składkami ZUS?

Zwolnienie od podatku części przychodów z pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście przez młode osoby nie zwalnia z obowiązku zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od tych przychodów.

Jednakże przy wyliczaniu podatku dochodowego odliczeniu nie podlegają składki krajowe, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony. Jedynie od nadwyżki ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia będzie możliwe odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

A co z odliczeniem ulgi na dzieci, gdy nie ma podatku?

Jak wiadomo, jeżeli nie starczy podatku na pełne odliczenie przysługującej ulgi na dzieci, możliwe jest jej odliczenie do wysokości zapłaconych i podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Tu jednak podatnik nie traci, bowiem zgodnie z art. 27f ust. 9 ustawy o PIT w sposobie ustalania limitu tego dodatkowego zwrotu należy uwzględnić składki zapłacone przychodów zwolnionych.

Zeznania roczne

Uzyskując wyłącznie dochody zwolnione ulgą dla młodych, nie będzie trzeba składać rocznego rozliczenia. Należy jednakże uważnie podliczyć swoje przychody, by mieć pewność że nie przekroczyliśmy limitu zwolnienia, bowiem nadwyżkę ponad będziemy musieli wykazać w zeznaniu rocznym.

Wszyscy inny, którzy uzyskiwali także inne przychody poza tymi zwolnionymi, będą musieli rozliczyć się z Fiskusem, ale tylko z dochodów opodatkowanych. W przypadku odliczenia składek, będzie można odliczyć tylko te, których podstawą był przychód opodatkowany, będzie to więc różnica pomiędzy globalna kwota zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia (obliczonych od całości osiągniętych w danym roku przychodów) a kwotą składek obliczoną od przychodu zwolnionego, odpowiednio w zakresie składek społecznych (13,71%). Jednak w przypadku tych ostatnich pomniejszenie to nie będzie mogło jednak być wyższe niż kwota faktycznie zapłaconych składek od przychodu objętego zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. Informacje potrzebne do wyliczenia tej różnicy znajdą się na PIT 11

Pobierz darmowy Program PIT Format i wydrukuj lub wyślij swój PIT 2023 przez internet >>